LICEUM

Transakcja wojny chocimskiej Wacława Potockiego jako epos

Transakcja wojny chocimskiej Wacława Potockiego jako epos. Wstęp I „Transakcja…” to utwór, który pretendował do miana epopei narodowej. Powstał około pół wieku po zwycięstwie pod Chocimiem, sławił waleczność i talenty strategiczne Jana Karola Chodkiewicza oraz męstwo wojsk polskich, które oparły się Turkom. Ten poemat z jednej strony ukazuje cnoty rycerstwa polskiego, a z drugiej ówczesny upadek ducha bojowego – współczesna autorowi szlachta nie jest zdolna do tak heroicznych czynów jak przodkowie, lecz rozmiłowana

Obraz Boga w liryce Jana Kochanowskiego

Obraz Boga w liryce Jana Kochanowskiego. Wstęp Obraz Boga w liryce mistrza z Czarnolasu nie jest jednolity ani niezmienny. Przypatrzmy się, jak zmieniał się ten wizerunek na przykładzie wybranych utworów: „Hymnu” („Czego chcesz od nas, Panie…”), „Trenów” i fraszki „Człowiek Boże igrzysko”. Rozwinięcie W Hymnie („Czego chcesz od nas, Panie…”) Bóg został ukazany jako wspaniały dobroczyńca człowieka, jego opiekun i dawca wszelkich łask. Hojne dary, za które człowiek winien jest wdzięczność Bogu, to wspaniały,

Porównaj rycerza antycznego z rycerzem śred­niowiecznym.

Porównaj rycerza antycznego z rycerzem śred­niowiecznym. Wstęp I Wydawać by się mogło, że porównanie rycerza antycznego i średniowiecznego to karkołomne zadanie. A jednak możemy znaleźć cechy, które łączą Rolanda, bohatera średniowiecznej pieśni, z bohaterami eposu Homera: Hektorem i Achillesem. Wstęp II Spróbujmy porównać średniowiecznego rycerza Rolanda z rycerzami antycznymi, takimi jak Hektor i Achilles. Okazuje się, że znajdziemy parę cech, które łączą tych pozornie tak bardzo różnych bohaterów. Możemy porównać tych wojowników, biorąc pod uwagę ich stosunek

Problematyka patriotyczna w utworach Jana Kochanowskiego.

Problematyka patriotyczna w utworach Jana Kochanowskiego. We wstępie zaznacz wagę tematu w twórczości Jana Kochanowskiego Ojczyzna, patriotyzm, sprawy kraju zajmowały w twórczości Jana Kochanowskiego bardzo ważne miejsce. Temat ten obecny jest nawet we fraszkach. W rozwinięciu przytocz dowody. We fraszce Na sokalskie mogiły poeta wyraża pogląd, iż najbardziej szczytna i mężna to śmierć za ojczyznę. Wśród pieśni patriotycznych najbardziej znana jest Pieśń V (O spustoszeniu Podola) nawiązująca do najazdu Tatarów na Podole. Adresatem

Świętoszek – praca domowa

Dokonaj charakterystyki Tartuffe’a. Charakterystyka to jedna z podstawowych form pracy pisemnej, zwłaszcza w klasie pierwszej. Pa­mię­taj zatem, by kreśląc portret Tartuffe’a, uwzględnić główne komponenty pracy składające się na ten rodzaj wypracowania, a więc: Prezentację wstępną Tartuffe, tytułowy Świętoszek, to przygarnięty przez Orgona żebrak, który w rzeczywistości okazuje się perfidnym oszustem czyhającym na majątek rodziny. Już na wstępie wzbudza ciekawość odbiorcy, zwłaszcza że autor wprowadza go na scenę dopiero w trzecim

Faust – praca domowa

Udowodnij, że Faust jest dziełem uniwersalnym. Już zakład między Bogiem a szatanem (Prolog w niebie) sugeruje, że dzieło to ma wymowę ponadczasową; jego tematem będzie kondycja człowieka, jego odwieczne tęsknoty i marzenia. Bóg w czasie tej rozmowy wypowiada ważne słowa dotyczące natury człowieka. Przyznaje mu prawo do popełniania błędów, pod warunkiem jednak, że jest aktywny, rozwija się, szuka nowych rozwiązań i możliwości. Te słowa brzmią: “Dopóki błądzi, dąży człowiek”. Człowiek

Tango – praca domowa

Artur – tragicznym bohaterem współczesności. Temat narzuca formę rozprawki, dlatego postaw tezę. Tak, rzeczywiście Artur stanowi w dramacie Mrożka typ postaci tragicznej. Jest jedynym bohaterem Tanga, który nie został karykaturalnie zdeformowany. Inne postacie są śmieszne, w jego kreacji do­strze­ga­my przede wszystkim tragizm. Zbierz argumenty Rozważ przyczyny tragizmu bohatera. Artur ma świadomość beznadziejności swej sytuacji. Rodzice, tworząc świat bez zasad, odebrali mu coś bardzo ważnego: możliwość buntu. Mówi: „Bo ja wchodzę w życie. W jakie

Folwark zwierzęcy – praca domowa

Odwołując się do powieści, skomentuj słowa Orwella „Rozważałem zdemaskowanie mitu so­wiec­kie­go w opowiastce, którą mógłby zrozumieć niemal każdy”. Realizacja tematu wymaga dobrej wiedzy na temat przebiegu rewolucji październikowej w Rosji – tylko wtedy będziesz mógł odnaleźć analogie pomiędzy wydarzeniami, jakie przedstawia Orwell w swojej książce, a rzeczywistą historią sowieckiego przewrotu. Wskaż je. Po pierwszym akcie powstania, który miał miejsce w czerwcu, nastąpił akt drugi. Pan Jones spró­bo­wał odbić folwark. Ten

Szewcy – praca domowa

Kreacja świata udziwnionego w „Szewcach” Witkacego. Postaw tezę Istotnie, autor Szewców kreuje rzeczywistość nieprawdopodobnych postaci i niesamowitych zdarzeń. Absurd, parodia, groteska to kategorie, które rządzą światem przedstawionym dramatu. Zbierz argumenty Weź pod uwagę następujące elementy: Sposób kreowania postaci: przesadnie uwydatniające się w charakterystyce cechy wyglądu i uspo­so­bie­nia (np. twarz podobna do salcesonu u Scurvy’ego, rzadka bródka Sajetana), dziwne rekwizyty towarzyszące postaciom (np. kolosalny termos Hiper-Robociarza), znacząco i prowokacyjnie brzmią­ce nazwiska

Ferdydurke – praca domowa

„Ferdydurke” jako powieść o niedojrzałości – uzasadnij, że utwór można odczytać w ten właśnie sposób. Uwaga – do takiego tematu (w którym pojawia się magiczne słowo „uzasadnij” – czyli podaj ar­gu­men­ty) najodpowiedniejsza będzie forma rozprawki. Postaw tezę Tak, powieść można odczytać także w ten właśnie sposób. Czas na argumenty Człowiek, który jest „upupiany” przez społeczeństwo (dzieckiem lub zdziecinniałym dorosłym o wiele łatwiej pokierować niż dojrzałym człowiekiem…). Forma, „gęba” i „pupa” sprawiają, że czło­wiek zawsze jest

Trans-Atlantyk – praca domowa

Trans-Atlantyk Gombrowicza dyskusją z modelem polskości. Spróbuj określić, co należy rozumieć pod pojęciem polskości. To system polskich mitów utrwalonych w literaturze romantycznej: mesjanizm, winkelriedyzm, to obraz Polaka – narodowego męczennika wiernego Bogu, honorowi i ojczyźnie, to wreszcie wzorzec Polaka patrioty utrwalony w Panu Tadeuszu: jest nim oczywiście Sędzia – zwolennik tradycji i kul­ty­wa­tor dobrych obyczajów, wzorowy gospodarz i patriota. Dworek w Soplicowie to prawdziwa ostoja polskości. Dość przypomnieć sobie, jaką

Przedwiośnie – praca domowa

Scharakteryzuj Cezarego Barykę. Czy w jego postawie znalazłbyś cechy młodzieży z Twojego pokolenia, czy też jest od niej całkowicie różny? Zastanawiając się nad tym tematem, szczególnie przemyśl jego drugą część. To od niej w dużej mierze będzie zależała wartość Twojej pracy. Wypisz na kartce cechy charakteru Cezarego i zastanów się, czy dostrzegasz je u siebie lub swoich kolegów, a także bohaterów współczesnych filmów i książek. W ten sposób stworzysz naprawdę dobre wypracowanie. Kim jest Cezary Baryka? Nazwisko Baryka

Ludzie bezdomni – praca domowa

Rozpatrz działania Judyma w kontekście ich celów, środków oraz wyników i zapisz w punktach. To bardzo ciekawe zadanie, które skłania cię do zastanowienia, czego tak naprawdę chciał Judym i czy udało mu się to osiągnąć? Cele działań Judyma: poprawa warunków życia najniższych warstw społecznych, warunków hi­gie­nicz­nych, odkrycia w terapii gruźlicy, budowa szpitala, zużytkowanie nieczystości wielkich miast, osuszenie stawów. Jak widać, Judym próbował zwalczyć nie tylko bezpośrednie objawy chorób, ale też

Granica – praca domowa

Justyna i Elżbieta – co je łączy, co różni? Przedstaw te dwie sylwetki kobiece w „Granicy”. We wstępie postaw tezę. W Granicy występuje cała galeria kobiet, ale najważniejsze z nich są dwie: Justyna i Elżbieta. Ciekawe jest to, że to postacie diametralnie różne – ale łączy je miłość do tego samego mężczyzny. W rozwinięciu Zestaw sytuację wyjściową bohaterek: inne pochodzenie społeczne, inny status finansowy, odmienne wykształcenie, poglądy – w tej dziedzinie są zupełnie różne.

Zbrodnia i kara – praca domowa

Dokonaj charakterystyki Rodiona Raskolnikowa. W charakterystyce postaci uwzględnij następujące elementy: Wstępną prezentację postaci – tutaj warto przedstawić Raskolnikowa jako byłego studenta, po­cząt­ku­ją­ce­go filozofa, twórcę teorii, w której uzasadnił, że jednostki wybitne, genialne mają prawo de­cy­do­wać o losach swoich mniej utalentowanych, „zwyczajnych” bliźnich i dla dobra ogółu przekroczyć nawet ogólnie przyjęte normy postępowania. Rozważ, w jakim stopniu bytowanie na granicy prze­trwa­nia popchnęło go do stworzenia swojej kontrowersyjnej teorii i dokonania zbrodni. Podkreśl,

Mistrz i Małgorzata – praca domowa

Groteska i absurd jako sposób demaskowania rzeczywistości w „Mistrzu i Małgorzacie” Bułhakowa. Zauważ, że temat wymaga nie tylko wskazania przykładów groteski i absurdu w powieści, ale również uzasadnienia ich funkcji w utworze. Musisz dowieść, że za pomocą tych kategorii estetycznych autor odsłania wszelkie nonsensy moskiewskiej rzeczywistości, demaskuje chory system i ludzi mu pod­po­rząd­ko­wa­nych. Zwróć uwagę na pewien paradoks: deformacja prawdziwej rzeczywistości nie jest jedynie artystyczną manierą, ale służy właśnie temu,

Ojciec Goriot – praca domowa

Dokonaj charakterystyki Rastignaca. Na początek – prezentacja postaci. Na przykład tak: Eugeniusz de Rastignac był ubogim studentem, który zetknąwszy się ze światem luksusu postanowił spróbować szczęścia w wyścigu do sławy, pieniędzy i zaszczytów. Szybko zorientował się, że nauka i ciężka praca nie wystarczą, aby osiągnąć cel. Stopniowa, dokonująca się małymi kroczkami de­mo­ra­li­za­cja naszego bohatera to jeden z najważniejszych tematów „Ojca Goriot”. Na przykładzie Rastignaca Balzak pokazuje różne odcienie początkowo małych,

Noce i dni – prace domowe

Dokonaj charakterystyki Barbary Niechcic. Zwróć uwagę! Barbara jest niewątpliwie najciekawszą kreacją literacką, chociaż wielokrotnie drażni swoim chi­me­rycz­nym usposobieniem. Dystansuje się wobec niej nawet sama autorka, nakazując nar­ra­to­ro­wi mówić o bohaterce „pani Barbara”, a nie po prostu „Barbara”. Ta rezerwa jest jednak po części pozorna, wszak to nie Bogumił, ale właśnie Barbara staje się w powieści autorką głębokich prawd o wymiarze eg­zy­sten­cjal­nym, to ona zadaje pytania dotyczące spraw ostatecznych! Dlatego przyjrzyj się

Jądro ciemności – praca domowa

„Ten człowiek tkwił w nieprzeniknionej ciemności”. – mówi Marlow o Kurtzu. Jakie refleksje na temat człowieka budzi w Tobie postać Kurtza? Komentarz: Temat niewątpliwie na esej. Nie narzuca dyscypliny, jeśli idzie o formę wypowiedzi. Powinieneś natomiast wykazać się pogłębioną refleksyjnością, błyskotliwością sformułowań, lekkim, swobodnym stylem. Pamiętaj – nie musisz konstruować dokładnej charakterystyki bohatera, ale pewne cechy jego oso­bo­wo­ści i zachowania uczynić przedmiotem refleksji ogólnej. Postać Kurtza to jedynie pretekst do

Lord Jim – praca domowa

„Lord Jim” – postać romantyczna? Komentarz: Formuła tematu sugeruje rozprawkę przy częściowym wykorzystaniu charakterystyki postaci. Nie musi, a nawet nie powinna być to charakterystyka pełna. Należałoby skupić się na tych cechach, które wskazują na romantyczną osobowość bohatera, przywołać elementy biograficzne potwierdzające, że życie Jima było wyrazem romantycznego pojmowania świata. Jeśli rozprawka, to musisz rozpocząć od postawienia tezy np.: Istotnie, Lord Jim to bohater w znacz­nej mierze ukształtowany według romantycznego wzorca.