Cytaty do prac pisemnych

Jak żyć?

Cytaty o życiu Święty Augustyn •  Kochaj i rób co chcesz. Immanuel Kant • Postępuj wedle takiej tylko zasady, co do której mógłbyś jednocześnie chcieć, aby stała się prawem powszechnym. Henri Bergson • Trzeba działać jak człowiek myś­lący, trzeba myśleć jak człowiek czynu. Jean Paul Sartre • Każdy musi odkryć własną drogę. William Szekspir • Serce miej otwarte dla wszystkich, zaufaj niewielu. Księga Izajasza ­(fragment) • Biada tym, którzy zło nazywają

Zło

Cytaty o nieprawości Johann Wolfgang Goethe Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie dobro czyni. Kiedy ludzie stają się naprawdę źli, jedynym uczuciem, jakie im pozostaje, jest radość z cudzej krzywdy. Oskar Wilde Zawsze przebaczaj swoim wrogom. Nic ich bardziej nie potrafi rozzłościć. Józef Tischner Wiele w życiu musimy. Ale nie musimy czynić zła. A jeśli jakaś siła, jakiś strach, zmusza nas do czynienia zła, to nie zmusi nas do tego,

Podróż

Cytaty o podróży Leopold Staff A większą mi rozkoszą podróż niż przybycie! Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki. Zawsze się dochodzi gdzie indziej, niż się chciało. Jim Morrison Każdy dzień jest podróżą przez historię. Friedrich Nietzsche Wielu trzyma się uparcie raz obranej drogi, lecz tylko nieliczni dążą konsekwentnie do swego celu. Antoine Saint-Exupéry Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, którzy różnymi drogami zdążają w trudzie na to samo

Myślenie

Kartezjusz Myślę, więc jestem. Mark Twain Lubimy ludzi. którzy bez wahania mówią to, co myślą, pod ­warunkiem że myślą to samo co my. Johann Wolfgang Goethe Człowiek myśli tak długo, jak długo do czegoś dąży. Blaise Pascal Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą. Arystoteles W obecności przyjaciół ludzie potrafią lepiej myśleć i działać. Albert Einstein Nie mam wątpliwości, że nasze myślenie odbywa się w większej części bez użycia znaków

Książka

Ernest Bryll Powinien istnieć kanon lektur zakazanych i chciałbym, aby w książkach do polskiego pojawiło się zastrzeżenie, że nie wolno czytać Brylla, i wtedy młodzież by czytała. Lektury szkolne powodują coś takiego, że młodzież czyta z płonącymi uszami to, co akurat nie znajduje się w lekturze szkolnej. I czyta czasami bardzo trudne rzeczy. Tak więc życzyłbym sobie, bym został zabroniony, wyklęty i aby poloniści co najmniej raz dziennie mówili: „Nie wolno czytać Brylla”. Kornel Makuszyński Dom, w którym

Wojna

Platon Jeśli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Jan Paweł II Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego, co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić. Albert Einstein Nie wiem, jaka broń będzie użyta w trzeciej wojnie światowej, ale czwarta będzie na maczugi. Dopóki na świecie bedzie istniał czlowiek, będą też wojny. Napoleon Bonaparte Wojna jest lepsza niż nietrwały pokój. Kapitulacja

Historia

Czesław Miłosz W stuleciu, w którym żyłem, demoniczna siła historii ukazywała się z ogromną wyrazistością. Do tego stopnia, że istniały przecież różne filozoficzne i polityczne kierunki, które mówiły o historii pisanej wielką literą i robiły z niej rodzaj bogini. Bardzo pewne swego odwoływały się do sądu historii, który rzekomo miał przyznać im słuszność. Oczywiście, w tych ujęciach historia ukazywała się jako siła zupełnie obojętna na pojedynczego człowieka, czyli mordowanie ludzi uzyskiwało sankcję, rzekomą sankcję historii. Nie kochaj

Przyjaźń

Antoine Saint-Exupéry Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać. Nic i nigdy nie zastąpi straconego towarzysza. Nie można stworzyć sobie starych przyjaźni. Pitagoras U przyjaciół wszystko jest wspólne. Molier Im bardziej kochamy przyjaciół, tym mniej im schlebiamy. Albert Camus Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie i

Samotność

Antoine Saint-Exupéry Wśród ludzi jest się także samotnym. Pracując dla samych dóbr materialnych, budujemy sobie więzienie. Zamykamy się w samotni ze złotem rozsypującym się w palcach, które nie daje nam nic, dla czego warto żyć. W świecie, gdzie życie tak naturalnie łączy się z życiem, gdzie kwiat nawet w powiewie wiatru łączy się z innymi kwiatami, gdzie łabędź zna wszystkie łabędzie, tylko ludzie budują sobie samotność. Arthur Schopenhauer Wolnym bowiem jest człowiek tylko wtedy, gdy

Roman Dmowski Stara i oklepana prawda, że bezczynność jest głównym źródłem demoralizacji, stosuje się nie tylko do ludzi pojedynczych, ale i do narodów. Lew Tołstoj Pożyteczna praca jest zawsze cicha i niezauważalna. Bolesław Prus Praca rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień po posiewie, przebija góry, nad przepaściami przerzuca mosty. Benjamin Franklin Głód nie nawiedza nigdy domu pracowitego człowieka, zagląda doń tylko przez okno. Joseph Conrad Nie lubię pracy – żaden człowiek

Wokół ojczyzny, Polaków i patriotyzmu

Jan Paweł II Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki. Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do

CYTUJEMY! O człowieku i sensie życia

Aforyzmy: • Miarą wszystkiego jest człowiek. Pitagoras • Nie tak łatwo rzec: chcę być człowiekiem. Horacy • Człowiek jest tajemnicą – z tajemnicy przybywa i w tajemnicę odchodzi. Maria Dąbrowska • Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu, by być silniejszym niż warunki czasu i życia. Albert Camus – Aktualności • Być człowiekiem – to właśnie być odpowiedzialnym. Antoine de Saint-Exupéry • Być człowiekiem, to czuć, kładąc swoją cegłę, że bierze

CYTUJEMY! O moralności, wartościach i walce dobra ze złem

O moralności, wartościach i walce dobra ze złem Aforyzmy: • Człowiek bez poczucie moralnego jest najniegodziwszym i najdzikszym stworzeniem. Arystoteles • Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, nie znajdziesz ich w książkach. Monteskiusz • Nasza moralność jest tylko sumą naszych przyzwyczajeń. Nie wolno zatem nazywać ludzi niemoralnymi tylko dlatego, że mają inne przyzwyczajenia. George Barnard Shaw • Żaden zły człowiek nie jest wolny. Epiklet • To właśnie jest moralność:

Cytaty o człowieku i sensie życia

Miarą wszystkiego jest człowiek.                                 Pitagoras Nie tak łatwo rzec: chcę być człowiekiem.                                 Horacy Człowiek jest tajemnicą – z tajemnicy przybywa i w tajemnicę odchodzi.                                 Maria Dąbrowska Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu, by być silniejszym niż warunki czasu i życia.                                 Albert Camus Być człowiekiem to czuć, kładąc swoją cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata.                                 Antoine de Saint-Exupéry Nie ma nic słabszego na ziemi niż człowiek.                                 Homer Życie jest w kolorze, który ma twoja

Cytaty o moralności

Człowiek bez poczucia moralnego jest  najniegodziwszym i najdzikszym stworzeniem.                                                                              Arystoteles Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, nie znajdziesz ich w książkach.                                                                              Monteskiusz Nasza moralność jest tylko sumą naszych przyzwyczajeń. Nie wolno zatem nazywać ludzi niemoralnymi tylko dlatego, że mają inne przyzwyczajenia.                                                                              George Bernard Shaw Żaden zły człowiek nie jest wolny.                                   Epiktet To właśnie jest moralność: rzeczy, które później budzą w nas niesmak.                                                                              Ernest Hemingway Między Scyllą a Charybdą strzeż się jeszcze siebie samego.                                                          Stanisław

Cytaty o literaturze

Pomarszczone owoce drzewa – stare książki.                                          George Eliot Literatura – to sumienie naszego świata.                                          Eugeniusz Iwanicki Literatura – gówienko małe ludzkości wobec filozofii.                                          Witkacy Chyba nie ma rzeczy groźniejszej nad wielki księgozbiór.                                          Stefan Napieralski Literatura powinna odmierzać sprawiedliwość widzialnemu światu.                                          Joseph Conrad (Józef Korzeniowski) Pisarzowi powinno chodzić nie o to, aby czytelnik czytał, lecz aby myślał.                                          Monteskiusz

Cytaty o tworzeniu

Twórczość zaczyna się z chwilą przekroczenia granicy konwencji, którą opanowało się już tak dobrze, że w dalszym ciągu nie trzeba się nią posługiwać.                                                                 Maria Kuncewiczowa Znaczenie dzieła zależy tyleż od tego, kto czyta, co od tego , kto pisze. Tyle jest książek, mogłyby zagrać jak trąby jerychońskie, gdyby ludzie wznieśli je do góry i przyłożyli do ust… Śpij, trąbo moja, porzucona

Cytaty o poezji

Ponad mnogie wasze uroki,O Poezjo i ty, Wymowo!Pozostanie jeden wysoki………………………………Odpowiednie dać rzeczy słowo!             Cyprian Kamil Norwid Moja poezja to noc księżycowawielkie uspokojenie.             Konstanty Ildefons Gałczyński, O mej poezji Godziny przy piórze – one leczą rany,One też wstrzymują od ran zadawania.             Stanisław Grochowiak, Ars poetica Poezja to dzwonRozkołysany szeroko.Męski spiżowy ton.(…)Gdy bije dzwonŻywych woła,Umarłych płacze,Pioruny łamie.            Antoni Słonimski Poezja Ten pożytek z poezji, że nam przypomina,jak trudno jest pozostać tą samą osobą (…)Bo wiersze

Cytaty Wokół człowieka i sensu życia

Człowiek i sens życia PitagorasMiarą wszystkiego jest człowiek. HoracyNie tak łatwo rzec: chcę być człowiekiem. Maria DąbrowskaCzłowiek jest tajemnicą – z tajemnicy przybywa i w tajemnicę odchodzi. Albert CamusWielkość człowieka polega na jego postanowieniu, by być silniejszym niż warunki czasu i życia. Antoine de Saint-ExupéryByć człowiekiem to czuć, kładąc swoją cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata. HomerNie ma nic słabszego na ziemi niż człowiek. Marek AureliuszŻycie jest w kolorze, który ma twoja wyobraźnia. Oscar

Cytaty Wokół moralności

Moralność ArystotelesCzłowiek bez poczucia moralnego jest  najniegodziwszym i najdzikszym stworzeniem. MonteskiuszJeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, nie znajdziesz ich w książkach. George Bernard ShawNasza moralność jest tylko sumą naszych przyzwyczajeń. Nie wolno zatem nazywać ludzi niemoralnymi tylko dlatego, że mają inne przyzwyczajenia. EpiktetŻaden zły człowiek nie jest wolny. Ernest HemingwayTo właśnie jest moralność: rzeczy, które później budzą w nas niesmak. Stanisław Jerzy LecMiędzy Scyllą a Charybdą strzeż się jeszcze siebie samego.