Cwiczenia w pisaniu

Zadanie. Wymień trzy związki frazeologiczne ze słowem „serce”. Napisz po jednym zdaniu z użyciem każdego z wymienionych przez ciebie związków.

Przykład z ręką na sercu Z ręką na sercu mówię ci, że Agnieszka nie brała udziału w tej kradzieży. oddać komuś serce Izolda oddała serce Tristanowi. iść za głosem serca Pomimo sprzeciwu ze strony rodziny Juliusz Słowacki poszedł za głosem serca i pozostał wierny swojemu powołaniu poety. Komentarz To bardzo proste zadanie. Takie na rozkręcenie. Sprawdza Twoją wiedzę w zakresie podstawowej terminologii służącej do opisu języka. Sprawdza też, czy potrafisz poprawnie posługiwać się

Zadanie. Zastanów się, jak rozumiesz słowo doskonałość. Rozwiń zdanie: Doskonałość to…

Przykład Doskonałość to ideał, wzór do którego powinno się dążyć. Można mówić o doskonałym warsztacie poetyckim czy pisarskim – doskonałym, czyli dopracowanym pod każdym względem; takim, któremu nie można nic zarzucić. Komentarz Możliwości odpowiedzi na to pytanie jest bardzo wiele. Możesz zastanowić się, czy warto dążyć do doskonałości za wszelką cenę i czy zawsze jest ona osiągalna. Być może warto także zastanowić się, dlaczego perfekcjoniści – czyli ludzi dążący do doskonałości w danej

Zadanie. Podaj jak najwięcej synonimów słów: ogólny; wstępny; życiorys, świat; opisywać.

Jeżeli masz z tym trudności, zajrzyj do słownika wyrazów bliskoznacznych. Przykład ogólny – generalny, nieokreślony, niekonkretny wstępny – początkowy, inicjalny, rozpoczynający życiorys – biografia, biogram, curriculum vitae świat – glob, kula ziemska, ziemia opisywać – odtwarzać, przedstawiać, spisywać Komentarz Tego typu ćwiczenie będzie szczególne przydatne przy zadaniu sprawdzającym rozumienie tekstu. Rozwija bowiem umiejętność zastępowania własnymi słowami wyrazów i wyrażeń użytych w tekście źródłowym. Dzięki stosowaniu synonimów możesz ich uniknąć. Nie należy zapominać, że

Zadanie 2. Ułóż trzy różne zdania z użyciem słowa irracjonalny.

Przykład: Zachowanie Jana było zupełnie irracjonalne. Mimo że nic im nie groziło, ogarnął ich irracjonalny strach. Podczas podejmowania decyzji kierował się zupełnie irracjonalnymi powodami. Komentarz Znajomość wyrazów obcego pochodzenia jest bardzo ważna podczas lektury tekstu maturalnego. Równie istotna jest umiejętność posługiwania się nimi podczas pisania. Prawidłowe ich stosowanie na pewno sprawi, że dostaniesz więcej punktów za język. Szczególnie, jeśli będą to wyrazy mało znane i rzadko stosowane. Pamiętaj jednak, żeby nie

O naturze ludzkiej, człowieku i sensie istnienia – ćwiczymy wstępy

Człowiek zadziwia. Bywa nikczemny. Bywa tak wzniosły, że aż „ponadludzki”. Czytając literaturę polską i obcą, poznałam różne oblicza człowieczeństwa. Przyznam, że niektóre postawy mnie zadziwiły, inne sprawiły mi trudności w rozszyfrowaniu: czy to człowiek godny miana człowieka, czy nie… Na przykład… „Uczę się Ciebie, człowieku” (Jerzy Liebert) – czego dowiedziałeś się o człowieku, czytając lektury?   Nie można przewidzieć ludzkich reakcji, z góry określić do czego zdolny będzie ten człowiek. Czy Jim z

Moralność – ćwiczymy wstępy

Ćwiczymy wstępy O wartościach etycznych, czyli moralności „Parę prostych zasad” Josepha Conrada: honor, heroizm, wierność, obowiązek, pomoc bliźnim – powinny stanowić cudowną receptę na prawe życie, rozwiązanie ludzkich problemów. W czasach kryzysu wartości, w XX wieku? Tak, zwłaszcza w dobie zagrożenia wartości,. Są istotą heroicznego humanizmu, który każe być wiernym sobie bez względu na okoliczności. Podpiszą się pod tym Camus i Saint Exupéry, Herbert i Miłosz, choć być może Bryll

Zadanie 10 Przeczytaj fragment wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera i odpowiedz, z jakim rodzajem liryki mamy tu do czynienia?

Zadanie 10 Przeczytaj fragment wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera i odpowiedz, z jakim rodzajem liryki mamy tu do czynienia? List HanusiKochany Jerzy mój! Pisę tu stelaten list do tobie, a pisęcy płacę.Świat mię calućki nic nie uwesela,kie w lesie pasę, hnet krowy potracę,bo syćko myślę, kielo nas ozdzielakraju i cy cię tyz jesce zobacę?Kiebyś ty wiedział, jakoś mię zasmucił,mój złociusienki, to byś się haw wrócil     Odpowiedź:   Jest to tzw. liryka maski (roli).W tytule poeta

Zadanie 44. Jaka historia została opisana przez Różewicza? Streść ją.

Zadanie 44 Tadeusz Różewicz Bana Siedzieliśmy w drwalce na torfie. Z dachu leciała srebrna deszczówka. Wbita w pień świeciła niebieskim ostrzem siekiera. Pachniało smołą i mokrym drzewem. Wyciągnąłem z kieszeni paczuszkę, rozwinąłem szorstki szary papier. Na papierze leżał banan. Banan ten kosztował trzydzieści groszy i nie odznaczał się specjalną urodą. Był blady, trochę przywiędły i zgnieciony. Złociste, wspaniałe banany, z którymi leżał za szybą wystawy, były dwa razy droższe od niego.

Zadanie 22. Określ sytuację komunikacyjną wiersza Wisławy Szymborskiej „Radość pisania”.

Zadanie 22 Wisława Szymborska Radość pisania Dokąd biegnie ta napisana sarna przez napisany las? Czy z napisanej wody pić, która jej pyszczek odbije jak kalka? Dlaczego łeb podnosi, czy coś słyszy? Na pożyczonych z prawdy czterech nóżkach wsparta spod moich palców uchem strzyże. Cisza – ten wyraz też szeleści po papierze i rozgarnia  spowodowane słowem „las” gałęzie. (…) Na zawsze, jeśli każę, nic się tu nie stanie. Bez mojej woli nawet liść

Zadanie 2. „Cierpienie daje prędką dojrzałość”. Przedstaw w pięciu zdaniach własne rozumienie tej myśli. O jakiego rodzaju dojrzałość chodzi? W jakim sensie doświadczenie bólu wzbogaca? Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?

„Cierpienie daje prędką dojrzałość”. Przedstaw w pięciu zdaniach własne rozumienie tej myśli. O jakiego rodzaju dojrzałość chodzi? W jakim sensie doświadczenie bólu wzbogaca? Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Przykład: Uważam, że to stwierdzenie jest jedną z najgłębszych mądrości życiowych. W pełni się z nim zgadzam. Własne cierpienie pozwala dostrzec cierpienie innych ludzi, ich kłopoty i troski. Pomaga też samemu dorosnąć, dostrzec, że świat nie składa się tylko z dziecięcych radości, ale też z odpowiedzialności. Ponadto przeżycie bólu pozwala lepiej

Zadanie 34. Napisz notatka: Jak rozumiesz określenie „dulszczyzna”? W jaki sposób to słowo trafiło do języka polskiego?

Zadanie 34 Napisz notatkę: Jak rozumiesz określenie „dulszczyzna”? W jaki sposób to słowo trafiło do języka polskiego? Odpowiedź: Wyraz „dulszczyzna” pochodzi od nazwiska tytułowej bohaterki dramatu Gabrieli Zapolskiej Moralność pani Dulskiej. „Dulszczyzna” to określenie specyficznego, właściwego drobnomieszczaństwu sposobu bycia, charakteryzującego się obłudą moralną, pretensjonalnością i pozerstwem. Komentarz: Pytanie po części sprawdza Twoją wiedzę z zakresu historii literatury (i to jest ta łatwiejsza część), a po części sprawdza Twoją umiejętność wyjaśniania i tworzenia notatek. Zauważ, że

Zadanie 11 Zastąp słowa „autor” i „bohater” znanymi Ci synonimami.

Zadanie 11 1. Zastąp słowa „autor” i „bohater” znanymi Ci synonimami. 2. „Uważam, że…” to często powtarzane sformułowanie. Jakich słów użyłbyś zamiennie?Odpowiedź 1.  autor to: pisarz, twórca, prozaik, powieściopisarz (odpowiednio – dramaturg czy poeta), mistrz pióra bohatera możemy nazwać inaczej: postacią literacką, postacią wiodącą, główną personą utworu 2.  myślę, sądzę, twierdzę, mniemam, że… jestem zdania, że… według mnie, moich poglądów, zapatrywań… Komentarz Bywa, że pisząc wypracowanie, posługujemy się w kółko tymi samymi

Zadanie 45. Do jakiego gatunku należy powyższy tekst?

Zadanie 45 Zbigniew Herbert, Brak węzła Klitajmestra otwiera okno, przegląda się w szybie, by włożyć swój nowy kapelusz. Agamemnon jest w przedpokoju, zapala papierosa, czeka na żonę. Do bramy wchodzi Agistos. Nie wie, że Agamemnon wczoraj w nocy wrócił. Spotykają się na schodach. Klitajmestra proponuje, aby pójść do teatru. Odtąd często będą chodzili razem. Elektra pracuje w spółdzielni. Orestes studiuje farmację. Wkrótce ożeni się ze swą nieostrożną koleżanką o bladej

Zadanie 23. Jak nazywają się fragmenty tekstu napisane kursywą?

Jerzy Szaniawski Most Akt pierwszy Obszerna izba w starym murowanym domu. Dom ten był niegdyś karczmą-zajazdem. Tu zbierali się podróżni. Mogli się ogrzać (wielki komin); mogli zjeść (dotychczas stoi lada i kredens – widać resztki szkła i porcelany); mogli w tym domu przenocować – (do pokojów gościnnych wchodzi się po wewnętrznych schodach na piętro). (…) Wieczór. Słychać wiatr i ulewny deszcz.Tomasz kreśli. Janek przygląda się pracy Tomasza z uśmiechem. Marysia dorzuca drew do ognia.  TOMASZ oderwawszy

Zadanie 6 Wypisz pięć zagadnień, które należy poruszyć przy temacie: Ścieranie się postawy oświeceniowej i romantycznej w „Odzie do młodości” Adama Mickiewicza.

Zadanie 6Wypisz pięć zagadnień, które należy poruszyć przy temacie: Ścieranie się postawy oświeceniowej i romantycznej w „Odzie do młodości” Adama Mickiewicza. Odpowiedź: Człowiek oświecenia (postawy zawarte w Odzie…, krytycyzm, nawiązania do mitologii, wiara we współdziałanie). Ideały doby romantyzmu (bunt, wolność, młodość, siła uczuć). Romantyczna krytyka światopoglądu oświeceniowego (pokonaj rozum, mędrców). Młodość jako siła napędowa pokolenia romantyków (przeciw starości). Uniwersalność Ody do młodości – jej aktualność dziś. Komentarz:Przy pisaniu krótkiego wypracowania nie zawsze ma

Zadanie 35. Pisząc o Mickiewiczu użyj terminów: sugestywny, uzurpować, profetyzm.

Zadanie 35 Pisząc o Mickiewiczu użyj terminów:  a)  sugestywny,  b)  uzurpować,  c)  profetyzm. Odpowiedź: Oda do młodości to ogromnie sugestywny utwór. Konrad uzurpował sobie prawo do rządu dusz i rozmowy z Bogiem. Dziady Mickiewicza są utworem o charakterze profetycznym. Komentarz: Pamiętaj o zasadzie, by nie używać słów, których znaczenia nie jesteś pewien. Dla przypomnienia: sugestywny – przekonujący, wywierający silny wpływ na kogoś uzurpować – przypisywać sobie prawo do czegoś profetyzm – przepowiadanie przyszłości,

Zadanie 12 Co łączy poniższe cytaty? Do jakiego tematu pracy mógłbyś je wykorzystać?

Zadanie 12Co łączy poniższe cytaty? Do jakiego tematu pracy mógłbyś je wykorzystać? Nic co się stało pod sklepieniem niebios,Bez Twej woli się nie stało.         Jan Kasprowicz, Hymny Kiedy patrzę na Twoje niebiosa, dzieło palców Twoich, na księżyc i gwiazdy, któreś ustanowiłCóż jest człowiek, że pamiętasz o nim, syn człowieczy, że go nawiedzasz?         Księga Psalmów, Psalm 8 Nim się przed moją nicością ukorzę Smutno mi, Boże!         Juliusz Słowacki,

Zadanie 46 Co symbolizują tytułowe obłoki w wierszu?

Zadanie 46 Czesław MiłoszObłokiObłoki, straszne moje obłoki,jak bije serce, jaki żal i smutek ziemi,chmury, obłoki białe i milczące,patrzę na was o świcie oczami łez pełnemii wiem, że we mnie pycha, pożądaniei okrucieństwo, i ziarno pogardydla snu martwego splatają posłanie,a kłamstwa mego najpiękniejsze farbyzakryły prawdę. Wtedy spuszczam oczyi czuję wicher, co przeze mnie wiejepalący, suchy. O jakże wy strasznejesteście, stróże świata, obłoki! Niech zasnę,niech litościwa ogarnia mnie noc. Co symbolizują tytułowe

Zadanie 24. Jakie informacje powinien zawierać wstęp do pracy: „Piętno Fatum w kreacjach postaci z „Antygony” Sofoklesa?”

Zadanie 24 Jakie informacje powinien zawierać wstęp do pracy: „Piętno Fatum w kreacjach postaci z „Antygony” Sofoklesa? Odpowiedź: Wstęp powinien zawierać: informację o tym, czym jest Fatum, czym było Fatum w przekonaniu starożytnych, synonimy tego pojęcia (np. los),  informację o roli, jaką spełniało Fatum w tragedii antycznej. Komentarz: Warto przyjrzeć się tematom kilku wypracowań i zadać sobie pytanie, co powinien zawierać dobry wstęp? Będzie to dobra wprawka przed maturą pisemną. Rozpoczęcie pracy sprawia zazwyczaj najwięcej kłopotów. Pamiętaj,

Zadanie 18 Kim jest postać mówiąca i z jakiej perspektywy ogląda świat w wierszu Baczyńskiego „Lasem”?

Zadanie 18   Krzysztof Kamil BaczyńskiLasemChodzę lasem, zostawiam nie ślady, lecz tropy (1) I sapię w wąskiej norze oddechem włochatym.Czy to prawda, że żyłem rybą przed potopemI że jestem dziś wilkiem kochającym kwiaty?Jakże płyną te sosny? śmierć ma zapach ostry. (2) Patrzę wam prosto w oczy, a krok mój jest wiekiem.Gdzie las się kończy nagle fioletowym ostem –– myśliwy z psem, który też był kiedyś człowiekiem. (3)                                                                Listopad 1940 Kim jest postać mówiąca