Praca domowa

Mitologia – prace domowe

Wypisz przynajmniej po trzy teksty kultury (literatura i sztuka), w których występuje Ikar: Jarosław Iwaszkiewicz, Ikar (opowiadanie) Peter Breughel, Upadek Ikara (obraz) Tadeusz Różewicz, Prawa i obowiązki Ernest Bryll, Wciąż o Ikarach głoszą… Marc Chagall, Upadek Ikara Nike: Zbigniew Herbert, Nike która się waha Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Nike …, Nike (pomnik w Warszawie) Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa Odys: Francesco Hayez, Odyseusz na dworze Alkinoosa Leopold Staff, Odys Tadeusz Nowak, Psalm o

Czym jest dusza Pana Cogito w wierszu Zbigniewa Herberta Dusza Pana Cogito?

Czym jest dusza Pana Cogito w wierszu Zbigniewa Herberta Dusza Pana Cogito? Nazwisko bohatera wiersza stanowi aluzję do formuły Kartezjusza „Cogito ergo sum” (Myślę, więc jestem). Kim jest Pan Cogito? To zwykły, przeciętny człowiek. Pan Cogito myśli o swoim życiu, o tym, kim jest. Jest świadomy, że człowiek składa się z dwóch części – duszy i ciała. Ale Pan Cogito to ktoś bez jednej ważnej części człowieka – bez duszy. (…) dusza Pana Cogito

Omów środki stylistyczne zastosowane w wierszu Kamyk Zbigniewa Herberta.

Omów środki stylistyczne zastosowane w wierszu Kamyk Zbigniewa Herberta. epitet stworzeniem doskonałym Kamyk jest doskonały, bo jest doskonale opanowany (nie ulega żadnym emocjom), doskonale niezależny (strzeże swej niezależności), doskonale obojętny (nikogo nie kocha), istnieje sam dla siebie, zamknięty w szlachetnej i doskonałej formie. ożywienie pilnujący swych granic Istota żywa może czegoś lub kogoś pilnować. Kamyk pilnuje swej niezależności – nie wpuszcza nikogo do środka, ale też nigdy „nie wychodzi z siebie”, czyli nie ulega

Ułóż listę pytań do Śmierci, które nurtują mistrza Polikarpa.

Ułóż listę pytań do Śmierci, które nurtują mistrza Polikarpa. Teoretycznie mistrz Polikarp (Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią) był przygotowany na spotkanie ze śmiercią – wszak prosił Boga o spotkanie z nią. Gdy jednak zobaczył nagą, chudą kobietę z gnijącymi częściami ciała i kosą w ręce, z wrażenia zapomniał na chwilę języka w gębie. Pytania, które miał zadać, umknęły mu z głowy, ale łatwo je sobie przypomni, gdy mu podpowiemy. Bo i nas, ludzi współczesnych, nurtują podobne problemy co ludzi

Czy fragment Pana Tadeusza: „Kraj lat dziecinnych…” to obraz wyidealizowany, czy rzeczywisty?

Czy fragment Pana Tadeusza: „Kraj lat dziecinnych…” to obraz wyidealizowany, czy rzeczywisty? Zdecydowanie to obraz wyidealizowany. Nie zawsze ojczyzna jej mieszkańcom wydaje się „święta i czysta”. Mickiewicz przebywał na emigracji z powodu prześladowań ze strony zaborców. Nie mógł wrócić w rodzinne strony, choć bardzo tęsknił. Źle mu było „na paryskim bruku” – wśród kłócących się polskich emigrantów. Nic dziwnego, że myślami wracał do wspomnień z dzieciństwa. W pamięci zachował jedynie radosne wydarzenia. Z ojczyzną kojarzy tylko

Na podstawie wiersza Czesława Miłosza Piosenka o końcu świata oraz Apokalipsy według św. Jana porównaj przedstawione wizje końca świata.

Na podstawie wiersza Czesława Miłosza Piosenka o końcu świata oraz Apokalipsy według św. Jana porównaj przedstawione wizje końca świata. Koniec świata według Apokalipsy…: niespodziewany czas i miejsce; trzęsienie ziemi, spadanie gwiazd; wielki sztorm; znaki na niebie i ziemi; zaćmienie słońca i księżyca; strach i przerażenie ludzi; klasyfikacja ludzi na dobrych i złych (męki i cierpienia spadną na tych, którzy za życia odwrócili się od Boga, a łaska wiecznego szczęścia będzie dla

Inspirując się wierszem Zbigniewa Herberta O dwóch nogach Pana Cogito, wyraź własne stanowisko wobec tezy: każdy z nas łączy w sobie cechy Don Kichota i Sancho Pansy.

Inspirując się wierszem Zbigniewa Herberta „O dwóch nogach Pana Cogito”, wyraź własne stanowisko wobec tezy: każdy z nas łączy w sobie cechy Don Kichota i Sancho Pansy. Co to za człowiek z dwiema różnymi nogami? Herbert nie każe nam się zastanawiać, wyjawia tajemnicę: Pan Cogito. Jego lewą nogę „przyrównać można do Sancho Pansy”, a prawa przypomina „błędnego rycerza”, czyli Don Kichota. My ludzie, istoty myślące, mamy więc dwie „nogi”, dwa różne spojrzenia na świat, które

Z cyklu wierszy Władysława Broniewskiego Anka wybierz jeden utwór, który można nazwać współczesnym trenem. Uzasadnij wybór.

Z cyklu wierszy Władysława Broniewskiego Anka wybierz jeden utwór, który można nazwać współczesnym trenem. Uzasadnij wybór. Każdy z wierszy z tomiku Anka można nazwać współczesnym trenem. Tren to utwór poświęcony zmarłej osobie – w tym wypadku nieżyjącej Ance, córce Władysława Broniewskiego. Tren przedstawia zalety i zasługi zmarłej osoby. Osoba wypowiadająca się wyraża żal z powodu odejścia bliskiej osoby. W utworze pt. Trumna jesionowa poeta pisze o bezsennych nocach przepełnionych tęsknotą i żalem, o łzach rozpaczy, którymi mógłby obdzielić

Fragment tekstu Owidiusza kończy zdanie: „Dedal przeklął swoją sztukę”. Dlaczego? Jakie znaczenie dla całego tekstu ma to zdanie?

Fragment tekstu Owidiusza kończy zdanie: „Dedal przeklął swoją sztukę”. Dlaczego? Jakie znaczenie dla całego tekstu ma to zdanie? Skonstruowanie skrzydeł było sztuką – Dedal bardzo misternie połączył ptasie pióra w całość. Odniósł sukces, bo sztuka okazała się skuteczna: za pomocą skrzydeł mężczyźni wydostali się z niewoli. Wkrótce jednak sukces zmienił się w porażkę. Ceną wielkiej sztuki była śmierć Ikara. W takiej chwili ojciec pożałował, że ośmielił się porwać na tak wielkie dzieło, że stworzył

Na podstawie wiersza Bronisława Maja *** (Otwieram okno) odpowiedz na pytanie: jak rozumieć paradoks – „dojrzeć do tego, aby być jak dziecko”?

Na podstawie wiersza Bronisława Maja *** (Otwieram okno) odpowiedz na pytanie: jak rozumieć paradoks – „dojrzeć do tego, aby być jak dziecko”? Podmiot liryczny w wierszu Bronisława Maja *** (Otwieram okno) opisuje widok z okna w czerwcowy dzień w Krakowie: Otwieram okno: jest czerwcowy dzień, są światła błyszczące na rzece, która nazywa się Wisłą, są mosty, wieże o kopułach zielonych jak drzewa, są drzewa (…) W następnych wersach mówi, że to, co widzimy wokół

Jakie refleksje wzbudza w Tobie List do ludożerców Tadeusza Różewicza?

Jakie refleksje wzbudza w Tobie List do ludożerców Tadeusza Różewicza? Do kogo skierowana jest wypowiedź podmiotu lirycznego, przed czym przestrzega? List to pisemna wypowiedź skierowana do określonej osoby (adresata), która informuje o czymś lub do czegoś nakłania. Adresatów tego poetyckiego listu nietrudno wskazać – wystarczy rozejrzeć się wokół. Są to ludzie, którzy krzywdzą innych. Takie osoby nie pozwalają innym żyć spokojnie, bo swoim postępowaniem ograniczają ich wolność. Podmiot liryczny nazywa adresatów swego

Wyjaśnij, na czym polega postawa prometejska. DO ODPOWIEDZI.

Pytanie: Wyjaśnij, na czym polega postawa prometejska. Zauważ… Nie chodzi o wyjaśnienie, kim był Prometeusz ani tym bardziej, czym był mit. Musisz skupić się na wyjaśnieniu terminu prometeizm. Wszelkie dodatkowe informacje (historia Prometeusza, przykłady postawy prometejskiej w literaturze) zachowaj na później. Przydadzą się, kiedy będziesz chciał podeprzeć swoją odpowiedź. Twoja odpowiedź: Postawa prometejska to poświęcenie się dla dobra ogółu za cenę własnego cierpienia. Nazywa się ją również prometeizmem. Charakterystyczny dla prometeizmu jest

Jakie znasz typy narracji w utworze literackim? DO ODPOWIEDZI.

Pytanie: Jakie znasz typy narracji w utworze literackim? Zauważ: Nie jesteś proszony o określenie narracji w konkretnym tekście literackim. Twoim zadaniem jest czysto teoretyczne wypowiedzenie się na temat typów narracji. To pytanie z teorii literatury. Brzmi bardzo poważnie, ale trudne nie jest. Twoja odpowiedź: Narrator to osoba, która mówi w teście prozatorskim. Narracja może być trzecioosobowa lub pierwszoosobowa. Narrator trzecioosobowy jest wszechwiedzący, czyli wie wszystko: może wybiegać w przyszłość, zna przeszłość bohaterów, może spoglądać na zdarzenia

Nauczyć się czytać obraz. Opisz i zinterpretuj elementy obrazu Jana Matejki Stańczyk.

Nauczyć się czytać obraz. Opisz i zinterpretuj elementy obrazu Jana Matejki Stańczyk. Pierwszy plan Postać królewskiego błazna, pogrążonego w smutku i zadumie, zajmuje prawie całą przestrzeń obrazu. Czego się domyślamy? Stańczyk wyśmiewał brak patriotyzmu, prywatę, głupotę, chciwość, ignorancję szlachty i dworzan. Co może czuć Stańczyk z obrazu Matejki? Smutek, rozpacz, żal, zniechęcenie, załamanie, niepokój, gniew, złość, irytację, strach, bezradność, wstyd, ból, cierpienie, gorycz, lęk, a może nawet poczucie winy. Jakimi cechami  wyróżniał się Stańczyk? Mądry,

Jak należy redagować zaproszenie?

Przypomnij sobie, jak należy redagować zaproszenie, i napisz zaproszenie na wieczorek andrzejkowy. Wyróżnia się dwa rodzaje zaproszeń: oficjalne i nieoficjalne. Pierwsze z nich kierujemy do osób nam bliskich, rodziny, znajomych. Zaproszenie nieoficjalne wręczamy lub wysyłamy osobom publicznym, tym, których nie znamy blisko lub z którymi utrzymujemy kontakty służbowe. Co musi zawierać zaproszenie? Nadawcę Odbiorcę Termin uroczystości Miejsce uroczystości Rodzaj uroczystości Zaproszenia są oparte na pewnym schemacie: 1. Formułka wstępna i informacja

Jakie warstwy społeczne przedstawione zostały w Panu Tadeuszu? Wymień ich przedstawicieli i poglądy polityczne.

Jakie warstwy społeczne przedstawione zostały w Panu Tadeuszu? Wymień ich przedstawicieli i poglądy polityczne. W Panu Tadeuszu występują przedstawiciele pięciu grup społecznych: Magnaterii Do tej grupy należy Hrabia i nieżyjący Stolnik Horeszko. Magnateria jest świadoma swego bogactwa i władzy z niego wynikającej. Stolnik był dobrym patriotą, ale gardził niżej urodzonymi. Hrabia początkowo zasługuje na krytykę za swój kosmopolityzm, później jednak staje się wzorowym żołnierzem. Szlachty Do tej grupy należy ród Sopliców. Szlachta ceni tradycję, ma

Na czym polega ponadczasowość utworów Szekspira?

Na czym polega ponadczasowość utworów Szekspira? Dzieła Szekspira – od momentu ich powstania aż do dziś, czyli przez blisko 400 lat – stanowią nieoszacowane źródło motywów literackich. Zaliczane są także do klasyki teatru – nie ma chyba autora, którego sztuki częściej pojawiałyby się na deskach teatru całego świata. Czym przejawia się wielkość i nieśmiertelność jego utworów? Przede wszystkim opiera się na konstrukcji charakterologicznej postaci – Szekspir ukazuje bowiem ludzkie problemy i dylematy,

Quo vadis – bohaterowie

Historyczni Neron – cesarz rzymski, okrutny i zepsuty, mający ambicje artystyczne i os-karżany o podpalenie Rzymu. Oczywiście wiele szczegółów dotyczących jego życia jest tworem wyobraźni Sienkiewicza. Petroniusz – poeta, patrycjusz rzymski, arbiter elegancji, w powieści Sienkiewicza przedstawiony jako doskonale wykształcony wuj Marka Winicjusza, darzący miłością swą piękną niewolnicę Eunice. Pod koniec powieści popełnia samobójstwo podczas uczty z przyjaciółmi, by uniknąć skazania przez cesarza, przeciw któremu spiskuje; kochający życie, odważny. Poppea Sabina – druga żona Nerona.

Przedstaw kolejne zjawy pojawiające się w domu Scrooge’a (Opowieść wigilijna)

Przedstaw kolejne zjawy pojawiające się w domu Scrooge’a. Duch Marleya – pojawia się w domu Scrooge’a, aby przestrzec go przed losem podobnym do swojego i zapowiedzieć wizytę kolejnych duchów. Jest to przerażająca zjawa – blady, przezroczysty, ze zmierzwionymi włosami, wlecze za sobą ciężki łańcuch złożony z kas pancernych, kluczy, sakiewek z pieniędzmi. Duch Wigilijnej Przeszłości – wygląda trochę jak karzeł, trochę jak dziecko. Ma białą szatę, z jego głowy wytryska strumień światła, w ręce trzyma kapturek do

Porównaj Danusię Jurandównę i Jagienkę ze Zgorzelic

Porównaj Danusię Jurandównę i Jagienkę ze Zgorzelic. Danusia Jurandówna Pochodzenie Córka Juranda ze Sychowa, znanego rycerza, nie miała rodzeństwa. Wiek 12 lat. Wygląd Drobna, jasnowłosa, „wiotka jak trzcinka”. Cechy charakteru Uczuciowa, delikatna, wrażliwa. Posłuszna woli ojca i księżnej. Dobrze ułożona. Obyta na dworze księżnej, wychowywana była na damę. Swoim urokiem potrafiła zdobyć przychylność wielu dorosłych. Okazała swoją miłość i przywiązanie do Zbyszka, kiedy wybawiła go od śmierci. Miłość do Zbyszka Początkowo zachowuje się