Praca domowa

Ułóż listę pytań do Śmierci, które nurtują mistrza Polikarpa.

Ułóż listę pytań do Śmierci, które nurtują mistrza Polikarpa. Teoretycznie mistrz Polikarp (Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią) był przygotowany na spotkanie ze śmiercią – wszak prosił Boga o spotkanie z nią. Gdy jednak zobaczył nagą, chudą kobietę z gnijącymi częściami ciała i kosą w ręce, z wrażenia zapomniał na chwilę języka w gębie. Pytania, które miał zadać, umknęły mu z głowy, ale łatwo je sobie przypomni, gdy mu podpowiemy. Bo i nas, ludzi współczesnych, nurtują podobne problemy co ludzi

Czy fragment Pana Tadeusza: „Kraj lat dziecinnych…” to obraz wyidealizowany, czy rzeczywisty?

Czy fragment Pana Tadeusza: „Kraj lat dziecinnych…” to obraz wyidealizowany, czy rzeczywisty? Zdecydowanie to obraz wyidealizowany. Nie zawsze ojczyzna jej mieszkańcom wydaje się „święta i czysta”. Mickiewicz przebywał na emigracji z powodu prześladowań ze strony zaborców. Nie mógł wrócić w rodzinne strony, choć bardzo tęsknił. Źle mu było „na paryskim bruku” – wśród kłócących się polskich emigrantów. Nic dziwnego, że myślami wracał do wspomnień z dzieciństwa. W pamięci zachował jedynie radosne wydarzenia. Z ojczyzną kojarzy tylko

Inspirując się wierszem Zbigniewa Herberta O dwóch nogach Pana Cogito, wyraź własne stanowisko wobec tezy: każdy z nas łączy w sobie cechy Don Kichota i Sancho Pansy.

Inspirując się wierszem Zbigniewa Herberta „O dwóch nogach Pana Cogito”, wyraź własne stanowisko wobec tezy: każdy z nas łączy w sobie cechy Don Kichota i Sancho Pansy. Co to za człowiek z dwiema różnymi nogami? Herbert nie każe nam się zastanawiać, wyjawia tajemnicę: Pan Cogito. Jego lewą nogę „przyrównać można do Sancho Pansy”, a prawa przypomina „błędnego rycerza”, czyli Don Kichota. My ludzie, istoty myślące, mamy więc dwie „nogi”, dwa różne spojrzenia na świat, które

Z cyklu wierszy Władysława Broniewskiego Anka wybierz jeden utwór, który można nazwać współczesnym trenem. Uzasadnij wybór.

Z cyklu wierszy Władysława Broniewskiego Anka wybierz jeden utwór, który można nazwać współczesnym trenem. Uzasadnij wybór. Każdy z wierszy z tomiku Anka można nazwać współczesnym trenem. Tren to utwór poświęcony zmarłej osobie – w tym wypadku nieżyjącej Ance, córce Władysława Broniewskiego. Tren przedstawia zalety i zasługi zmarłej osoby. Osoba wypowiadająca się wyraża żal z powodu odejścia bliskiej osoby. W utworze pt. Trumna jesionowa poeta pisze o bezsennych nocach przepełnionych tęsknotą i żalem, o łzach rozpaczy, którymi mógłby obdzielić

Fragment tekstu Owidiusza kończy zdanie: „Dedal przeklął swoją sztukę”. Dlaczego? Jakie znaczenie dla całego tekstu ma to zdanie?

Fragment tekstu Owidiusza kończy zdanie: „Dedal przeklął swoją sztukę”. Dlaczego? Jakie znaczenie dla całego tekstu ma to zdanie? Skonstruowanie skrzydeł było sztuką – Dedal bardzo misternie połączył ptasie pióra w całość. Odniósł sukces, bo sztuka okazała się skuteczna: za pomocą skrzydeł mężczyźni wydostali się z niewoli. Wkrótce jednak sukces zmienił się w porażkę. Ceną wielkiej sztuki była śmierć Ikara. W takiej chwili ojciec pożałował, że ośmielił się porwać na tak wielkie dzieło, że stworzył

Na podstawie wiersza Bronisława Maja *** (Otwieram okno) odpowiedz na pytanie: jak rozumieć paradoks – „dojrzeć do tego, aby być jak dziecko”?

Na podstawie wiersza Bronisława Maja *** (Otwieram okno) odpowiedz na pytanie: jak rozumieć paradoks – „dojrzeć do tego, aby być jak dziecko”? Podmiot liryczny w wierszu Bronisława Maja *** (Otwieram okno) opisuje widok z okna w czerwcowy dzień w Krakowie: Otwieram okno: jest czerwcowy dzień, są światła błyszczące na rzece, która nazywa się Wisłą, są mosty, wieże o kopułach zielonych jak drzewa, są drzewa (…) W następnych wersach mówi, że to, co widzimy wokół

Wyjaśnij, na czym polega postawa prometejska. DO ODPOWIEDZI.

Pytanie: Wyjaśnij, na czym polega postawa prometejska. Zauważ… Nie chodzi o wyjaśnienie, kim był Prometeusz ani tym bardziej, czym był mit. Musisz skupić się na wyjaśnieniu terminu prometeizm. Wszelkie dodatkowe informacje (historia Prometeusza, przykłady postawy prometejskiej w literaturze) zachowaj na później. Przydadzą się, kiedy będziesz chciał podeprzeć swoją odpowiedź. Twoja odpowiedź: Postawa prometejska to poświęcenie się dla dobra ogółu za cenę własnego cierpienia. Nazywa się ją również prometeizmem. Charakterystyczny dla prometeizmu jest

Jakie znasz typy narracji w utworze literackim? DO ODPOWIEDZI.

Pytanie: Jakie znasz typy narracji w utworze literackim? Zauważ: Nie jesteś proszony o określenie narracji w konkretnym tekście literackim. Twoim zadaniem jest czysto teoretyczne wypowiedzenie się na temat typów narracji. To pytanie z teorii literatury. Brzmi bardzo poważnie, ale trudne nie jest. Twoja odpowiedź: Narrator to osoba, która mówi w teście prozatorskim. Narracja może być trzecioosobowa lub pierwszoosobowa. Narrator trzecioosobowy jest wszechwiedzący, czyli wie wszystko: może wybiegać w przyszłość, zna przeszłość bohaterów, może spoglądać na zdarzenia

Nauczyć się czytać obraz. Opisz i zinterpretuj elementy obrazu Jana Matejki Stańczyk.

Nauczyć się czytać obraz. Opisz i zinterpretuj elementy obrazu Jana Matejki Stańczyk. Pierwszy plan Postać królewskiego błazna, pogrążonego w smutku i zadumie, zajmuje prawie całą przestrzeń obrazu. Czego się domyślamy? Stańczyk wyśmiewał brak patriotyzmu, prywatę, głupotę, chciwość, ignorancję szlachty i dworzan. Co może czuć Stańczyk z obrazu Matejki? Smutek, rozpacz, żal, zniechęcenie, załamanie, niepokój, gniew, złość, irytację, strach, bezradność, wstyd, ból, cierpienie, gorycz, lęk, a może nawet poczucie winy. Jakimi cechami  wyróżniał się Stańczyk? Mądry,

Jakie warstwy społeczne przedstawione zostały w Panu Tadeuszu? Wymień ich przedstawicieli i poglądy polityczne.

Jakie warstwy społeczne przedstawione zostały w Panu Tadeuszu? Wymień ich przedstawicieli i poglądy polityczne. W Panu Tadeuszu występują przedstawiciele pięciu grup społecznych: Magnaterii Do tej grupy należy Hrabia i nieżyjący Stolnik Horeszko. Magnateria jest świadoma swego bogactwa i władzy z niego wynikającej. Stolnik był dobrym patriotą, ale gardził niżej urodzonymi. Hrabia początkowo zasługuje na krytykę za swój kosmopolityzm, później jednak staje się wzorowym żołnierzem. Szlachty Do tej grupy należy ród Sopliców. Szlachta ceni tradycję, ma

Na czym polega ponadczasowość utworów Szekspira?

Na czym polega ponadczasowość utworów Szekspira? Dzieła Szekspira – od momentu ich powstania aż do dziś, czyli przez blisko 400 lat – stanowią nieoszacowane źródło motywów literackich. Zaliczane są także do klasyki teatru – nie ma chyba autora, którego sztuki częściej pojawiałyby się na deskach teatru całego świata. Czym przejawia się wielkość i nieśmiertelność jego utworów? Przede wszystkim opiera się na konstrukcji charakterologicznej postaci – Szekspir ukazuje bowiem ludzkie problemy i dylematy,

Quo vadis – bohaterowie

Historyczni Neron – cesarz rzymski, okrutny i zepsuty, mający ambicje artystyczne i os-karżany o podpalenie Rzymu. Oczywiście wiele szczegółów dotyczących jego życia jest tworem wyobraźni Sienkiewicza. Petroniusz – poeta, patrycjusz rzymski, arbiter elegancji, w powieści Sienkiewicza przedstawiony jako doskonale wykształcony wuj Marka Winicjusza, darzący miłością swą piękną niewolnicę Eunice. Pod koniec powieści popełnia samobójstwo podczas uczty z przyjaciółmi, by uniknąć skazania przez cesarza, przeciw któremu spiskuje; kochający życie, odważny. Poppea Sabina – druga żona Nerona.

Przedstaw kolejne zjawy pojawiające się w domu Scrooge’a (Opowieść wigilijna)

Przedstaw kolejne zjawy pojawiające się w domu Scrooge’a. Duch Marleya – pojawia się w domu Scrooge’a, aby przestrzec go przed losem podobnym do swojego i zapowiedzieć wizytę kolejnych duchów. Jest to przerażająca zjawa – blady, przezroczysty, ze zmierzwionymi włosami, wlecze za sobą ciężki łańcuch złożony z kas pancernych, kluczy, sakiewek z pieniędzmi. Duch Wigilijnej Przeszłości – wygląda trochę jak karzeł, trochę jak dziecko. Ma białą szatę, z jego głowy wytryska strumień światła, w ręce trzyma kapturek do

Porównaj Danusię Jurandównę i Jagienkę ze Zgorzelic

Porównaj Danusię Jurandównę i Jagienkę ze Zgorzelic. Danusia Jurandówna Pochodzenie Córka Juranda ze Sychowa, znanego rycerza, nie miała rodzeństwa. Wiek 12 lat. Wygląd Drobna, jasnowłosa, „wiotka jak trzcinka”. Cechy charakteru Uczuciowa, delikatna, wrażliwa. Posłuszna woli ojca i księżnej. Dobrze ułożona. Obyta na dworze księżnej, wychowywana była na damę. Swoim urokiem potrafiła zdobyć przychylność wielu dorosłych. Okazała swoją miłość i przywiązanie do Zbyszka, kiedy wybawiła go od śmierci. Miłość do Zbyszka Początkowo zachowuje się

Wskaz cechy eposu w Panu Tadeuszu

Wskaz cechy eposu w Panu Tadeusz. Epos rozpoczyna się inwokacją. Nie ma chyba słynniejszej apostrofy polskiej jak: „Litwo, ojczyzno moja” Mickiewicza. Poeta zwraca się do odległej ojczyzny i Matki Boskiej, prosząc, jak to w inwokacji być powinno, o pomoc w tworzeniu dzieła. Porównania homeryckie – są obecne w eposie Mickiewicza w opisach przyrody, drzew, burzy czy sadu, np. Chmury. Realizm szczegółu – czyli metoda opisywania rzeczy z epicką dokładnością, tak, że na podstawie tego opisu można by

Scharakteryzuj głównych bohaterów tragedii Szekspira Romeo i Julia.

Scharakteryzuj głównych bohaterów tragedii Szekspira Romeo i Julia. Julia Nastolatka (14 lat), jedynaczka samotna w domu, gdzie rządził despotyczny ojciec. Rodzina dająca dobrobyt nie zapewnia ciepła, którego dziewczynka szuka u niani Marty. Julia godzi się z myślą o poślubieniu Parysa, co postanowili rodzice. Nagłe uczucie do Romea burzy jej spokój. Miłość sprawia, że z posłusznej córki przeistacza się niemal natychmiast w pełną inicjatywy kobietę walczącą o swoje szczęście wbrew wszystkim przeciwnościom. Przestaje lękać się kary – ojciec

Przedstaw przebieg wydarzeń w tragedii Szekspira Romeo i Julia

Przedstaw przebieg wydarzeń w tragedii Szekspira Romeo i Julia. PRZEBIEG WYDARZEŃ: Z ulicznych wydarzeń dowiadujemy się o waśni między rodami Kapuletich i Montekich. Romeo z rodu Montekich, na balu maskowym u Kapuletich, w tajemnicy śledzi swoją ukochaną Rozalinę. Romeo spotyka Julię, córkę Kapuletich – między młodymi rodzi się miłość od pierwszego wejrzenia. Decyzja Romea i Julii o wspólnym życiu. Chcą pokonać przeszkodę, jaką jest nienawiść ich rodów. Potajemny ślub udzielony przez ojca Laurentego w celi zakonnej – pomoc niani

Nakreśl sylwetkę Scrooge’a bohatera Opowieści wigilijnej

Bohater „Kolędy prozą, czyli opowieści wigilijnej o duchu” Ebenezer Scrooge to człowiek nieczuły na ludzką krzywdę. Jako właściciel kantoru wiele czasu spędzał nad książkami rachunkowymi, obliczając zyski i straty. Był człowiekiem skąpym, chytrym, bardzo chciwym. Nie lubił świąt, gdyż za wolny dzień pracy musiał zapłacić swojemu kanceliście Bobowi. Po śmierci wspólnika Jakuba Marleya sam prowadził kantor, a praca całkowicie pochłaniała jego czas. Nie miał przyjaciół ani znajomych, ponieważ uchodził za

Przedstaw treść Odysei

Odyseusz po dziesięciu latach tułaczki po wojnie trojańskiej gości u nimfy Kalipso. Zeus każe jej, by zezwoliła podróżnikowi na opuszczenie wyspy. Bohater buduje tratwę i wyrusza na wędrówkę. Dociera do krainy Feaków, których władcy opowiada swą historię. Tu zaczyna się opowieść Odyseusza. O czym opowiada? Zaczyna od wyruszenia w drogę powrotną do domu spod Troi. Król Itaki wypłynął wtedy dwunastoma statkami w kierunku rodzinnej wyspy. Nie było mu dane jednak szczęśliwie powrócić, gdyż wichura rzuciła

Przedstaw najważniejsze przygody Odyseusza

Najważniejsze przygody Odyseusza Opuszczenie Troi. Odys dowodził dwunastoma okrętami greckimi. Burza oddzieliła jednak jego flotę od okrętów Agamemnona. Odys w mieście Ismar. Odys dotarł do Kikonów pod Ismar i zburzył miasto. Ledwo udało mu się zbiec z towarzyszami przed zemstą ocalałych Kikonów. Kraina Lotofagów. Krainę tę zamieszkiwali ludzie żywiący się kwiatami lotosu, które powodowały amnezję. Odys ustrzegł się przed nimi. Wyspa cyklopów. Spotkanie z jednookim cyklopem – Polifemem (synem Posejdona). Tragiczna śmierć niektórych towarzyszy