During the matura exam the writing task may include writing a film review. At the oral examination you can be asked to state your opinion about a film you have seen.

In both cases the following words and phrases will definitely prove useful:

 • a cartoon (kreskówka, film animowany)– a film in which the characters are drawn. Such films are usually amusing and made for children.
 • a costume drama (film historyczny) – a historical film;
 • a documentary (film dokumentalny) – a film concerned with facts about a given subject;
 • a horror (horror) – a film which tells a story about frightening, unnatural events;
 • a musical (musical) – a movie with a lot of music and songs in it;
 • a romantic comedy (komedia romantyczna) – a comedy where the plot revolves around a love story;
 • a science fiction movie (film science fiction) – a film which tells a story about future events, extraterrestial civilisations, the future development of technology, etc.;
 • a thriller (dreszczowiec) – a movie with an exciting story full of adventure and suspense, often involving crime;
 • a travelogue (film z podróży) – a film the subject of which is travel. Such films relate stories of journeys to different places;
 • a war film film wojenny) – a film whose plot focuses on events connected with war;
 • a western (western) – a movie dealing with the life in the western US in the late 19th century;

People associated with film:

 • actor (aktor) – a person who acts in a film or play;
 • actress (aktorka) – a female actor;
 • cast (obsada) – all actors involved in a movie;
 • cameraman (kamerzysta) – a person whose job is to operate a camera during making a film; operator filmowy,
 • cineaste (kinoman, osoba zawodowo związana z produkcją filmową) – someone who is extremely interested in the cinema; a person professionally involved in film production;
 • co-star (noun) – a film star who plays with another famous actor in a film; gwiazda filmowa grająca w filmie z innym sławnym aktorem
 • co-star (verb) – (about a film star) to play a role in a film with another famous actor; (o słynnym aktorze) grać u boku innej gwiazdy filmowej
  Przykład użycia:
  Can you remember the name of the actor who co-starred with Nicole Kidman in „Eyes Wide Shut”?
  Czy pamiętasz nazwisko tego (słynnego) aktora, który grał u boku Nicole Kidman w „Oczach szeroko zamkniętych”?
 • film buff (kinoman) – someone interested in film; kinoman
 • film star (gwiazda filmowa) – a very famous and admired actor or actress;
 • film director (reżyser) – a person who is responsible for the film and tells the actors engaged how to play;
 • film producer (producent filmowy) – a person who is in charge of practical aspects of making a film, such as financial issues;
 • scriptwriter (scenarzysta) – a person whose job is to write the text, i.e. the plot and dialogues of a film;

Other phrases:

 • audience (widownia) – the people who view a film or play;
 • to play a role (grać rolę) – to act in a film or play;
 • starring/ leading role (główna rola) – the most important role in a film or play;
 • title role (rola tytułowa) – the role of the character, whose name is mentioned in the title of film or play;
 • character (postać, bohater) – the person who is represented in a movie;
  Uwaga! W języku angielskim istnieją dwa odpowiedniki polskiego słowa „bohater”: hero i character.
  Rzeczownik hero odnosi się do osób, które wykazały się np. waleczną postawą, to ktoś podziwiany.
  W przypadku bohatera książki, filmu, sztuki używamy określenia character.
 • villain (czarny charakter) – a character who breaks the law, hurts others, etc.;
 • premiere (premiera) – the first time a film or play is shown;
 • award (verb – przyznawać nagrodę, nagradzać) to give a prize to a film;
  (noun – nagroda) a widely recognized prize, such as an Oscar;
 • award-winning (o filmie, który został nagrodzony) – about a film which has been awarded;
 • credits (lista wykonawców) – the list of the cast and other people involved in producing a film;
 • film review (recenzja filmowa) – a critical description of a film, including the author’s opinion about it;
 • location (plener) – a place different than a studio where a film is made;
 • on location – w plenerze
 • plot (fabuła, akcja) – the story reflected in a film;
 • prequel (prekuel) – a film which relates to events preceeding the plot of another, earlier film;
 • sequel (kontynuacja) – a film which relates to events which take place later than the plot of an earlier film and continues it;
 • trailer (reklama anonsująca film, zapowiedź filmu) – an advertisement of a film which consists of its most eye-catching parts;
  Uwaga!
  Słowa sequel i prequel łączą się z przyimkiem to:
  It’s only a matter of time when a sequel to this movie will be made.
  To tylko kwestia czasu, kiedy nakręcą kontynuację tego filmu.Wyraz trailer łączy się natomiast z for:
  I have seen the trailer for „The Day After Tomorrow” and it seemed pretty interesting.
  Widziałem reklamę zapowiadającą „Pojutrze” i wydała mi się całkiem interesująca.
 • soundtrack (ścieżka dźwiękowa) – the music illustrating a film;
 • special effects (efekty specjalne) – effects such as lighting, objects, sounds which are made especially for the needs of a film and make it more attractive or convincing;

 

Stating opinion

When you state your opinion, you can choose from a wide range of adjectives:

 • atrocious – okropny
 • banal – banalny
 • breathtaking – zapierający dech w piersiach
 • brilliant – olśniewający, znakomity
 • exciting – ekscytujący
 • fabulous – bajeczny, fantastyczny, bajkowy
 • famous – słynny
 • oustanding – wyjątkowy
 • superb – znakomity, rewelacyjny
 • terrific – przerażający; pot. fajny
 • trivial – trywialny
 • twee – sentymentalny

The following phrases may prove useful when summarising or stating an opinion about a film:

 • The action takes place…
  Akcja ma miejsce…
 • The crucial problem raised (brought up) by the director is…
  Głównym problemem poruszonym przez reżysera jest…
 • I strongly recommend this movie, because…
  Gorąco polecam ten film, ponieważ…
 • In my opinion the film is not worth reccomendation.
  Moim zdaniem ten film nie jest wart polecenia.

 

Professions

Nazwy zawodów takich jak director to wyrazy utworzone od czasowników opisujących dane czynności.

noun (rzeczownik)

 • director – reżyser
 • actor, actress – aktor, aktorka
 • producer – producent

verb (czasownik)

 • direct – reżyserować; także: kierować, polecać
 • act – grać, czynić, działać, postępować
 • produce – produkować, wytwarzać, powodować skutki

adjective (przymiotnik)

 • direct – bezpośredni
 • active – aktywny, czynny
 • productive – produktywny, owocny, wydajny

 

During the oral exam

If you happen to become so uptight that you forget what you intended to say or simply have no idea what to add, remember not to stop talking. Fill the moments of hesitation with phrases that naturally occur in such situations. In this way you surely will prove that you can speak English. What is more, the stressful exam situation will become more relaxed and you most probably will be able to continue your speech smoothly and confidently.

 • how to put it – jak to powiedzieć
 • what else can I say…? – co jeszcze mógłbym powiedzieć
 • so to speak – że tak powiem

 

How to write a review? How to give a speech about a film?

Structure your piece of writing/ speech.
Whether you are writing a review or giving a speech, you have to remember about making it clear.

A review must consist of three parts:

 • one paragraph long introduction, where you briefly say what kind of film you focus on, specify the title (possibly the director)
 • main body, which may consist of 3 or more paragraphs, dealing with:
  • the plot
   Remember! If you relate a plot of a story, film etc. use the Present Simple tense.
   You are not supposed to summarise a plot of a film – just outline the most important facts.
   • the cast
   • the director
   • special effects, photos etc.
   The main body of a review must include your opinion about the film.
 • one paragraph long conclusion, where you re-phrase your general opinion about the film.

 

When you write a review, use the following phrases:

In order to introduce a new idea:

 • Firstly… Secondly… Thirdly… Finally – po pierwsze… po drugie… po trzecie… wreszcie
 • Moreover – ponadto
 • What is more – co więcej
 • In addition – w dodatku

In order to contrast ideas:

 • On the one hand… on the other hand – z jednej strony… z drugiej strony
 • In contrast to/ with – w przeciwieństwie do

In order to introduce your own opinion:

 • In my opinion – według mnie
 • To my mind – według mnie
 • As far as I am concerned – według mnie

 

Phrasal verbs:

 • be into act in a movie; grać w filmie:
  If you want me to decide whether to go and see the movie, tell me who’s in it.
  Jeśli chcesz, żebym zdecydował, czy iść zobaczyć ten film, powiedz mi, kto w nim gra.
 • star in – (about a moviie star) to play a role in a film; (o gwieździe filmowej) grać rolę w filmie
 • be on – about a film: to be shown to audience in the cinema; być w kinach
  Let’s buy a newspaper and check what’s on.
  Kupmy gazetę i sprawdźmy, co jest w kinach.

Hobby

 • I like watching movies – Lubię oglądać filmy.
 • I love cinema – Uwielbiam kino.
 • I watch many films on video – Oglądam wiele filmów na wideo.
 • I like comedies best. – Najbardziej lubię komedie.
  • horror movies – horrory
  • melodramas – melodramaty
  • thrillers – filmy sensacyjne
  • psychological dramas – filmy psychologiczne
  • fantasy – filmy fantasy
  • science fiction – filmy fantastyczno-naukowe
  • dramas – filmy obyczajowe
  • action movies – filmy akcji
  • feature movie – film fabularny,
  • documentary – film dokumentalny,
  • (animated) cartoon – film rysunkowy
  • soundtrack – ścieżka dźwiękowa
  • movie star – gwiazda filmowa
  • to play a role – grać rolę
  • to shoot (make) a movie – kręcić film
 • Leonardo Di Caprio was really great in … – Leonardo Di Caprio był naprawdę wspaniały w….
 • That was the best film I have ever seen – To był najwspanialszy film, jaki kiedykolwiek widziałam/em.
 • What is on at the cinema today? – Co grają dzisiaj w kinie?