Breaking news
  • No posts where found

Składnia (Gramatyka)

Rodzaje wypowiedzeń

Rodzaje wypowiedzeń Ze względu na cel wypowiedzi: Wypowiedzenie oznajmujące (orzekające) Przy ich pomocy: oznajmiajmy nasz sąd o czymś lub o kimś   – Janek jest zdolnym uczniem. – Ładną pogodę mamy tej wiosny. opowiadamy o tym, co się dzieje    – Chłopcy grają w piłkę. – Samochód skręcił w boczną uliczkę. przekazujemy informacje    – W roku mamy 365 dni. – Pociąg do Łodzi odchodzi z drugiego peronu. Zawsze w trakcie

Wypowiedzenie

Wypowiedzenie   Wypowiedzenie nieczasownikowe (nie zawiera orzeczenia) Za chwilę odjazd autobusu. Kto tam? Wypowiedzenie czasownikowe zawiera co najmniej jedno orzeczenie Ojciec idzie do pracy. Jestem. równoważnik (można wprowadzić orzeczenie) Wypowiedzenie, które nie zawiera osobowej formy czasownika, ale dopuszcza możliwość jej wprowadzenia na podstawie kontekstu. równoważnik zdania                         zdanie (jest orzeczenie) Kto tam? (brak orzeczenia)                  Kto tam jest? (zdanie) Za chwilę odjazd pociągu!                     Za chwilę odjedzie pociąg!  Co z nim?                                                 Co jest z

Części zdania

Części zdania GŁÓWNE CZĘŚCI ZDANIA   Orzeczenie czasownikowe – wyrażone czasownikiem w formie osobowej imienne – składa się z łącznika i orzecznika  Matka kocha Kasię. Chłopiec został marynarzem. agda jest studentką. Podmiot   Odpowiada pytania: kto? co? kogo? czego? podmiot gramatyczny podmiot logiczny podmiot domyślny podmiot szeregowy Huk rozszedł się po dolinie. Wody przybyło w rzece. Lubię lody. (ja) Zosia, Kasia i Iga poszły do sklepu.    DRUGORZĘDNE CZĘŚCI ZDANIA:  Dopełnienie  

Składnia

Składnia Czym jest składnia? Składnia to nauka o budowie wypowiedzeń, czyli o budowie zdań i równoważników zdań. Opisuje części składowe wypowiedzeń i sposoby, w jaki się łączą. Co to jest wypowiedzenie? Wypowiedzenie – jest to grupa wyrazów (lub nawet pojedyncze słowo – Podejdź!), która zawiera zrozumiałą informację (logiczną treść) i jest połączona według reguł gramatyki. Co to znaczy połączenie treściowe? Zespół wyrazów: Mariola, nigdy, sobota, sądzić, kiedyś, lubić, spędzać nie tworzy żadnej