Wypracowania z literatury XX wieku

Powroty do tradycji w poezji współczesnej

Powroty do tradycji w poezji współczesnej. Najpierw – wyjaśnimy pojęcia. Tradycja – obyczaje, zasady postępowania, wartości. Słowem to, co przechodzi z pokolenia na pokolenie i tworzy narodową świadomość. Warto przywołać słowa T. S. Eliota: „Tradycja to bezczasowa teraźniejszość kultury, w której Szekspir, Dante i współczesny poeta mogą toczyć ciągle aktualny dialog”. Sięgają do jej skarbca klasycy. Stąd klasycyzm – termin (od słowa classicus – wzorowy, doskonały), którym określamy twórczość mistrzów

Dwudziestolecie międzywojenne – praca domowa

Awangardowe nurty w literaturze Sformułowania tematów: • Nurt awangardowy w prozie i dramacie polskiego międzywojnia. • Awangarda w poezji dwudziestolecia. • Parodia, ironia, groteska – objaśnienie pojęć, przykłady jednego z tych zjawisk w wybranych tekstach literatury polskiej (Tuwim, Gałczyński, Witkacy, Schulz, Gombrowicz). • Dramat Witkacego, Gombrowicza, Mrożka, Różewicza jako wyzwanie wobec tradycji. • Nowe konwencje narracyjne w prozie (Gombrowicz, Schulz, Konwicki). • Groteska w literaturze współczesnej. • Nowatorstwo prozy Brunona Schulza

Fatum czy wolna wola? Twoje refleksje nad ludzkim losem

Fatum czy wolna wola? Twoje refleksje nad ludzkim losem. Odwołaj się do wybranych utworów literackich różnych epok. Fatum, wolna wola to stałe elementy, które pojawiają się w literaturze już od czasów starożytności. Trudno wyobrazić sobie jakiegokolwiek bohatera pozbawionego własnego losu, wolnej woli czy też wiszącego nad nim przeznaczenia. Nawet Kafkowskie postaci mają swoje losy. Absurdalne, ale mają. Można by nawet powiedzieć o jakiejś fatalistycznej sile, która zawładnęła ich życiem. Wola to źródło

Czym jest sztuka. Dlaczego jej potrzebujemy, dlaczego z nią obcujemy.

Komentarz Temat dość trudny. Czy obrać kierunek analiz, jak na przestrzeni dziejów pojmowano rolę sztuki? Można – pomiędzy traktowaniem rzemieślniczym, użytecznym a ideą „sztuki dla sztuki” jest spore pole do rozważań. Można też, jak autorka tej pracy, skupić się na obserwacji układu człowiek – sztuka, próbie odpowiedzi na pytanie, dlaczego ze sztuką obcujemy. Jak można zacząć? Można definiować sztukę w opozycji do kiczu. Można wyjść od piękna. Pomogą cytaty. Platon: „Służba Muzom

Czy powstające dzisiaj w Polsce literackie i filmowe utwory mówią coś o współczesnym świecie?

Czy powstające dzisiaj w Polsce literackie i filmowe utwory mówią coś o współczesnym świecie? Jeśli tak, to jaki obraz się z nich wyłania? Odwołaj się do kilku przykładów. Temat dotyczy tematyki ściśle współczesnej. Jeśli nie bywasz w kinie, ani w księgarni, a w telewizji oglądasz tylko megahity, lepiej go sobie odpuść. Temat ten wymaga bowiem pewnej orientacji w bieżącej kulturze. A ponieważ zawiera w sobie także elementy oceny i interpretacji, aż „prosi się” o zastosowanie formy eseju. Radzimy się przyjrzeć temu ogólno-kulturowemu tematowi

Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest

Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest. Rozważania o złożoności natury ludzkiej na przykładzie Judyma, Baryki, Ziembiewicza oraz Bogumiła i Barbary. Rada 1 Istotą tematu jest ukazanie, że człowiek może wiele w życiu osiągnąć, stać go na heroizm i poświęcenie, ale bywa także ułomny, ma słabości i wady. Nie można go ani wywyższać, ani potępiać. Trzeba po prostu przyjąć go takim, jakim jest, co oczywiście nie zwalnia nas z dążenia do ideału. Staraj się tak właśnie

Przygotuj wypowiedź na temat: ekranizacja powieści czy lektura książki? Odwołaj się do ekranizacji dzieł Henryka Sienkiewicza.

Czyli do Quo vadis, Ogniem i mieczem, Krzyżaków, Potopu, a nawet, jeśli ktoś pamięta – do Pana Wołodyjowskiego z Magdaleną Zawadzką i Tadeuszem Łomnickim w rolach głównych… Jak widać, dzieła Sienkiewicza są lubiane przez polskich reżyserów. Pragnęli się z nimi zmierzyć najlepsi: Jerzy Hoffman, Jerzy Kawalerowicz, Aleksander Ford. Ich filmy ściągnęły do kin tłumy. Ale sporo widzów szło skonfrontować swoją wizję ulubionej książki z ekranizacją. Czasem takie doświadczenie przynosi rozczarowanie. Dlaczego? Bo najlepsza nawet realizacja filmowa, w najbardziej

(…) po co to wszystko się toczy i mija, skoro życie jest takie krótkie i nietrwałe, więc po co tyle trudu wysiłku?” – moje rozważania nad tym problemem.

(…) po co to wszystko się toczy i mija, skoro życie jest takie krótkie i nietrwałe, więc po co tyle trudu wysiłku?” – moje rozważania nad tym problemem. Od wieków .udzie zadają sobie pytanie: jaki jest sens naszej egzystencji, jeśli i tak nadchodzi śmierć i wszystko się kończy, zmienia? W swojej pracy postaram się sama przed sobą odpowiedzieć na to pytanie, nie powołując się na teorie innych ludzi. Życie jest

Wiek XIX – wiek buntowników. Przedstaw wybranych literackich bohaterów zbuntowanych epoki

Wiek XIX – wiek buntowników. Przedstaw wybranych literackich bohaterów zbuntowanych epoki. Możliwe sformułowania tematu • „Aby istnieć, człowiek musi się buntować”. (Albert Camus). Rozważ tę myśl w kontekście literatury XIX w. • Romantyzm – epoka buntowników. Przedstaw wybranych literackich bohaterów zbuntowanych epoki. • Oceń zasadność buntu wybranych bohaterów literatury wieku XIX. Jak zacząć? Przykład I Spójrz na zjawisko dziewiętnastowiecznego buntu w kontekście historii Europy. Przywołaj główne wydarzenia historyczne tego okresu – takie

„Carpe diem” uczyń mottem pracy o poszukiwaniu szczęścia przez bohaterów literackich i przez Ciebie.

„Carpe diem” uczyń mottem pracy o poszukiwaniu szczęścia przez bohaterów literackich i przez Ciebie. „Sed fuguit interea, fugit irreparabile tempus” (Lecz ucieka tymczasem, ucieka niepowrotnie czas) Wergiliusz Słowa Wergiliusza są jakby mottem napędzającym cały wspólny, cywilizowany świat. Gdybyśmy spojrzeli z perspektywy na życie, rzeczywistość, ludzi, to zauważmy, że wszystko zmierza do jednego celu – do spełnienia się w czasie, jednym słowem najistotniejszym jest, aby zdążyć: przeczytać książkę, zrobić zakupy… czy też

Rozważania nad sensem życia i szczęściem w ludzkiej egzystencji na podstawie literatury antycznej, staropolskiej i współczesnej.

Rozważania nad sensem życia i szczęściem w ludzkiej egzystencji na podstawie literatury antycznej, staropolskiej i współczesnej. Renesans ma stanowić jeden z trzech filarów pracy, która w zasadzie winna rozwinąć trzy wątki. Co o szczęściu i o życiu ludzkim pisano: w antyku, w lit. staropolskiej, w lit. współczesnej. Renesans jest ważny w staropolskiej wypowiedzi o szczęściu. Przecież przywołać można znów: Kochanowskiego, Reja, filozofów zachodnich. Całą koncepcję harmonii, uporządkowania, ufności Bogu, afirmacji natury. Ale warto: wykazać podobieństwa i kontynuacje z antykiem skontrastować z koncepcjami średniowiecza i baroku. Szczególnie

Człowiek (…) jest trochę zagubiony w moralnym labiryncie współczesnego świata. Rozwiń tę myśl w oparciu o literaturę i o własne doświadczenia.

„Człowiek (…) jest trochę zagubiony w moralnym labiryncie współczesnego świata” (Wiesław Myśliwski). Rozwiń tę myśl w oparciu o literaturę i o własne doświadczenia. Układ pracy: Rozważania wstępne. Pokusa kariery, pieniędzy, stanowiska (Granica). Moralność wystawiona na próbę przez historię – Tadeusz Borowski: Pożegnanie z Marią, Czesław Miłosz: Campo di Fiori, Jan Józef Szczepański: Przed nieznanym trybunałem, Gustaw Herling-Grudziński: Inny świat. Metaforyczne ujęcie wyzwania moralnego i ludzkich reakcji w jego obliczu – Albert Camus: Dżuma. Końcowe rozważania i refleksje –

„Człowiek nie kamień…”. Jaki komentarz do słów Jana Kochanowskiego dopisali twórcy XIX i XX wieku?

„Człowiek nie kamień…”. Jaki komentarz do słów Jana Kochanowskiego dopisali twórcy XIX i XX wieku? Treść sceny nie pozostawia żadnych wątpliwości: mężczyzna, kobieta, szkarłatny anioł z mieczem w dłoni, za nimi gałęzie palmowe, przed nimi – pustka. Twarz Adama zakryta jest w geście rozpaczy, Ewa krzyczy; mówi się, że jej krzyk nawet teraz, po tylu stuleciach, wciąż rozbrzmiewa w uszach patrzących. To już nie średniowiecze. Postacie pierwszych ludzi nie są ukształtowane jako niedościgły wzór, daleko

Jak, Twoim zdaniem, wyraża się postawa heroiczna? Odwołaj się do wybranych przykładów literackich.

„Heroizm […] nie jest w samych bitwach, ale na wszystkich polach życia i nieustannie” (Cyprian Kamil Norwid). Jak, Twoim zdaniem, wyraża się postawa heroiczna? Odwołaj się do wybranych przykładów literackich. Od wieków termin „heroizm” kojarzy się najczęściej z walką, wojną albo wzniosłą śmiercią na polu bitwy. Dziś określenia tego używa się bardzo rzadko, najczęściej w dziennikarskich relacjach z frontu, w których mówi się na przykład o bohaterskiej postawie Czeczenów. Norwid zwraca jednak uwagę na to, że człowiek może

„Indywidualizm, oto hasło!” Dlaczego ludzie wybierają samotność. Uzasadnij na podstawie znanych dzieł literackich.

„Indywidualizm, oto hasło!” Dlaczego ludzie wybierają samotność. Uzasadnij na podstawie znanych dzieł literackich. Indywidualizm bucha z programowych manifestów Przybyszewskiego w objętym wówczas przez niego tygodniku „Życie”. I bałwochwalcza adoracja sztuki (…). Rzecz osobliwa, że nigdy się tak bardzo nie żyło kupą jak w owej dobie indywidualizmu. Młody teatr, młode malarstwo, młoda literatura i cała masa łazików (…), wszystko to stworzyło jedna wielką gromadę. Tadeusz Żeleński (Boy), Cygan nieznany Wyjaśnienie: Temat indywidualizmu i samotności jest bardzo popularny

„Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne, ale nie odbierają nadziei”. Czy zgadzasz się z myślą Juliana Przybosia?

„Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne, ale nie odbierają nadziei”. Czy zgadzasz się z myślą Juliana Przybosia? W swoich rozważaniach odwołaj się do wybranych dzieł literackich. 1. Postanowiłem odbyć podróż po Europie. Tutejszy klimat nie bardzo mi służy. Na początek udałem się do Arras. Nic się nie zmieniło, odkąd Dawid, biskup Brabancji pobłogosławił to upadłe miasto i unieważnił wszystkie procesy o czary i herezje, a także prześladowania Żydów, jakie miały miejsce w XV wieku.

Czy człowiek może być kowalem swojego losu? Twoje rozważania na początku XXI wieku po lekturze wybranych utworów.

„Bo wykonać mi trzeba dzieło wielkie, pilne, Bo z tych kruszców dla siebie serce wykuć muszę […]” (Leopold Staff) Czy człowiek może być kowalem swojego losu? Twoje rozważania na początku XXI wieku po lekturze wybranych utworów. I Wstęp A. Znane przysłowie mówi, że każdy jest kowalem swojego losu. Mądrość ludowa każe wierzyć w możliwość kreowania własnego życia, nadawania mu kształtu zbliżonego do naszych marzeń i pragnień. Przekonanie to wydaje się bliskie także

Cierpienie – siła kształtująca charakter człowieka czy element zła w świecie, którego nie jesteśmy w stanie wyjaśnić? Rozwiń temat w odniesieniu do Biblii i mitologii.

Cierpienie – siła kształtująca charakter człowieka czy element zła w świecie, którego nie jesteśmy w stanie wyjaśnić? Rozwiń temat w odniesieniu do Biblii i mitologii. Wiek XX to czas tragicznych doświadczeń ludzi na całym świecie. Dwie wojny światowe, holocaust, Hiroszima… Cierpienie stało się współcześnie udziałem całych narodów, społeczeństw, plemion. Najbardziej jednak poruszają nas indywidualne historie osób, na które los zesłał dramatyczne wydarzenia. Rodzice opłakują zamordowanego syna lub córkę, dziecko straciło w wypadku całą rodzinę, ktoś

Anioł czy femme fatale – obraz kobiety w literaturze polskiej.

Anioł czy femme fatale – obraz kobiety w literaturze polskiej. Matki, żony, kochanki i niewinne dziewczęta zaludniają karty naszej literatury począwszy od czasów średniowiecza… Na ogół nie stoją w centrum, lecz z boku – to nie im przypadają w udziale największe misje, a co za tym idzie rozterki i dylematy moralne. To nie one walczą na polu bitwy (chyba że w męskim przebraniu, jak Grażyna czy Emilia Plater). To nie one powoływane są do wielkich czynów, jak Konrad

Być czy mieć? Odwieczny dylemat człowieka, nie tylko w literaturze (esej).

Być czy mieć? Odwieczny dylemat człowieka, nie tylko w literaturze (esej). Być czy mieć? Co to znaczy? Czy to walka ducha z ciałem? Jestem tylko człowiekiem, małą istotą przepełnioną egoizmem, chciwością i żądzą władzy. Nie, jestem wielka, przepełniona duchem wiary, nadziei i miłości – trzech cnót, które towarzyszą mojemu życiu. Pamiętam jak przed laty, na lekcję języka polskiego przyszedł do nas gość. Był to młody mężczyzna, student, który przez kilka