Zakupy i usługi

INSURANCE – UBEZPIECZENIA

insurance – ubezpieczenia insurance company – firma ubezpieczeniowa insurance society – towarzystwo ubezpieczeniowe individual insurance – ubezpieczenie indywidualne group insurance – ubezpieczenie grupowe social insurance – ubezpieczenie socjalne life insurance – ubezpieczenie na życie health insurance – ubezpieczenie zdrowotne property insurance – ubezpieczenie mienia insurance policy – polisa ubezpieczeniowa policy holder – ubezpieczony insurer – ubezpieczyciel underwriter – agent ubezpieczeniowy to insure – ubezpieczyć insurance premium – składka ubezpieczeniowa My

MONEY – PIENIĄDZE

banknote – banknot coin – moneta change – drobne cash – gotówka cash machine – bankomat cash card – karta bankomatowa credit card – karta kredytowa cheque – czek dud (cheque) – czek bez pokrycia blank cheque – czek in blanco cheque to bearer – czek na okaziciela traveller’s cheque – czek podróżny payment – płatność exchange rate – kurs wymiany currency – waluta I went to the Himalayas last

SELLING & BUYING – SPRZEDAWANIE I KUPOWANIE

trade – handel to buy – kupować to cost – kosztować to pay by credit card – płacić kartą kredytową to pay cash – płacić gotówką receipt – paragon, pokwitowanie invoice – faktura to do shopping – robić zakupy to spend money on – wydawać pieniądze na shop assistant – sprzedawca customer – klient till – kasa checkout – kasa w supermarkecie to offer – oferować to wrap – zawinąć

COMPLAINT – REKLAMACJA

customer service – obsługa klientów to complain about sb – skarżyć się na kogoś, wnosić skargę justified complaint – uzasadniona reklamacja unjustified complaint – nieuzasadniona reklamacja fault, flaw – usterka to find faults in – stwierdzić usterki to correct faults – usunąć usterki guarantee – gwarancja warranty time – czas trwania gwarancji compensation – odszkodowanie Dear Sir, I am writing to complain about the customer service in your department store.

ADVERTISEMENT – REKLAMA

commercial – reklama telewizyjna advertising agency – agencja reklamowa advertising campaign – kampania reklamowa to advertise – reklamować to create – tworzyć to manipulate – manipulować to influence – wpływać to persuade – namawiać to tempt – kusić poster – plakat billboard – billboard brochure – broszura leaflet – ulotka I would like to work for an advertising agency in the future. I find this job really interesting as it

BANKING – BANKOWOŚĆ

banking – bankowość bank account – konto bankowe to open a bank account – otworzyć konto w banku to pay money into an account – wpłacić pieniądze na konto to take money from an account – podjąć pieniądze z konta to withdraw money from an account – wycofać pieniądze z konta to close an account – zamknąć konto to transfer money to an account – przelać pieniądze na konto to

GOODS – TOWARY

make, brand – marka towaru quality – jakość price – cena expensive – drogi cheap – tani high/ good quality – dobrej jakości top quality – najwyższej jakości poor/ bad quality – złej jakości bargain – okazja It was a real bargain – to była prawdziwa okazja this dress cost me an arm and a leg – zapłaciłam bardzo dużo za tę sukienkę a rip-off – zdzierstwo to overcharge sb (by $100)

SERVICE – USŁUGI

to repair – naprawiać workshop – warsztat laundry – pralnia dry cleaner’s – pralnia chemiczna hairdresser’s – fryzjer damski barber’s – fryzjer męski bank – bank launderette – pralnia automatyczna to order – zamawiać painter – malarz glazier – szklarz plumber – hydraulik electrician – elektryk carpenter – stolarz chimney sweep – kominiarz dressmaker – krawcowa tailor – krawiec męski shoemaker – szewc watchmaker – zegarmistrz optician – optyk  at

SHOPS – SKLEPY

grocer’s – sklep spożywczy greengrocer’s – warzywny baker’s – piekarnia butcher’s – mięsny fishmonger’s – sklep rybny dairy – sklep nabiałowy cake shop – cukiernia sweet shop – sklep ze słodyczami off-licence – z alkoholem newsagent’s – kiosk z gazetami florist’s – kwiaciarnia shoe shop – obuwniczy clothes shop – odzieżowy stationer’s – papierniczy photographer’s shop – zakład fotograficzny ironmonger’s – z artykułami żelaznymi pet shop – zoologiczny jewellery shop