Breaking news
  • No posts where found

Formy wypowiedzi (Angielski)

JAK SPRAWDZAĆ SWÓJ TEKST – PORADY PRAKTYCZNE

JAK SPRAWDZAĆ SWÓJ TEKST – PORADY PRAKTYCZNE Nie ma w szkole takiego przedmiotu jak redagowanie tekstu, ale na maturze musisz uważnie sprawdzić swoje wypracowania. Oto parę rad: Nigdy nie sprawdzaj wszystkiego naraz – działaj krok po kroku. Przy pierwszym czytaniu zawsze koncentruj się na sensie – jeśli uznasz, że odbiegłeś od tematu i coś musisz zmienić, zmarnujesz wszystkie poprawki, które naniosłeś. Po pierwsze więc – treść. Na poziomie podstawowym sprawdź,

STORY – opowiadanie

Opowiadanie krok po kroku Opowiadanie jest jedną z form, którą możesz napotkać na maturze pisemnej z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Co jest najważniejsze w opowiadaniu? Akcja! Dlatego zanim napiszesz opowiadanie, zrób na kartce plan, w którym zaznaczysz główne wydarzenia. Opowiadanie pisz w czasie przeszłym. Używaj czasów: Past Simple – w tym czasie opisuj główne wydarzenia opowiadania; Past Continuous – tego czasu używaj do stworzenia tła opowia­dania; Past Perfect – w takich formach opisz to, co wydarzyło

The Painting Description – opis obrazu

The Painting Description „Icarus’s Fall” by Pieter Brueghel is an example of realistic painting. It was painted around 1558, XVI-th century. The composition of the painting is dynamic and open. Breughel painted it taking inspiration from an ancient myth of Daedal and Icarus. It depicts the death of the son. In the foreground we see a farmer ploughing. He is wearing a red shirt and a beige vest, shoes and

Formal and informal letters

Writing a formal and / or informal letter is a typical examination task. Differences between a formal and informal letter. Formal and informal letters differ in several aspects. These are: Layout, that is, the way you put the address, date, signature, etc. on a page; Style, that is, the way you address the recipient; Register, that is, the language you use. Formal letter The layout of a formal letter is

Opis

Wbrew pozorom opis nie jest wcale maturalną prościzną! Podpowiadamy, jak dobrze wykonać opis. Co opisujemy? Opis najczęściej dotyczy osoby, miejsca lub święta (uroczystości). Zdecydowanie najczęściej spotykamy się z tym pierwszym. Każdy z tych typów będzie miał, oczywiście, swoją specyfikę. Kiedy zabieramy się do takiego tematu, możemy łatwo ulec złudzeniu, że jest to temat łatwy. W końcu co jest trudnego w tym, żeby powiedzieć kilka słów o jakiejś znanej nam osobie. Niestety, takie myślenie sprzyja wytworom, które wyglądają mniej

Krótkie teksty pisemne

You have seen interesting IT solutions in a TV program, tell your friend about them. W programie telewizyjnym widziałeś ciekawe rozwiązania techniczne, opisz je koledze. Dear Adam, Surely you are surprised to see my hand writting, but as a computer nerd you will definitely understand why I am writing to you this snail mail letter. I’m now in UK countryside completely disconnected visiting my grandparents, I have no acces to a computerL. Imagine that

Dłuższa forma użytkowa – list do redakcji

List do redakcji jest listem formalnym i dlatego obowiązują tu ściśle określone zasady. Pisząc taki list: nie używaj skrótowców, czyli pisz I am, a nie I’m; używaj strony biernej; używaj formalnego słownictwa:zamiast     użyj get             obtain start          commence look for     seek ask for       request buy            purchase want          require Ważne! Phrasal verbs należą do rejestru nieformalnego, staraj się więc ich nie używać

LIST Z REKLAMACJĄ

List z reklamacją jest listem formalnym, muszą być więc zachowane wszystkie podstawowe cechy listu formalnego: odpowiedni zwrot grzecznościowy zaczynający list – Dear Sir – Dear Madam – Dear Mr (Ms) Brown; wstęp, rozwinięcie, zakończenie; odpowiedni zwrot grzecznościowy kończący list: Yours faithfully, jeśli nie znamy nazwiska adresata i tytułujemy go Dear Sir or Dear Madam, Yours sincerely, jeśli znamy nazwisko adresata i list rozpoczynamy np. Dear Mr Brown. nie stosujemy form skróconych, czyli piszemy

Leaflet – ulotka

Polecenie Write a leaflet about meeting connected with protecting environment. W Twoim mieście organizowany jest marsz ekologiczny. Napisz ulotkę zapraszającą do wzięcia udziału w tym marszu. Are you keen on nature? Do you want to become an eco protester? If yes, then join us during our monthly Saturday March! We are aware of all the harm humans have done destroying our mother Earth! As we keep on working to protect our

Letter – list (przykłady)

Otrzymałeś list od kolegi, który planuje odwiedzić Cię w lipcu. Napisz do niego list o tym, co zaplanowałeś na jego wizytę i daj mu wskazówki, jakie ubrania ma ze sobą zabrać na tę porę roku. Dear Sam, Sorry I haven’t written for so long but I’ve been really busy lately studying for my final exams. It was great to get your letter and hear all your latest news, especially the

Formal and informall letters

MATURA PISEMNA   POZIOM PODSTAWOWY Writing a formal and/ or informal letter is a typical examination task. Differences between a formal and informal letter. Formal and informal letters differ in several aspects. These are: Layout, that is, the way you put the address, date, signature, etc. on a page; Style, that is, the way you address the recipient; Register, that is, the language you use. Sprawdź ofertę zagranicznych kursów językowych

MATURA Z ANGIELSKIEGO Powtórka ze stylistyki

Powtórka ze stylistyki WYRAZY I WYRAŻENIA ŁĄCZĄCE Są to słowa i wyrażenia, które łączą pewne elementy w zdaniu. Używamy ich, gdy prezentujemy nowe argumenty, zarówno za, jak i przeciw. Łączniki zdaniowe Wprowadzamy argumenty: To begin with… In the first place… It cannot be denied that… It must/may be said that… To some… Some people say/claim… Dodajemy argumenty: what is more moreover also furthermore not only… but also Wprowadzamy argumenty przeciwne: However On the other hand

Rozprawka

POZIOM ROZSZERZONY Rozprawka lub też tak zwane wypracowanie argumentacyjne, charakteryzuje się tym, że zawsze, jak na dwóch szalach wagi, kładzie argumenty za i przeciw. Spójrz na przykładowe tematy rozprawek: Advertising – good or evil? Dangerous sports should be forbidden – do you agree? Advantages and disadvantages of having children. Przygotowując się do napisania rozprawki, przede wszystkim zbierz argumenty za i przeciw i wypisz je w punktach. Po obu stronach powinna być ta sama liczba

Ogłoszenie

 

  • Ogłoszenie jest krótkim tekstem informacyjnym, formułując je nie musimy używać pełnych zdań.
  • Pamiętaj o tytule – ogłoszenie ma zwracać uwagę, więc tytuł powinien być chwytliwy.
  • Najważniejsze jest, aby podać w treści wszystkie informacje wskazane w poleceniu – za przekazanie tych informacji dostaniesz aż cztery z pięciu punktów.

 

Personal note and memo

During your exam you can be required to write a personal note or memo. These pieces of writing are even more informal and usually shorter than informal letters. They contain a brief piece of information concerning one or two issues. You usually write a note or memo to people you know well. No fixed rules describe the layout of notes and memos, but it should be clear and efficient – the reader must

REPORT – raport

Jeżeli piszesz raport na jakiś temat, musisz wiedzieć o kilku zasadach. Pamiętaj, aby używać formalnego języka, nie używać słów potocznych i skrótów. Staraj się też, aby tekst był zwięzły, krótki i zrozumiały. Wskazówki do zapamiętania To: (do kogo) From: (od kogo – autor) Date: (data, np. 12 October 2006) Subject: (temat) Introduction (wtęp) Wstęp powinien być zwięzły i jasny. Pomyśl, że nikt oprócz ciebie nie wie, o co chodzi. Wyjaśnij, jaki jest cel twojego raportu.

Postcard – pocztówka

Najważniejsze cechy pocztówki: Styl pocztówki uzależniamy od osoby odbiorcy: inaczej będzie wyglądała pocztówka do szefa (styl formalny, pełne zdania, brak skrótów), a inaczej do koleżanki. Układ powinien być stały: zwrot grzecznościowy na początku (Dear…,), każda nowa kwestia pisana w osobnym akapicie (chociaż w tym wypadku wystarcza wcięcie, nie trzeba stosować przerwy), zwrot grzecznościowy na koniec (Love, Best wishes, Wishing you all the best, Lots of love etc.). Na maturze nie

SURVEY, FORM – ankieta, formularz

Ankieta, inaczej nazywana kwestionariuszem, to forma użytkowa złożona z zamkniętych (tak/nie) lub otwartych pytań, przeznaczona do wypełnienia przez pojedynczą osobę (respondenta) na zadany temat. Na maturze możesz spotkać się albo z zadaniem polegającym na ułożeniu ankiety (wtedy już na nią nie odpowiadasz!), albo z takim, w którym będziesz musiał gotową ankietę wypełnić. Jak dobrze odpowiedzieć na ankietę podczas matury? Odpowiadaj na temat, zgodnie z punktami zawartymi w poleceniu. Odpowiadaj krótko,

E-MAIL

E-mail to wiadomość przesłana za pomocą poczty elektronicznej. Jej zadaniem, podobnie jak innych maturalnych form „użytkowych” (np. ankieta, notatka czy zaproszenie) jest przekazanie odbiorcy określonego komunikatu. Zależnie od tego, do kogo jest skierowany, e-mail może mieć charakter formalny (na przykład kiedy pracodawca pisze do pracowników, że zebranie jest przełożone na późniejszą godzinę) lub nieformalny (kiedy piszesz do koleżanki, że poznałaś fajnego chłopaka na wakacjach). E-mail nie musi być długi, ale

ANNOUNCEMENT – ogłoszenie

Ogłoszenie Jest to tekst przeznaczony do umieszczenia w miejscu publicznym, musi więc być krótki, komunikatywny, napisany prostym językiem. Na maturze dopuszczalne jest wprawdzie używanie powszechnie znanych skrótów w ogłoszeniach, ale nie należy nadużywać tego. Może się zdarzyć, że odbiorca nie zrozumie, co to znaczy, że mieszkanie jest unfurn. (unfurnitured – nieumeblowane) albo że mieści się w okolicy stacji metra E&C (Elephant and Castle). Pamiętaj, że zależy ci przede wszystkim na