Breaking news
  • No posts where found

ANGIELSKI w szkole GŁÓWNA

What’s with your mind?

YOUR MIND Do you sometimes feel that you don’t use your mind properly? Do you have any problems with learning? Do you forget things easily? Well, here are some tips how to use your mind: 1. Find your own rhythm! Try to learn by heart a few lines of a poem at different times of the day. If you remember the most from the morning that means this is the best time

There is / there are

W języku angielskim, podobnie jak w polskim, rzeczowniki możemy podzielić na dwie grupy: policzalne, opisujące to co można policzyć na sztuki, nie używając żadnych dodatkowych jednostek miary (centymetrów, litrów, szklanek, itp.). Wszystkie pozostałe, a więc rzeczowniki abstrakcyjne (fraternity – braterstwo, love – miłość), opisujące materiały (wood – drewno, glass – szkło), ciecze (milk – mleko, wine – wino) i produkty sypkie (np. sugar – cukier, rice – ryż, coffee –

Writing a review

Jak napisać dobrą recenzję – wskazówki Pamiętaj, dla kogo piszesz recenzję (jeżeli jest ona dla Twoich kolegów, możesz pozwolić sobie na potoczne wyrażenia, luźniejszy język). Nie zapomnij podać tytułu i autora (lub reżysera) książki (lub filmu), o której (o którym) piszesz. Podsumuj (ale nie opisuj dokładnie, żeby nie zdradzać treści książki lub filmu) główny wątek utworu, o którym piszesz. Pamiętaj, aby używać czasu Present Simple. Nadaj tytuł swojej recenzji. Może

Can you safe money. TEST

Can  you safe money …or maybe you spend everything to the last penny and then you regret being so stupid? 1. It’s your best friend’s birthday… a. I buy a big, expensive present. b. I give him/ her a small gift or a card. c. I buy nothing, just say „happy birthday”. 2. It’s your birthday… a. I give a big party. b. I invite a few friends for a supper. c. I just wait for somebody to invite me. 3. Let’s

What do you know about famous cities?

Answer the questions and check how much you know about different cities in the world. Good luck! 1. In which European city will you see the Spanish Steps? A. Athens B. Rome C. Madrid D. Barcelona 2. You travel into New York City via the Lincoln tunnel. Under which of the following rivers will you travel under? A. Harlem river B. Hudson river C. East river D. Passaic river 3.

Zasady użycia liczebników

W języku angielskim liczebnik poprzedza zazwyczaj liczony rzeczownik. Oto przykłady typowych konstrukcji z liczebnikami: All twenty-five girls wanted to admit their guilt. Wszystkie te dwadzieścia pięć dziewczyn chciało przyznać się do winy. In Poland, you can buy forty different kinds of vodka. W Polsce można kupić czterdzieści różnych rodzajów wódki. Należy zwrócić uwagę, że liczony rzeczownik nie jest poprzedzany przyimkiem of. Polacy czasem chcieliby poprzez użycie tego przyimka odwzorować polskie

Verbs – czasowniki

Najważniejsze informacje o czasownikach 1. Czasownik może przyjąć końcówkę -s (czas the Present Simple – 3 os. lp.). He plays football every Monday. (On gra w piłkę w każdy poniedziałek.) She reads this paper in the morning. (Ona czyta tę gazetę rano.) 2. Jeżeli mówimy, że coś wydarzyło się w przeszłości i w przeszłości zakończyło się, używamy II formy czasownika (the Past Simple). Musisz pamiętać, że są czasowniki regularne, które

The Internet world

The Internet is the most popular way of getting information nowadays and its popularity is still growing. More and more people use the Internet in different fields. The number of Internet users is growing but it’s not the only thing that makes this media expand. The social change in communication and getting information as well as entertainment is found not only in growing numbers of users, but also in the

Valentine’s Day

Zbliżają się walentynki, więc mamy dla Was kilka walentynkowych życzeń i wróżb (raczej u nas nieznanych). Spróbujcie sobie powróżyć. Może wróżba się sprawdzi? A przy okazji poćwiczycie angielski! Perfect date? Valentine’s Day is the most romantic day in the whole year. Finally you can show or tell to your beloved person what you really feel. If you don’t have so much courage to say it face to face you can

Drugs? It`s a serious problem!

Marcie wydawało się, że branie narkotyków to lekarstwo na jej ogromny smutek po zerwaniu z chłopakiem. Wplątała się w kłopoty, miała problemy ze zdrowiem. Dziś wie, że popełniła największy błąd swojego życia – spróbowała, jak smakują… My story I broke up with my boyfriend just before the holidays. I was so sad and none of my friends seemed to care. My mum kept on saying: There’ll be another one. I was so tired