Praca domowa

Podaj kilka zagadnień, którymi zajmuje się etyka i estetyka.

Podaj kilka zagadnień, którymi zajmuje się etyka i estetyka. ESTETYKA Dotyczy jednej z wartości – piękna. Jest nauką o pięknie (jedną z dyscyplin, którą zajmuje się filozofia). Określa i nazywa tak zwane kategorie estetyczne: piękno, wzniosłość, wdzięk, tragizm, komizm, brzydota. Stara się dociec źródeł, pochodzenia sztuki, istniejących zjawisk sztuki. Zgłębia, jaką rolę pełni sztuka w życiu człowieka. Zajmuje się budową, treścią i formą dzieła artystycznego. Analizuje przeżycia estetyczne (uczucia, które rodzą się w obcowaniu ze sztuką). Wartościuje sztukę,

Dlaczego wieża Babel uważana jest za symbol ludzkiej pychy?

Dlaczego wieża Babel uważana jest za symbol ludzkiej pychy? Historię wieży Babel poznajemy w biblijnej Księdze Rodzaju. Oto ludzie pewnego dnia postanawiają zbudować wieżę sięgającą nieba. Jedna z interpretacji tej biblijnej opowieści mówi o tym, że wieża nie miała być wzniesiona na chwałę Boga, lecz na chwałę człowieka. Miała stanowić o potędze ludzi, o mocy człowieka niemal równej sile Boga. Za to Bóg ukarał ludzi pomieszaniem języków. Wspólna mowa jednoczyła ich bowiem i pomagała wznosić budowlę. Dzięki

Wyjaśnij znaczenie wywodzących się z mitologii frazeologizmów:

Wyjaśnij znaczenie wywodzących się z mitologii frazeologizmów: koń trojański, kraina cieni, męki Tantala, spokój olimpijski, wierna jak Penelopa, puszka Pandory, strzały Erosa, róg obfitości, tytaniczna praca, stajnia Augiasza. Koń trojański – pod koniec dziesiątego roku walk z Trojanami Grecy , pozorując rezygnację z oblężenia, opuścili podzamcze, pozostawiając „niespodziankę”: olbrzymiego, drewnianego konia. Trojanie potraktowali konia jako łup i wprowadzili go do miasta. W jego wnętrzu kryło się wojsko. Pod osłoną nocy rycerze wydostali się z konia, otworzyli

Przedstaw plan zdarzeń (z krótkim rozwinięciem) opowiadania Sławomira Mrożka – Baba.

Przedstaw plan zdarzeń (z krótkim rozwinięciem) opowiadania Sławomira Mrożka – Baba. Baba 1. Niepokojąca dziecięca ­rymowanka Narrator usłyszał na podwórku rymowankę – wyliczankę dzieciaków. Choć była bezsensowna – zaniepokoiła go i wytrąciła z równowagi, gdyż była nieprawdopodobna, a on wierzył tylko w realizm. Postanowił sprawdzić, czy baba z nogami w kałamarzu faktycznie ­istnieje. 2. Wyprawa na cmentarz Narrator powędrował na cmentarz. I faktycznie – siedziała tam baba, która trzymała nogi w ciasnej buteleczce na atrament. 3. Misja polepszenia

Sporządź listę powinności i wartości, o których wspomina Rej we fragmencie Żywota człowieka poczciwego.

Sporządź listę powinności i wartości, o których wspomina Rej we fragmencie Żywota człowieka poczciwego. Powinności, których powinien trzymać się „człowiek poczciwy” można podzielić na kilka grup: obowiązki wobec Boga n trzeba żyć pobożnie i skromnie, n trzeba się uczyć na chwałę Bogu; obowiązki wobec ojczyzny n człowiek musi być zawsze gotowy do walki dla ojczyzny, powinien mieć przygotowaną zbroję, posiadać konia, wiernego, przyzwoitego, uczciwego giermka; obowiązki wobec siebie należy zawsze postępować

Kim są bohaterowie bajek Ignacego Krasickiego? Na jakiej zasadzie są dobierani w pary? Omów kompozycję bajek.

Kim są bohaterowie bajek Ignacego Krasickiego? Na jakiej zasadzie są dobierani w pary? Omów kompozycję bajek. Bohaterami bajek Krasickiego są ludzie – dziecię i ojciec, mądry i głupi – lub zwierzęta: słowik i szczygieł, szkapa i rumak. Nietrudno jednak zauważyć, że nawet pod postaciami zwierząt ukrywają się ludzie. W bajkach nie mówi się jednak o indywidualnych cechach i czynach ludzi. Przedstawiane zwierzęta to uosobienia pewnych typów ludzi, ich cech charakterów. Z bajek pochodzą nasze konwencjonalne wyobrażenia o zwierzętach – na

Ze sceny wizyty Kirkora w domu Wdowy wypisz słowa i wyrażenia związane z wyobrażeniem piekła oraz te, które odnoszą się do Boga i nieba. Zinterpretuj je.

Ze sceny wizyty Kirkora w domu Wdowy wypisz słowa i wyrażenia związane z wyobrażeniem piekła oraz te, które odnoszą się do Boga i nieba. Zinterpretuj je. Scena jak z baśni. Niespodziewanie w ubogiej chatce pojawia się bogaty Kirkor, który ma zamiar ożenić się z jedną z córek Wdowy. Nie wie, którą wybrać. Pod wpływem czarów (o czym nie wie) podobają mu się obydwie dziewczyny. Chciałby jakiejś wskazówki z niebios, która ułatwiłaby mu wybór. Najlepiej gwiazdy podobnej do betlejemskiej: „O!

Spróbuj rozpoznać treść pojęcia tragizm, analizując sytuację Antygony.

Spróbuj rozpoznać treść pojęcia tragizm, analizując sytuację Antygony. Jak można określić tę sytuację? Jakie możliwości działania (wyjścia z owej sytuacji) ma główna bohaterka? Co stoi na przeszkodzie jej poczynaniom? Jaki jest finał zapoczątkowanego przez główną bohaterkę rozwoju zdarzeń? Antygona znalazła się w sytuacji bez wyjścia. Jako kochająca siostra czuje się zobowiązana pochować brata. Tego wymaga od niej również tradycja i religia – według wierzeń religijnych starożytnych Greków dusza Polinejkesa nie zazna spokoju, jeśli

Dlaczego dramat Łysa śpiewaczka zaliczany jest do teatru absurdu. Podaj przykłady absurdalnych wypowiedzi Pani i Pana Smith.

Dlaczego dramat Łysa śpiewaczka zaliczany jest do teatru absurdu. Podaj przykłady absurdalnych wypowiedzi Pani i Pana Smith. W sztuce teatralnej powinno się coś dziać. Trudno nazwać dramatem z akcją utwór Łysa śpiewaczka Eugène Ionesco. Zresztą swój utwór autor nazwał w podtytule antysztuką. Bohaterowie niewiele robią, ale za to dużo gadają, i to rzeczy często pozbawione sensu. W dialogach pomiędzy państwem Smith aż roi się od absurdalnych wypowiedzi. Oto kilka przykładów ze sceny I. n Pani

Wyjaśnij znaczenie symboli występujących w utworze Antoine’a Saint-Exupéry’ego pt. Mały Książę.

Wyjaśnij znaczenie symboli występujących w utworze Antoine’a Saint-Exupéry’ego pt. Mały Książę. Baobaby – symbol zła tkwiącego w człowieku, z którym należy walczyć. Róża – symbol miłości i piękna. Ale róża ma także kolce, którymi może zranić. Lis – symbol mądrości, życiowego doświadczenia i prawdziwej przyjaźni. Pustynia – symbol pustki, milczenia, zagubienia celu i samotności, ale także miejsce rozmyślań, objawienia i zdobywania prawdy. Woda – symbol oczyszczenia, życia, siły. Studnia na pustyni – cel, do którego dąży

Kto wyjaśnił Małemu Księciu (bohaterowi książki Antoine’a Saint-Exupéry’ego), czym jest miłość?

Kto wyjaśnił Małemu Księciu (bohaterowi książki Antoine’a Saint-Exupéry’ego), czym jest miłość? Róża – mieszkanka planety Małego Księcia – jest na pozór próżna, lubi się przechwalać, żąda opieki i ciągłego zainteresowania. W rzeczywistości jest mądra, wrażliwa i kocha swojego opiekuna. Róża wyjaśnia Księciu, czym jest miłość. Pozwala mu odejść, by przekonał się o swoich uczuciach. Mały Książę tęskni za swoją różą, wspomina ją, bo dzięki róży nie czuł się samotny („Na mojej planecie miałem różę:

Jakie przestrogi dają ludziom wywołane duchy w II cz. Dziadów Adama Mickiewicza?

Jakie przestrogi dają ludziom wywołane duchy w II cz. Dziadów Adama Mickiewicza? Duchy lekkie Dzieci Józio i Rózia przestrzegają: „Kto nie dozna goryczy ni razu, / Ten nie dozna słodyczy w niebie”. Co to oznacza? Jeżeli ktoś nie zazna za życia choć odrobiny cierpienia (a takie beztroskie i wypełnione jedynie zabawą było życie dzieci), ten nie może po śmierci cieszyć się wiecznym szczęściem w niebie. Duch średni Piękna pastereczka Zosia mówi: „Kto nie dotknął ziemi

Jakie zasady wyznaje i jakie wartości ceni postać mówiąca we fraszce Jana Kochanowskiego Na dom w Czarnolesie?

Jakie zasady wyznaje i jakie wartości ceni postać mówiąca we fraszce Jana Kochanowskiego Na dom w Czarnolesie? Na dom w Czarnolesie Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje; Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje! Inszy niechaj pałace marmorowe mają I szczerym złotogłowem ściany obijają, Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gnieździe ojczystym, A Ty mię zdrowiem opatrz i sumnieniem czystym, Pożywieniem ućciwym, ludzką życzliwością, Obyczajmi znośnymi, nieprzykrą starością. Postać mówiąca w wierszu prosi Boga o opiekę

Jaki zauważasz związek pierwszych wersów Pana Tadeusz z fraszką Jana Kochanowskiego Na zdrowie

Jaki zauważasz związek pierwszych wersów Pana Tadeusza: Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie. Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto Cię stracił! z fraszką Jana Kochanowskiego Na zdrowie. Ojczyzna to zdrowie. Takiej metafory użył Adam Mickiewicz na początku Pana Tadeusza. Nawiązał w ten sposób do słynnej fraszki Jana Kochanowskiego, w której zdrowie zostaje uznane za jedną z najwyższych wartości. Kochanowski pisał: Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się

Określ podmiot liryczny w wierszu Jana Kochanowskiego Na lipę.

Określ podmiot liryczny w wierszu Jana Kochanowskiego Na lipę. Na lipę Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie! Nie dójdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie, Choć się najwysszej wzbije, a proste promienie Ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie. Tu zawżdy chłodne wiatry z pola zawiewają, Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają. Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły Biorą miód, który potem szlachci pańskie stoły. A ja swym cichym szeptem sprawić umiem

Jakich wartości trzeba się trzymać w życiu? (po lekturze Prefacji Edwarda Stachury)

Jakich wartości trzeba się trzymać w życiu? (po lekturze Prefacji Edwarda Stachury) […] Zaprawdę godnym i sprawiedliwym Słusznym i zbawiennym jest Żeby człowiek W życiu onym Sprawiedliwym Był i godnym Żeby człowiek Był człowiekiem […] Nadrzędną zasadą, którą człowiek powinien stosować w życiu, jest: „Żeby człowiek/ Był człowiekiem” – musi więc postępować humanitarnie, zachowywać się „godnie” i „sprawiedliwie” wobec innych ludzi. Prawdziwy humanista cieszy się z życia – z tego, że pada deszcz, kwitną kwiaty, świecą gwiazdy, ptaki

Mitologia – prace domowe

Wypisz przynajmniej po trzy teksty kultury (literatura i sztuka), w których występuje Ikar: Jarosław Iwaszkiewicz, Ikar (opowiadanie) Peter Breughel, Upadek Ikara (obraz) Tadeusz Różewicz, Prawa i obowiązki Ernest Bryll, Wciąż o Ikarach głoszą… Marc Chagall, Upadek Ikara Nike: Zbigniew Herbert, Nike która się waha Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Nike …, Nike (pomnik w Warszawie) Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa Odys: Francesco Hayez, Odyseusz na dworze Alkinoosa Leopold Staff, Odys Tadeusz Nowak, Psalm o

Jakie uczucia opisuje wiersz Ach, gdyby, gdyby nawet piec zabrali… Mirona Białoszewskiego?

Jakie uczucia opisuje wiersz Ach, gdyby, gdyby nawet piec zabrali… Moja niewyczerpana oda do radości Mirona Białoszewskiego? Podmiot liryczny opisuje uczucia przed wyniesieniem, w trakcie wynoszenia i po wyniesieniu pieca. Jakie to są uczucia? radość, duma, szczęście: „Mam piec/ podobny do bramy triumfalnej!” rozpacz, gorycz, przerażenie: „Zabierają mi piec/ podobny do bramy triumfalnej!!” złość, gniew: „Oddajcie mi piec/ podobny do bramy triumfalnej!!!” smutek, rezygnacja: „Zabrali” zauważenie faktu i zdziwienie: „Została po nim tylko/

Czym jest dusza Pana Cogito w wierszu Zbigniewa Herberta Dusza Pana Cogito?

Czym jest dusza Pana Cogito w wierszu Zbigniewa Herberta Dusza Pana Cogito? Nazwisko bohatera wiersza stanowi aluzję do formuły Kartezjusza „Cogito ergo sum” (Myślę, więc jestem). Kim jest Pan Cogito? To zwykły, przeciętny człowiek. Pan Cogito myśli o swoim życiu, o tym, kim jest. Jest świadomy, że człowiek składa się z dwóch części – duszy i ciała. Ale Pan Cogito to ktoś bez jednej ważnej części człowieka – bez duszy. (…) dusza Pana Cogito

Zbierz argumenty na to, że Testament mój Juliusza Słowackiego to utwór będący poetyckim rozrachunkiem z jego życiem i twórczością.

Zbierz argumenty na to, że Testament mój Juliusza Słowackiego to utwór będący poetyckim rozrachunkiem z jego życiem i twórczością. 1. W wierszu Słowackiego podmiot liryczny można utożsamić z samym autorem. Kim jest spisujący testament? To: trzydziestoletni samotny poeta, niedoceniony artysta, który próbował kierować ludźmi jak sternik łodzią, lecz nie spotykał się z ich aprobatą: Kto drugi tak bez świata oklasków się zgodzi Iść… taką obojętność, jak ja, mieć dla świata? Być sternikiem duchami napełnionej łodzi,