Breaking news
  • No posts where found

REFERATY

Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej.

Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej. Komentarz Temat nie jest zbyt prosty, ale raczej wdzięczny – możesz popisać się i wiedzą, i umiejętnością samodzielnego myślenia oraz oryginalnością sądów. Inne możliwe sformułowania tematu Dialog literatury z filozofią – tematy, zagadnienia, konkluzje… Odwołaj się do wybranych przykładów z literatury dawnej lub współczesnej. Rozmowy literatów i filozofów w literaturze dawnej lub współczesnej.   Ramowy plan wypowiedzi Określenie problemu

Literackie pary kochanków. Omów na wybranych przykładach.

 Literackie pary kochanków. Omów na wybranych przykładach. Strategie wstępu: Wariant 1 Na przestrzeni wieków mieliśmy do czynienia z rozmaitymi koncepcjami miłości. Nie ma jednego sposobu jej przeżywania. Zmieniały się też formy mówienia i pisania o niej. Inny „wzór” pary kochanków panował w wiekach średnich, inny w romantyzmie, modernizmie, a jeszcze inny dziś. Zmieniają się epoki i konwencje. Czy istnieje jednak jakaś ogólna, uniwersalna i ponadczasowa definicja miłości? Czy miłość jest

Samotność – czym jest? Twoje rozważania na ten temat poparte przykładami z literatury, filmu, teatru

Samotność – czym jest? Twoje rozważania na ten temat poparte przykładami z literatury, filmu, teatru. Temat odwołujący się do różnych tekstów kultury, czyli filmów, spektakli teatralnych, dzieł muzycznych i plastycznych. Daje możliwość wykazania się wiedzą spoza programu. Nie zagub się jednak w gąszczu przykładów! Nie zapomnij, że masz odpowiadać na „tytułowe” pytanie  – czym jest samotność? Pracę warto uporządkować  według definicji samotności, nie utworów!   Jak zacząć? Przykład Samotność jest znakiem dzisiejszych

Człowiek wobec śmierci – rozważania na wybranych przykładach literackich

Człowiek wobec śmierci – rozważania na wybranych przykładach literackich. Temat konkretny, ale i szeroki, nienarzucający materiału literackiego. Daje możliwość wykazania się wiedzą na temat omawianej epoki (dwudziestolecia), ale można równie dobrze wybrać inne przykłady literackie, np. odwołać się do poezji baroku, Trenów Kochanowskiego, wierszy Poświatowskiej. Zapunktujemy znajomością utworów niefigurujących w lekturze obowiązkowej (Czarodziejska góra, wiersz Leśmiana Do siostry) lub jeszcze nieomawianych (Sklepy cynamo­nowe). Widzę pewną furtkę dla tych, którzy nie przygotowali

Wiek buntowników. Przedstaw wybranych literackich bohaterów XIX wieku.

Wiek buntowników. Przedstaw wybranych literackich bohaterów XIX wieku. Jak zacząć? Przykład 1. Spójrz na zjawisko dziewiętnastowiecznego buntu w kontekście historii Europy. Przywołaj główne wydarzenia historyczne tego okresu – takie jak rewolucje i powstania – oraz postaraj się pokazać ich konsekwencje literackie. Wiek dziewiętnasty był czasem niezwykle silnych i gruntownych przemian – obecnych zarówno w kulturze, jak i w literaturze. Stulecie to nazwać by można okresem nieustannej rewolucji; dokonującej się w obyczajowości społecznej, sztuce, nauce, a nawet w przemyśle.