TEST z wiedzy o renesansie z komentarzem

TEST z wiedzy o renesansie z komentarzem

1. Jakie wydarzenia historyczne ukształtowały epokę renesansu? a) założenie akademii Krakowskiej 1354 rokub) odkrycia geograficznec) wystąpienie...

„Wesele” - Stanisław Wyspiański

„Wesele” - Stanisław Wyspiański

Miejsce akcji Podkrakowska wieś Bronowice. Zabór austriacki: największa autonomia: szkolnictwo w języku polskim, swoboda głoszenia haseł...

Akademia maturalna cz. 5

Akademia maturalna cz. 5

WYPOWIEDŹ MONOLOGOWA – KROK PO KROKU Kluczem do sukcesu egzaminacyjnego jest, o czym wspominam właściwie przy każdej sposobności, zastosowanie...

 • TEST z wiedzy o renesansie z komentarzem

  TEST z wiedzy o renesansie z komentarzem

 • „Wesele” - Stanisław Wyspiański

  „Wesele” - Stanisław Wyspiański

 • Akademia maturalna cz. 5

  Akademia maturalna cz. 5

Matura

Tabela lektur barokowych
Świętoszek  – Molier
Temat Co jest ważne?  Co pisać, z czym kojar...

Więcej

„Nad Niemnem” - Eliza Orzeszkowa
Czas i miejsce akcji
Lipiec i sierpień 1886 roku na Grodzieńszczyźnie; dworki –...

Więcej

Tabela lektur renesansowych
Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem – Mikołaj Rej
...

Więcej

„Ludzie bezdomni” - Żeromskiego
Żeromski bynajmniej nie zamierzał stworzyć nieskazitelnej, czystej postaci owładniętej jedynie myślą...

Więcej

TEST z Szekspira z komentarzem
 1. Williama Szekspira nazywa się również mistrzem za Stratfordu, gdyż:
a. pochodził z m...

Więcej

Dziedzictwo epok - Tabela 3 TYP- IDEAŁ
Tabela 3  Typ - ideał

Przegląd okresów historycznoliterackich według ich zawartośc...

Więcej

Dziedzictwo epok - Tabela 2 CZŁOWIEK
 Tabela 2  Człowiek
Przegląd okresów historycznoliterackich według ich zawartości i...

Więcej

TEST z literatury modernistycznej
Sprawdź swoją wiedzę z zakresu literatury modernistycznej
 
1. Patronat filozofic...

Więcej

„Giaur” - kartkówka
 Sprawdź swoją wiedzę z Giaura.


1. Czy istnieje jakaś sugestia co do narodow...

Więcej

„Nie-Boska komedia” - Zygmunta Krasińskiego
Początkowo dramat Zygmunta Krasińskiego miał nosić tytuł Mąż i skupić tym samym uwagę czytelnik...

Więcej

LEKTURA Z GWIAZDKĄ
„Pieśni” - Jan Kochanowski
Cykl pieśni Jana Kochanowskiego wyróżnia ogromne bogactwo tematyki...

Więcej

Awangardowa proza Brunona Schulza
„Sklepy cynamonowe"


Zanim zaczniesz czytać
Nastaw się z góry na przygodę z...

Więcej

Twoja przyszłość

Chcę zostać... ETNOGRAFEM
Charakterystyka zawodu
Etnograf (etnolog) to osoba, która zajmuje się odkrywaniem, badaniem...

Więcej

Chcę projektować i budować
Branża budowlana


W pracowni projektowej... ...


Archite...

Więcej

Chcę pracować przy filmie.
Zawody związane z teatrem i filmem

Pracować przy produkcji filmu, poczuć atmosferę plan...

Więcej

Jak wybrać właściwy kierunek studiów?
Przede wszystkim przy wyborze studiów warto zastanowić się nad ogólnie znaną kwestią:
mieć ...

Więcej

Inwestycje

Galeria
„Płonąca żyrafa” - Salvador Dali
Świat na obrazach Salwadora Dali to kraina...

Więcej

Spotkanie z poezją
Spotkanie 3. Lingwizm i poezja Mirona Białoszewskiego

Po co to zrobił...

Więcej

Filozofia
Pomysły na „początek” istnienia
Filozofia to miłość mądrości. Próba poznania i zrozumienia spraw...

Więcej

Jak się uczyć?
Techniki zapamiętywania

Trzeba wiedzieć o tym, że pamięć to proces składający...

Więcej

14. Zdanie złożone podrzędnie

Zdanie złożone podrzędnie

 • Zdanie złożone zawiera co najmniej dwa orzeczenia.
 • W zdaniu złożonym podrzędnie jedno ze zdań składowych określa drugie, czyli jest wobec niego podrzędne.
 • Zdanie nadrzędne (określane) jest ważniejsze.
 • Zdanie podrzędne określa zdanie nadrzędne.


W zdaniu złożonym podrzędnie wyróżniamy

 • zdanie nadrzędne (to, do którego stawiamy pytanie)
 • zdanie podrzędne (to, które jest odpowiedzią na pytanie)

  (1) Podoba mi się sukienka, (jaka?)
                                                             (2) którą masz na sobie.

                    zdanie nadrzędne                     zdanie podrzędne

  (1) Zrezygnowaliśmy ze spaceru, (dlaczego?)
                                                                              (2) ponieważ zerwał się wiatr.

                    zdanie nadrzędne                                           zdanie podrzędneFunkcje zdania podrzędnego

Zdanie podrzędne pełni w zdaniu złożonym taką funkcję, jak poszczególne części zdania pojedynczego, a więc może zastępować:

  • podmiot (zdanie złożone podrzędnie podmiotowe)
  • orzecznik orzeczenia imiennego (zdanie złożone podrzędnie orzecznikowe),
  • przydawkę (zdanie złożone podrzędnie przydawkowe)
  • dopełnienie, (zdanie złożone podrzędnie dopełnieniowe)
  • okolicznik (zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe)


Typy zdań złożonych podrzędnie

  • podmiotowe
  • orzecznikowe
  • dopełnieniowe
  • przydawkowe
  • okolicznikowe
   • miejsca,
   • czasu,
   • przyczyny,
   • stopnia,
   • sposobu,
   • celu,
   • przyzwolenia,
   • warunku

 


Zdanie złożone podrzędnie podmiotowe

  • Zastępuje podmiot zdania nadrzędnego.
  • Odpowiada na pytania:
   kto?, co?

      zdanie nadrzędne
Ten dostanie nagrodę,
                                         (kto?)         zdanie podrzędne
                                                     kto okaże się najlepszy. 

zdanie nadrzędne

Martwi mnie,
                         (co?)      zdanie podrzędne
                                     że Joanna wyjeżdża. 

Zdania złożone podrzędnie z podrzędnym podmiotowym


Dobra rada!

 • Aby właściwie rozpoznać zdanie złożone z podrzędnym podmiotowym, należy ustalić
  • czy zdanie nadrzędne jest bezpodmiotowe,
   Śniło mi się (co?), że zdobyłem puchar burmistrza.
  • czy w zdaniu nadrzędnym mamy do czynienia z podmiotem wyrażonym zaimkiem ten, ta, to.
  • Zapamiętaj!
   Zdanie podrzędne podmiotowe zastępuje podmiot zdania nadrzędnego.Zdanie złożone podrzędnie orzecznikowe

  • Zastępuje orzecznik zdania nadrzędnego;
  • Odpowiada na pytania:
   kim jest?, czym jest?, jaki jest?,
   jaki był?, kim stał się?
   , kim został?


zdanie nadrzędne
Maciek był tym, 
                             (kim był?)           zdanie podrzędne
                                               na kim mi bardzo zależało.

zdanie nadrzędne

Andrzej jest taki,
                             (jaki jest?)          zdanie podrzędne
                                               że wszyscy koledzy go lubią. 

zdanie nadrzędne
Śnieg był taki, 
                        (jaki był?)          zdanie podrzędne
                                         że po chwili przemokliśmy.

 zdanie nadrzędne
Kraków jest tym dla Polski,
                                             (czym jest?)        zdanie podrzędne
                                                                    czym Rzym dla Europy. 

zdanie nadrzędne
Hałas był taki,
                          (jaki był?)                 zdanie podrzędne
                                             że nic nie można było zrozumieć.

Zdania złożone podrzędnie z podrzędnym orzecznikowym


Dobra rada!

Aby właściwie rozpoznać zdanie złożone z podrzędnym orzecznikowym, należy ustalić, czy w zdaniu nadrzędnym mamy

 • po pierwsze – do czynienia z orzeczeniem imiennym,
 • po drugie – czy orzecznik orzeczenia imiennego jest wyrażony zaimkiem, np,
  – był taki,
  – stała się tym,
  – jest tym,
  – został tym
  , itp.

  Pamiętaj! Orzecznik to druga część orzeczenia imiennego, np.
  Ranek był chłodny.
  • był chłodny to orzeczenie imienne,
  • wyraz chłodny to orzecznik.

 

Zdanie złożone podrzędnie przydawkowe

  • Zastępuje przydawkę zdania nadrzędnego.
  • Jest rozwiniętym w formę zdania określeniem rzeczownika.
  • Odpowiada na pytania: 
   jaki? jaka? jakie?
    
   który? która? które? 
   czyj? czyja? czyje? ile? z czego?

       zdanie nadrzędne
Wykorzystałam pomysł,
                                         (jaki?)            zdanie podrzędne
                                                     który podsunęła mi Magda. 

       zdanie nadrzędne
Otrzymałam wiadomość,
                                           (jaką?)         zdanie podrzędne
                                                         że mój brat zdał maturę.

zdanie nadrzędne
Oglądałem film,
                           (jaki?)              zdanie podrzędne
                                       który był naprawdę interesujący. 

Zdanie złożone podrzędnie z podrzędnym przydawkowym.

Pamiętaj!

 • Przydawka jest określeniem rzeczownika.
 • Oznacza właściwości przedmiotów, np. barwę, wielkość, kształt albo przynależność do kogoś.


Zdanie złożone podrzędnie dopełnieniowe

  • Zastępuje dopełnienie zdania nadrzędnego.
  • Odpowiada na pytania przypadków zależnych:
   kogo?, czego?, komu?, czemu? 

   kogo?, co?
   z kim?, z czym?
   o kim?, o czym?

zdanie nadrzędne
Kasia powiedziała koleżankom,
                                                    (o czym?)   zdanie podrzędne
                                                                       że wyjeżdża do Peru.

zdanie nadrzędne
Lubię oglądać, 
                          (co?)     zdanie podrzędne
                                   jak wschodzi słońce.

zdanie nadrzędne
Zastanawiałem się,
                                 (nad czym?)              zdanie podrzędne
                                                       jaki będzie temat wypracowania.

zdanie nadrzędne
Zaufam temu,
                        (komu?)       zdanie podrzędne
                                       kto mnie nie zawiedzie.

zdanie nadrzędne
Nie spodziewałam się,
                                      (czego?)                     zdanie podrzędne
                                                       że spóźnisz się na nasze spotkanie.

zdanie nadrzędne
Dzieci nie chcą pamiętać, 

                                           (o czym?)                  zdanie podrzędne
                                                             o tamtych pechowych wydarzeniach.

Dobra rada!

 • W zdaniach złożonych podrzędnie dopełnieniowych zdanie podrzędne rozwija dopełnienie zdania nadrzędnego, stąd jego nazwa.
 • Pamiętaj o pytaniach przypadków. One wprowadzają zdania podrzędne dopełnieniowe.

 

Zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe

  • miejsca,
  • czasu,
  • przyczyny,
  • stopnia,
  • sposobu,
  • celu,
  • przyzwolenia,
  • warunku

 

 • Zastępuje okolicznik zdania nadrzędnego.
 • Zdań złożonych podrzędnie okolicznikowych jest tyle, ile rodzajów okoliczników.
 • Zdania okolicznikowe odpowiadają na pytania poszczególnych okoliczników.
 • Odpowiada na pytania:

 

  • miejsca

gdzie?
skąd?
dokąd?
którędy?

 

zdanie nadrzędne
Jedź tam,
                  (gdzie?)                 zdanie podrzędne
                                  gdzie rozciągają się najładniejsze widoki. 

                                                                       zdanie nadrzędne
                                                             tam dziś są ogromne grzyby.
 zdanie podrzędne                    (gdzie?) 
Gdzie padało dużo deszczu,   
   

zdanie nadrzędne
Na wakacje pojadę tam,
                                        (gdzie?)               zdanie podrzędne
                                                       gdzie urodziła się moja mama.

Zdanie złożone podrzędnie z podrzędnym okolicznikowym miejsca.

  • czasu

kiedy?
jak długo?, jak dawno?
odkąd?, dokąd?

 

zdanie nadrzędne
Odwiedzę cię, 
                         (kiedy?)    zdanie podrzędne
                                        kiedy tylko się rozpogodzi.

zdanie nadrzędne
Lubię patrzeć na niebo,
                                      (kiedy?)     zdanie podrzędne
                                                     kiedy zapadnie zmrok.

Zdania złożone podrzędnie z podrzędnym okolicznikowym czasu.

  • przyczyny

– dlaczego?
z jakiego powodu?
z jakiej przyczyny?

 

zdanie nadrzędne
Dzwonię do ciebie, 
                                (daczego?)         zdanie podrzędne
                                                    bo nie byłaś dzisiaj w szkole.
zdanie nadrzędne
Spóźniłem się do szkoły, 
                                         (dlaczego?)                 zdanie podrzędne
                                                              ponieważ nie zdążyłem na autobus. 

Zdania złożone podrzędnie z podrzędnym okolicznikowym przyczyny.

  • celu

– po co?
w jakim celu?

 

zdanie nadrzędne
Wyszła do sklepu,
                               (po co?)   wypowiedzenie podrzędne
                                              żeby kupić świeże pieczywo.
zdanie nadrzędne
Iga pożyczyła mi rower,
                                       (po co?)          wypowiedzenie podrzędne
                                                      żebym mogła dojechać do domu.

Wypowiedzenie złożone podrzędnie z podrzędnym okolicznikowym celu.

  • sposobu

– jak?
w jaki sposób?

 

zdanie nadrzędne
Marcin pracował tak, 
                                  (jak, w jaki sposób?)         zdanie podrzędne
                                                                     że zasłużył na pochwałę.

zdanie nadrzędne
Zaśpiewam tak,
                           (jak?)    zdanie podrzędne
                                     żeby rodzice byli ze mnie dumni.

Zdanie złożone podrzędnie z podrzędnym okolicznikowym sposobu.

  • warunku

– pod jakim warunkiem?
w jakim wypadku?
jeśli co?


zdanie nadrzędne
Umówię się z tobą, 
                                (pod jakim warunkiem?)           zdanie podrzędne
                                                                         jeśli zaprosisz mnie do kina.

zdanie nadrzędne
Miałbyś kłopoty,
                            (pod jakim warunkiem?)        zdanie podrzędne
                                                                     gdybyś nie zdał egzaminu

Zdania złożone podrzędnie z podrzędnym okolicznikowym warunku.

 

  • przyzwolenia 

– mimo co?
– mimo czego?


zdanie nadrzędne
Chociaż było wietrznie,
                                      (mimo czego?)              zdanie podrzędne
                                                                 wiele osób wybrało się na spacer.

zdanie nadrzędne
Mimo że padał śnieg,
                                    (mimo czego?)                 zdanie podrzędne 
                                                               wszystkie drogi były przejezdne.
Chociaż byłem chory,
                                     (pomimo czego?)      zdanie podrzędne 
                                                                   poszedłem do szkoły.

Z
danie złożone podrzędnie z podrzędnym okolicznikowym przyzwolenia.

  • stopnia

– w jakim stopniu?
– jak bardzo?

 

zdanie nadrzędne
Krzysiek opowiadał tak śmieszne dowcipy,
                                                                       (jak bardzo śmieszne?)                 zdanie podrzędne
                                                                                                                że mógłby występować w kabarecie.

zdanie nadrzędne
Muzyka była tak głośna,
                                         (jak głośna?)      zdanie podrzędne
                                                                 że trzęsły się ściany.


Pamiętaj!

 • Okolicznik jest to określenie czasownika.
 • Wskazuje na okoliczności wykonania jakiejś czynności, np. czas, miejsce, cel, skutek, przyczynę.Szyk zdań składowych w zdaniu złożonym podrzędnie


Zdanie podrzędne może być umieszczone:

 • po zdaniu nadrzędnym, np.
  (1) Dziecko rozpłakało się (dlaczego?),
                                                                 (2) ponieważ się przewróciło.
 • przed zdaniem nadrzędnym, np. 
                                                     (kiedy?)  (2) wyjadę w góry.
  (1) Kiedy zaczną się wakacje,
 • w środku zdania nadrzędnego, np.
  (1a) Kasia (która?),                                                   (1b) bardzo mi się podoba.
                                   (2) która jest twoją koleżanką,

Dobra rada!

 • Rysowanie i opis wykresu zdania wielokrotnie złożonego rozpoczynamy od wyszukania zdania głównego
 • Opis wykresu rozpoczynamy od zdania głównego, a następnie wypisujemy wszystkie zależności między parami zdań.