SYMBOL – jest to motyw literacki: obraz, pojęcie, scena, osoba, zdarzenie, które niosą ukryte głęboko treści, oprócz reprezentowania siebie, posiadają jeszcze inny „ładunek znaczeniowy”, przenośny i ku niemu kierują myśl czytelnika. Inaczej mówiąc, symbol to jest „coś co oznacza jeszcze coś prócz siebie”. Prawidłowa interpretacja utworu wymaga dwustopniowego działania: po pierwsze trzeba ustalić znaczenie danego elementu w świecie powieści czy dramatu, po drugie rozszyfrować jej znaczenie ukryte. Słynne polskie symbole literackie, to np. Chochoł z Wesela Stanisława Wyspiańskiego, „rozdarta sosna” z Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego.