Zdrowie

HEALTHY LIFESTYLE – ZDROWY STYL ŻYCIA

exercise – ruch to do sport – uprawiać sport to keep fit and healthy – utrzymywać się w dobrej kondycji i zdrowiu to improve physical condition – poprawiać kondycję fizyczną a balanced/varied diet – zrównoważona, urozmaicona dieta vitamins and minerals – witaminy i minerały dairy products – nabiał low-calorie food – jedzenie niskokaloryczne lean meat – chude mięso sugar free diet – dieta bezcukrowa to adopt good eating habits – przyjąć dobre nawyki

HEALTH SERVICE SYSTEM – SYSTEM OCHRONY ZDROWIA

health insurance – ubezpieczenie zdrowotne National Health Service (NHS) – kasa chorych (system obowiązujący w Wielkiej Brytanii) Health Maintenance Organizations (HMOs) – system ubezpieczeń zdrowotnych obowiązujący w Stanach Zjednoczonych Medicaid – państwowy system zapewniający bezpłatne leczenie osobom ubogim w Stanach Zjednoczonych cost of hospital treatment – koszt leczenia szpitalnego to cover by the insurance – opłacić z ubezpieczenia social welfare – opieka społeczna health spending – wydatki na opiekę medyczną health/ medical costs –

ADDICTIONS – UZALEŻNIENIA

drugs – narkotyki drug addict – narkoman drug addiction – uzależnienie od narkotyków to be addicted to – być uzależnionym od to take drugs – brać narkotyki amphetamine – amfetamina hashish/ hash – haszysz heroin – heroina cocaine – kokaina cannabis – konopie indyjskie marijuana – marihuana psychoactive drugs – środki psychotropowe detoxification – detoksykacja drug therapy – terapia odwykowa withdrawal symptoms – zespół odstawienia syringe – strzykawka physical damages

DISABILITY – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

handicapped, disabled people – ludzie niepełnosprawni mentally handicapped – niepełnosprawny umysłowo physically handicapped – niepełnosprawny fizycznie congenital defect – wada wrodzona disability allowance – renta inwalidzka to adjust a building for the disabled – przystosować budynek dla osób niepełnosprawnych blindness – ślepota blind – niewidomy deafness – głuchota deaf – głuchy death and dumb – głuchoniemy hearing aid – aparat słuchowy sign language – język migowy paralysis – paraliż paraplegic –

DOCTORS & PARAMEDICS – LEKARZE I PERSONEL MEDYCZNY

anaesthetist – anastezjolog cardiologist, a heart specialist – kardiolog dentist – dentysta dermatologist – dermatolog gynaecologist – ginekolog physioterapist – fizjoterapeuta homeopath – homeopata internist – internista laryngologist – laryngolog neurologist – neurolog nurse – pielęgniarka an ambulance man – sanitariusz a first-aid worker – ratownik midwife – położna optician – okulista orthodontist – ortodonta orthopaedic surgeon – ortopeda pediatrician – pediatra psychiatrist – psychiatra radiologist – radiolog rheumatologist – reumatolog

TO FALL ILL – TO FALL ILL – ZACHOROWAĆ

Illness, disease – choroba health trouble – problem zdrowotny poor health, ill health – słabe zdrowie neglect oneself – zaniedbać zdrowie to suffer from (a disease) – zachorować na (chorobę), cierpieć na to get infected with – zarazić się to catch a cold – przeziębić się czymś to be treated for sth – leczyć się na coś to call for a doctor – wezwać lekarza to be prone to – być podatnym