SOME (trochę) i ANY (trochę) używamy przed rzeczownikami w liczbie mnogiej lub rzeczownikami niepoliczalnymi.
In the kitchen there is a box and there should be some cornflakes but I think we don’t have any milk.
(W kuchni jest pudełko i tam powinno być trochę płatków kukurydzianych, ale myślę, że nie mamy – żadnego, ani trochę – mleka).

SOMEANY możemy także użyć bez rzeczownika, np.:
I need some flour. Do we have any? (Potrzebuję trochę mąki. Mamy jakąś?)

Uwaga! SOME i ANY mają to samo znaczenie!
Jednak SOME użyjesz w zdaniach twierdzących, a ANY w pytaniach i przecze-niach. Oznaczają one „trochę” (dla rzeczowników niepoliczalnych) lub „kilka” (dla rzeczowników w liczbie mnogiej).

SOME używamy w pytaniach, gdy:

 • składamy komuś ofertę, proponujemy coś, np.:
  Would you like some pizza? (Czy chcesz trochę pizzy?)
 • lub prosimy o zrobienie czegoś, np.:
  Could you buy me some water? (Czy mógłbyś kupić mi trochę wody?)

W pytaniach możesz użyć zarówno ANY, jak i SOME. Ich użycie różni się jednak!
Spójrz na przykłady:

 • Do you have any water? (Czy masz trochę wody? – nie wiemy, czy osoba, którą pytamy ma wodę; nie wiemy, czy odpowiedź będzie: „yes”, czy „no”).
 • Can I get some sugar, please? (Czy mogę poprosić trochę cukru? – podejrzewamy lub wiemy, że osoba ma cukier – odpowiedź będzie prawdopodobnie „yes”).

ANY w zdaniu twierdzącym
Czasami możesz spotkać się z sytuacją, że w zdaniu twierdzącym użyte zostało ANY. Oznacza to wówczas „nieważne który, jakikolwiek”, np.:

 • If you have problems with finding the book shop, any student will be able to tell you where it is.
  (Jeżeli będziesz miał problemy ze znalezieniem tej księgarni, każdy (jakikolwiek) – student będzie mógł ci pokazać, gdzie ona jest).
 • Call me any time you like.(Dzwoń do mnie o jakiejkolwiek – każdej – porze).

Zapamiętaj!
W zdaniach przeczących zamiast ANY możesz użyć NO, musisz jednak pamiętać, że w zdaniu angielskim może być tylko jedno przeczenie, np.

 • We DON’T have ANY coffee.
 • We have NO coffee.
  (Nie mamy żadnej/ ani trochę kawy).

Spójrz na przykłady!

positive senteces – twierdzenia

 • niepoliczalny
  I need some milk. (Potrzebuję trochę mleka).
 • liczba mnoga
  We met some interesting people last year. (Spotkaliśmy kilku interesujących ludzi w zeszłym roku).
  She’ll buy some stamps. (Ona kupi jakieś znaczki/ kilka znaczków) niepoliczalny

questions – pytania

 • Do you need any milk? (Czy potrzebujesz trochę mleka?)
 • Did you meet any interesting people last year? (Czy spotkaliście jakichś interesujących ludzi w zeszłym roku?)
 • Will she buy any stamps? (Czy ona kupi jakieś znaczki?)

negative sentences – przeczenia

 • I don’t need any milk. (Nie potrzebuję żadnego mleka).
 • We didn’t meet any interesting people last year. (Nie spotkaliśmy żadnych interesujących ludzi w zeszłym roku).
 • She won’t buy any stamps. (Ona nie kupi żadnych znaczków).

Podsumowanie

SOME

 • kilka (rzeczowniki w liczbie mnogiej)
 • jakiś, trochę (rzeczowniki niepoliczalne)

Użyjemy w:

 • zdaniach twierdzących
  I need some flour. (Potrzebuję trochę mąki.)
 • pytaniach – gdy wiemy, że odpowiedź będzie „tak”
  Can I get some sugar? (Czy mogę prosić trochę cukru?)

ANY

 • kilka (rzeczowniki w liczbie mnogiej);
 • jakiś, trochę (rzeczowniki niepoliczalne)

Użyjemy w:

 • przeczeniach – zawsze!
  I don’t have any water.
  (Nie mam żadnej wody.)
 • pytaniach – gdy nie wiemy, czy odpowiedź będzie „tak” czy „nie”
  Do you have any sugar? (Czy masz jakiś cukier?)
 • zdaniach twierdzących – jeżeli chcesz powiedzieć „it doesn’t matter which” (nieważne który)
  You can buy this book in any bookshop. (Możesz kupić tę książkę w obojętnie której księgarni.)

To ważne!
ANY możesz zastąpić NO, ale wówczas zdanie nie może zawierać przeczenia!
I DON’T have ANY time. = I have NO time. (Nie mam czasu).