Breaking news
  • No posts where found

Formy wypowiedzi (Angielski)

Personal note and memo

During your exam you can be required to write a personal note or memo. These pieces of writing are even more informal and usually shorter than informal letters. They contain a brief piece of information concerning one or two issues. You usually write a note or memo to people you know well. No fixed rules describe the layout of notes and memos, but it should be clear and efficient – the reader must

REPORT – raport

Write a report (Napisz raport) GIMNAZJUM Pisanie raportu musisz opanować do perfekcji. Niewykluczone, że o napisanie raportu poproszą egzaminatorzy w którymś z poleceń na egzaminie. Jeżeli piszesz raport na jakiś temat, musisz wiedzieć o kilku zasadach. Pamiętaj, aby używać formalnego języka, nie używać słów potocznych i skrótów. Staraj się też, aby tekst był zwięzły, krótki i zrozumiały. Wskazówki do zapamiętania To: (do kogo) From: (od kogo – autor) Date: (data, np. 12 October 2006) Subject: (temat) Introduction

Postcard – pocztówka

Zadanie maturalne Przebywasz właśnie w sanatorium. Napisz pocztówkę do przyjaciół z klasy, w której: poinformujesz o tym, że Twoje zdrowie znacznie się polepszyło, podziękujesz za troskę i pamięć, opowiesz o atrakcjach w okolicy, wyrazisz nadzieję, że w szkole nie mają wielu klasówek. Dear Natalia and Marek, Greetings from a great sanatorium spa Naleczow! I’m having a wonderful time here with all those diversified treatments. I’m happy to write that my

Ankieta, formularz

Temat: zakupy i usługi Ankieta, inaczej nazywana kwestionariuszem, to forma użytkowa złożona z zamkniętych (tak/nie) lub otwartych pytań, przeznaczona do wypełnienia przez pojedynczą osobę (respondenta). Na maturze możesz spotkać się albo z zadaniem polegającym na ułożeniu ankiety (wtedy już na nią nie odpowiadasz!), albo z takim, w którym będziesz musiał gotową ankietę wypełnić. Kiedy układasz ankietę: pamiętaj, żeby zawrzeć pytania dotyczące wszystkich wymaganych punktów nadaj tytuł (np. School Evaluation Questionnaire)

E-MAIL

E-mail to wiadomość przesłana za pomocą poczty elektronicznej. Jej zadaniem, podobnie jak innych maturalnych form „użytkowych” (np. ankieta, notatka czy zaproszenie) jest przekazanie odbiorcy określonego komunikatu. Zależnie od tego, do kogo jest skierowany, e-mail może mieć charakter formalny (na przykład kiedy pracodawca pisze do pracowników, że zebranie jest przełożone na późniejszą godzinę) lub nieformalny (kiedy piszesz do koleżanki, że poznałaś fajnego chłopaka na wakacjach). E-mail nie musi być długi, ale

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie to krótka forma użytkowa napisana prostym językiem. Jest to tekst informacyjny do umieszczenia na przykład na stupie ogłoszeniowym lub w gazecie. Ogłoszenie musi mieć stosowny nagłówek, na przykład: LOST! (zgubiono); FOR SALE! (do sprzedania); FLATMATE WANTED (poszukiwany współlokator) TO LET! (do wynajęcia) Nagłówek musi przyciągać uwagę. Zdania powinny być krótkie. W ogłoszeniu gazetowym, ze względu na koszty robimy skróty, omijamy przedimki. Często używamy niepełnych zdań, na przykład zamiast: lt

LETTER OF APPLICATION – list motywacyjny

MATURA PISEMNA Ważne! Letter of application to rodzaj listu formalnego. Pisząc w stylu formalnym, pamiętaj o: stosowaniu form pełnych, a nie ściągniętych (czyli I am a nie I’m oraz cannot nie can’t) nieużywaniu wyrażeń nieformalnych, potocznego języka – używamy strony biernej (czyli nie pytaj: Where do you organize the language camps? tylko Where are the camps organized?, używaniu łączników zdaniowych i grzecznych wyrażeń, na przykład: I would be grateful if you could…, I would appreciate…, I look

Rozprawka

JAK NAPISAĆ DOBRĄ ROZPRAWKĘ? Z wszystkich czterech rodzajów tematów maturalnych rozprawka jest zdecydowanie tematem najbezpieczniejszym i godnym polecenia wszystkim tym, którym pisanie nie przychodzi z łatwością. Naprawdę! Rozprawka to zdecydowanie wypracowanie z przepisem i poradzi sobie z nią każdy maturzysta! Rozprawka składa się z trzech części: 1. Wstęp – ogólne przedstawienie tematu, problemu czy opinii. 2. Rozwinięcie – przedstawienie argumentów. 3. Zakończenie – podsumowanie. 1. ROZPRAWKA ARGUMENTATYWNA Najczęstszym typem rozprawki jest tak zwany For and Against Essay, w którym przedstawiamy wady

REVIEW – recenzja

Recenzja nie jest utworem bardzo skomplikowanym. Składa się z trzech głównych części. W części pierwszej podajemy główne informacje o utworze, które możemy poprzedzić wprowadzeniem. Tu z kolei możemy podać, gdzie ten film widzieliśmy (np. był wyświetlany na takim a takim festiwalu filmowym).  Informacje, których nie może zabraknąć w recenzji to tytuł i autor (książka) czy reżyser i główni aktorzy (film, spektakl). Oczywiście daty czy okoliczności powstania utworu są dopuszczalne. W

Notatka

Jak napisać dobrą notatkę? O notatce To zwięzła forma, w której informujemy kogoś o czymś, o jakiejś zaistniałej sytuacji lub problemie. Możemy też kogoś o coś w niej prosić. W typowej notatce, na przykład pisząc do współlokatora, informujemy, że wychodzimy wieczorem, piszemy o której godzinie wrócimy, prosimy, aby nasz współlokator zrobił zakupy, informujemy, że ktoś do niego dzwonił itp. O czym koniecznie trzeba pamiętać? Styl notatki zależy od adresata. Często jest to kolega czy współlokator – wtedy zastosuj styl

INVITATION – zaproszenie

Zaproszenie to krótki tekst użytkowy, w którym zapraszamy kogoś na jakąś uroczystość, dyskotekę, przyjęcie, otwarcie wystawy itp. ak napisać zaproszenie? Język zaproszenia może być formalny lub nieformalny – zależy, kogo zapraszamy. Pamiętaj, że w każdej krótkiej formie użytkowej najważniejsze jest zrealizowanie wszystkich podpunktów zgodnie z poleceniem. W zaproszeniu podajemy rodzaj imprezy, miejsce i czas, ewentualne szczegóły z polecenia, należy się też podpisać, żeby było wiadomo, kto zaprasza. Przykładowe zadanie Przebywasz na obozie językowym w Wielkiej Brytanii.

Composition – Narrative

You can be requested to write a narrative relating to school. Here are some general hints regarding writing a narrative.     NARRATIVE  (OPOWIADANIE) Jedną z najbardziej typowych form wypracowania jest opowiadanie. Zazwyczaj prosi się o napisanie krótkiej historii, która zaczyna się lub kończy podanym zdaniem. KROK 1 Jedną z najważniejszych spraw w opowiadaniu jest chronologia. Najpierw poukładaj wydarzenia według kolejności. Zrób szkic całego opowiadania. Kiedy układasz wydarzenia, pamiętaj o czasach.