Breaking news
  • No posts where found

CZASY

Porównanie czasów przeszłych

the Past Simple  Konstrukcja Twierdzenie: os. + II forma czasownika + … I watched this film yesterday. – (Obejrzałem ten film wczoraj.) Pytanie: DID + os. + I forma czasownika + …? Did you watch this film yesterday? – (Czy obejrzałeś ten film wczoraj?) Przeczenie: os. + DID + NOT + I forma czasownika + … She didn’t watch this film yesterday. – (Ona nie obejrzała tego filmu wczoraj.) Użycie Jeżeli

Porównanie czasów the Future Simple i the Future Continuous

Obu tych czasów użyjesz, gdy mówisz o przyszłości. Pamiętaj jednak, że użycie ich jest określone ścisłymi regułami! Przeczytaj dialog! Martha: Hi Jim. How are you doing? What did you buy for Emily? Jim: Hi, I’m OK. Emily…? Why should I buy her a present? Martha: Don’t tell me you forgot. It’s her birthday tomorrow! Jim: No way! Of course I will buy something! Martha: And how about the party? Will

The Present Simple Tense

Zdania twierdzące osoba + czasownik  + reszta zdania I meet my friends every evening. – Spotykam się z przyjaciółmi każdego wieczora. We always talk about school. – My zawsze rozmawiamy o szkole. My friend Jacek (he) never meets us. – Mój kolega Jacek (on) nigdy się z nami nie spotyka. W zdaniach twierdzących w czasie Present Simple w 3. osobie liczby pojedynczej (HE, SHE, IT) dodajemy końcówkę -s (lub -es) przy czasowniku, np.

The Future Simple Tense – czas przyszły prosty

Kiedy używamy czasu Future Simple? Gdy chcemy powiedzieć, że coś wydarzy się w przyszłości. Czas ten służy do podkreślenia, że właśnie teraz podejmujesz decyzję na przyszłość. Przykłady użycia czasu przyszłego prostego! 1) Jeżeli właśnie w tej chwili podjąłeś decyzję, że coś zrobisz, np.: wyszedłeś z domu i przypomniałeś sobie, że nie zamknąłeś drzwi. Mówisz: Oh, I’ve left the door opened. I WILL go and shut it. 2) Oferujesz, że coś zrobisz: Kolega żali się,

PAST CONTINUOUS – (PRZESZŁY CIĄGŁY)

  Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp.  I was learnig – uczyłem się  Was I learnig?  I was not (wasn’t) learnig  2 os. lp.  you were learnig  Were you learnig?  you were not (weren’t) learnig  3 os. lp. he was learnig she was learnig it was learnig  Was he learnig? Was she learnig? Was it learnig?  he was not (wasn’t) learnig she was not (wasn’t) learnig it

PRESENT PERFECT CONTINUOUS – (TERAŹNIEJSZY UPRZEDNI CIĄGŁY)

Czasu Present Perfect Continuous używamy przede wszystkim, gdy chcemy opisać czynności lub stany, które miały swój początek w przeszłości i trwają nieprzerwanie do chwili obecnej. I have been learning English since 1980. (Uczę się angielskiego od 1980) I`ve been watching television all day long. (Cały dzień oglądam telewizję) Present Perfect Continuous   Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp. I have been learnng Have I been learnng

Powtórka z czasów angielskich FUTURE CONTINUOUS – (PRZYSZŁY CIĄGŁY)

CZAS FUTURE CONTINUOUS (PRZYSZŁY CIĄGŁY)     Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp. I will be doing Will I be doing?  I will not (won’t) be doing?  2 os. lp. you will be doing Will you be doing? you will not (won’t) be doing?  3 os. lp. he/she/it will be doing Will he/she/it be doing? he/she/it will not (won’t) be doing?  1 os. lm. we

FEELINGS – emocje, odczucia

How to express yourself… Jeżeli mówisz o czymś, co dzieje się regularnie, użyjesz czasu Present Simple (teraźniejszego prostego): I like American horror movies. – Lubię amerykańskie horrory. I watch a fantastic Polish series every Friday. – Oglądam fantastyczny polski serial w piątek. Jeżeli chcesz powiedzieć o czymś, co dzieje się w tej chwili, użyjesz czasu Present Continuous (teraźniejszego ciągłego): I am watching a comedy now. – Oglądam teraz komedię. Are

PRESENT PERFECT

Czasu teraźniejszego uprzedniego (present perfect) używamy przede wszystkim, gdy chcemy powiedzieć, że czynność odbyła się, lecz nie wiemy (lub nie ma znaczenia), kiedy miało to miejsce. Bardzo często w przypadku tego czasu uzupełniamy zdanie o przysłówki ever kiedykolwiek oraz never nigdy. Konstrukcja czasu Zdania w czasie teraźniejszym uprzednim mają następującą strukturę: podmiot + czasownik posiłkowy have/has + imiesłów bierny. Formy imiesłowu biernego od czasowników regularnych tworzy się tak samo jak formy czasu przeszłego. They have