Posts From Zbyszek

Cierpienie – motyw

Powtórka według chronologii epok Które postacie należy uznać za bardzo ważne w pracy na ten temat? Losy tych postaci wyrosły poza ich jednostkową historię, po dziś dzień są dla naszego kręgu kulturowego mitem, symbolem, świętością. Od nich należy zacząć rozważania o cierpieniu, choć przecież każda z postaw, każda z tych biografii to inny scenariusz cierpienia. Prometeusz z mitologii greckiej jest uosobieniem cierpienia poniesionego dla ludzkości. Jeśli pamiętasz ten mit – to właśnie Prometeusz

Kto mówi w utworze?

Narrator Liryka Podmiot liryczny – podmiot mówiący w utworze lirycznym, opowiadający o swoich emocjach, przeżyciach i poglądach. Ta fikcyjna osoba nie jest jednak tożsama z autorem, choć często wiąże się z jego doświadczeniami życiowymi. W rozpoznawaniu różnych typów podmiotu lirycznego przydatna jest np. analiza form czasowników i zaimków („ja” czy „my”? – liczba pojedyncza czy mnoga?). Ważne jest też miejsce podmiotu mówiącego w konkretnej sytuacji lirycznej. Podmiot liryczny: Może występować w pierwszej osobie („ja” liryczne), przedstawiając swoje emocje i stany

ERGO SUM nr 7

 BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN LICEALISTÓW  (format PDF)  Pobierz nr 7 Zawartość numeru Epoka literacka – RENESANS Mapa myśli Renesans w Europie 4 impulsy epoki Wielkie dzieła – przegląd Postacie i przestrzenie renesansowej literatury Najważniejsze pojęcia epoki Renesans w pytaniach i odpowiedziach  Lektura do matury „Fraszki” Jana Kochanowskiego „Pieśni” Jana Kochanowskiego Nauka o języku Znaczenie wyrazów. Sposoby wzbogacania słownictwa. Środki językowe wpływające na styl wypowiedzi.  

Techniki autoprezentacji

Techniki autoprezentacji są ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby od razu móc rozszyfrować, na czym polegają niecne działania bliźnich, a po drugie, żeby samemu odrobinkę pomóc szczęściu. Ingracjacja – jest to inteligentne i subtelne podlizywanie się. Schlebiasz i sprzyjasz we wszystkich możliwych dziedzinach życia komuś… od Ciebie lepszemu (zamożniejszemu, bardziej władnemu). Oczywiście robisz to wyłącznie z powodu profitów, jakie jawią Ci się na horyzoncie. Jest to superskuteczna technika, ponieważ

Doradca inwestycyjny

Pracę doradcy inwestycyjnego można określić jednym zdaniem – chodzi o to, by w minimalnym czasie spowodować maksymalny zysk klienta. To zawód młody, który w naszym kraju pojawił się wraz z powstaniem giełdy papierów wartościowych i wolnego rynku. Trafiają do niego najczęściej byli maklerzy lub menedżerowie, znający doskonale rynek kapitałowy i rządzące nim prawa. Ci ludzie to prawdziwa elita biznesu. Codziennie obracają milionami i by nie popełnić błędu, muszą nie tylko

ERGO SUM nr 6

BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN LICEALISTÓW  (format PDF) Pobierz nr 6    Zawartość numeru Epoka literacka – ŚREDNIOWIECZE Mapa myśli Średniowiecze w Polsce Zabytki polskiej literatury – przegląd Historiografia – dzieje państwa Średniowieczna hagiografia Średniowiecze w pytaniach i odpowiedziach  Lektura do matury „Bogurodzica” „Lament świętokrzyski” Motyw literacki Cnota Matura pisemna Wypowiedź monologowa – krok po kroku Nauka o języku Neologizmy Zapożyczenia w języku polskim Angielski na maturze Travel Kierunek studiów Administracja

ERGO SUM nr 5

 BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN LICEALISTÓW  (format PDF)   Pobierz nr 5    Zawartość numeru Epoka literacka – ŚREDNIOWIECZE Mapa myśli Informacje wstępne Cechy i średniowiecznej literatury Pareneza i literatura parenetyczna gatunki średniowiecznej literatury Etos rycerski Najsłynniejsi rycerze Ideał średniowiecznego władcy Filozofowie epoki i ich poglądy Jak odczytywać średniowieczną sztukę? „Czytamy” średniowieczny obraz Katedra gotycka tekstem średniowiecznej kultury Dwa główne style średniowiecza Obraz śmierci w literaturze i sztuce epoki średniowiecza Średniowiecze w pytaniach i odpowiedziach

ERGO SUM nr 4

 BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN LICEALISTÓW  (format PDF)   Pobierz nr 4    Zawartość numeru „Biblia” – mapa myśli Ważne terminy związane z „Biblią” Ważne pojęcia z zakresu poetyki Podział „Biblii” „Biblia” – informacje podstawowe najważniejsze księgi biblijne Gatunki biblijne Nawiązania do „Biblii” w późniejszych epokach Zbiór biblijnych frazeologizmów „Biblia” w pytaniach i odpowiedziach Matura pisemna –  motyw Bóg Matura ustna – nauka o języku Frazeologia Skróty i skrótowce Matura ustna Wypowiedź monologowa Angielski

ERGO SUM nr 3

BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN LICEALISTÓW  (format PDF)   Pobierz nr 3    Zawartość numeru Epoka literacka – ANTYK Filozofia Pytania i odpowiedzi Spotkanie z poezją Zbigniew Herbert Dlaczego klasycy Zbigniew Herbert Apollo i Marsjasz Jak dokonać analizy i interpretacji wiersza Powtórka z poetyki i teorii literatury Matura ustna – nauka o języku Najważniejsze pojęcia z teorii literatury Słowotwórstwo Matura pisemna Argumentacja Matura pisemna –  motyw Bunt Kariera Co po maturze –

ERGO SUM nr 2

    BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN LICEALISTÓW  (format PDF)   Pobierz nr 2   Zawartość numeru Epoka literacka – ANTYK Liryka Dramat Antyk w poezji współczesnej Pytania i odpowiedzi Lektura do matury „Król Edy Pieśni Horacego Matura ustna – nauka o języku Funkcje tekstu Matura pisemna Temat – teza – hipoteza Matura pisemna –  motyw Codzienność Co po maturze – SZKOŁY WYŻSZE Filmoznawstwo

ERGO SUM nr 1

  BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN LICEALISTÓW  (format PDF) Pobierz nr 1   Zawartość numeru Epoka literacka – ANTYK Mapa myśli Informacje wstępne Mitologia Najważniejsze mity Najtrudniejsze pytania Początki literatury Rodzaje literackie Gatunki literackie Epos Lektury do matury – przegląd Pytania i odpowiedzi Matura pisemna Maturalne ABC Matura ustna – nauka o języku Stylizacja językowa Matura ustna – motyw Artysta i sztuka Co po maturze – SZKOŁY WYŻSZE Turystyka i rekreacja  

Eduseja nr 12

  NOWA EDYCJA 2016-17 BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN GIMNAZJALISTÓW  (format PDF)   Pobierz nr 12   Zawartość numeru Epoka literacka – Barok w Polsce Mapa myśli Barok w Polsce Informacje wstępne Szlachta i sarmatyzm Poezja barokowa Barokowe środki stylistyczne Pamiętnikarstwo TEST z baroku Praca domowa Odpowiedz na pytania Sztuka pisania Technika pisania wstępów Egzamin gimnazjalny – wypracowanie Opis Egzamin gimnazjalny – Pytanie z wiersza Jaki to wiersz? Wyrazy niezwykłe – poetyzmy,

Eduseja nr 11

  NOWA EDYCJA 2016-17 BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN GIMNAZJALISTÓW  (format PDF) Pobierz nr 11   Zawartość numeru  Epoka literacka – Barok w Europie Mapa myśli Przegląd gatunków literackich Informacje wstępne Filozofia barokowa Twórcy Barokowe dzieła i bohaterowie Dwaj rycerze XVII wieku Praca domowa Odpowiedz na pytania Lektura „Don Kichot z La Manczy” „Świętoszek” Egzamin gimnazjalny – Pytanie z wiersza Co słychać w utworze? TEST Egzamin gimnazjalny – Pytanie z tekstu Rozpoznaj stylizację TEST Egzamin

Eduseja nr 10

  NOWA EDYCJA 2016-17 BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN GIMNAZJALISTÓW  (format PDF) Pobierz nr 10 Zawartość numeru  Epoka literacka – Renesans w Polsce Mapa myśli Twórcy polskiego renesansu Lektury polskiego renesansu TEST z renesansu Praca domowa Odpowiedz na pytania Lektura obowiązkowa Jan Kochanowski –  Fraszki Jan Kochanowski –  Pieśni Jan Kochanowski –  Treny Minitest z Kochanowskiego Nauka o języku Słowotwórstwo TEST ze słowotwórstwa Twoja przyszłość Chcę zostać oceanografem Galeria Albrecht Dürer  – Autoportret

Eduseja nr 9

  NOWA EDYCJA 2016-17 BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN GIMNAZJALISTÓW  (format PDF)  Pobierz nr 9 Zawartość numeru  Epoka literacka – Renesans cz. 1 Mapa myśli Ważne postaci epoki Renesans w Europie Praca domowa Odpowiedz na pytania Lektura obowiązkowa Romeo i Julia Sztuka pisania Jak pisać wstępy Wypracowanie Recenzja Egzamin gimnazjalny – Pytanie z prozy Jak skonstruowany jest tekst prozatorski Egzamin gimnazjalny – Pytanie z prozy Kto mówi w tekście? Egzamin gimnazjalny – Pytanie

Eduseja nr 8

  NOWA EDYCJA 2016-17 BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN GIMNAZJALISTÓW  (format PDF)   Pobierz nr 8 Zawartość numeru  Epoka literacka – Średniowiecze cz. 2 Mapa myśli Ważne utwory TEST ze średniowiecza Praca domowa Odpowiedz na pytania Praca z tekstem Wypracowanie Opowiadanie Sztuka pisania Temat pracy Motyw do prac pisemnych Ojczyzna Lektura Stary człowiek i morze Egzamin gimnazjalny – Pytanie z prozy Jak skonstruowany jest tekst prozatorski Egzamin gimnazjalny – Pytanie z wiersza

Eduseja nr 7

 NOWA EDYCJA 2016-17 BEZPŁATNY, INTERNETOWY MAGAZYN GIMNAZJALISTÓW  (format PDF)   Pobierz nr 7   Zawartość numeru   Epoka literacka – Średniowiecze Mapa myśli Wstęp Wzorce parenetyczne Filozofia epoki Ludzie i ich dzieła Architektura Słownik epoki cz. 1 Lektura „Pieśń o Rolandzie” Praca domowa Odpowiedz na pytania Wypracowanie na egzaminie Charakterystyka Egzamin gimnazjalny Rozpoznaj stylizację Pytanie z nauki o języku – Pytania o szyk zdania Gramatyka na teście Nieodmienne części mowy cz.

Autokreacja

Każdy człowiek ma wiele twarzy. Na egzaminie, ważnej rozmowie czy przy odpowiedzi musisz ujawnić swoje oblicze myśliciela i intelektualisty. Oczywiście najlepiej, żebyś był perfekcyjnie przygotowany. Ale i to nie zawsze wystarcza. Jeśli chcesz troszkę pomóc swojemu szczęściu i dostać kilka dodatkowych punktów, spróbuj zastosować kilka rad: Postaw na efekt pierwszego wrażenia. W większości wypadków to ono determinuje sukces (uśmiech, byle nie sztuczny, nigdy ci nie zaszkodzi). Mów spokojnym, niskim głosem,

CHCĘ PRACOWAĆ w branży samochodowej

Praca w motoryzacji kusi. Niestety, nie jesteśmy światową potęgą w tej branży. Jesteśmy tylko rynkiem zbytu i dostawcą w miarę jeszcze taniej siły roboczej. Możemy jedynie sprzedawać samochody, które polski robotnik składa w niemieckim, japońskim czy amerykańskim koncernie. Nadzór nad montażem sprawują cudzoziemcy. Być może, za kilka lat zastąpią ich Polacy. Praca jest natomiast dla mechaników naprawiających sprowadzane, używane samochody. Do tego jednak wystarczy skończyć samochodówkę. Perspektywy pracy W Polsce

8 kroków do pozytywnego myślenia

Szklanka jest do połowy pełna lub do połowy pusta w zależności od tego, czy patrzy na nią optymista, czy pesymista. Pozytywnego myślenia można się nauczyć. Stosowanie 8 kroków pozwoli Ci wznieść się ponad przeciwności losu. Krok 1 Podziwiaj sam siebie. Doceniaj swoje uzdolnienia i talenty – dzięki temu będziesz mógł je w pełni wykorzystać. Wypisz na kartce wszystkie swoje zdolności intelektualne i możliwości psychofizyczne. Mając tę wiedzę, łatwiej Ci będzie