Apostrofa

To jeden z najpopularniejszych chwytów w poezji. Skojarz ze zwrotem do kogoś lub czegoś!

Skojarz apostrofę…

 • z zawołaniem do kogoś lub czegoś,
 • z formą wołacza rzeczowników i ich określeń,
 • z trybem rozkazującym czasowników,
 • z uroczystym, podniosłym stylem,
 • z przemówieniem (tak, to nie tylko chwyt poetycki!),
 • z modlitwami (wszystkie modlitwy zawierają apostrofy do kogoś – Boga, świętych, Matki Boskiej),
 • z liryką apelu (inwokacyjną) – jeśli cały utwór liryczny jest skierowany do jakiegoś adresata („ty” lirycznego).

Nie panikuj, jeśli nauczyciel zapyta Cię o ulubione wiersze-apostrofy.

Możesz wymienić:

List do ludożerców Tadeusza Różewicza
Utwór zaczyna się od słów „Kochani ludożercy”. Adresaci apostrof to współcześni ludzie, tak zapędzeni i zapatrzeni w siebie, że nie dostrzegają innych albo ich lekceważą, ośmieszają. Apostrofy przypominają o zwykłych powinnościach, zobowiązaniach wobec drugiego człowieka, zawierają nakazy: „nie patrzcie wilkiem”, „zrozumcie”, „poczekajcie chwilę”, „nie depczcie słabszych”, „nie zgrzytajcie zębami”, „posuńcie się trochę”, „ustąpcie”.

Do moich uczniów ks. Jana Twardowskiego
Przepiękny, wzruszający wiersz o ludzkich ułomnościach, o niepełnosprawności, o dzieciach „ze szkół dla umysłowo niedorozwiniętych”, do których podmiot liryczny – dawny wychowawca, nauczyciel dzieci – kieruje swoje apostrofy. Praca z odrzuconymi przez „normalne” społeczeństwo dziećmi uczy pokory, miłosierdzia, zrozumienia, tolerancji i miłości. Za to właśnie podmiot liryczny dziękuje swoim uczniom.

 

Przykłady apostrof:

 • Gniew, Bogini, opiewaj Achilla, syna Peleusa.
  Homer Iliada
 • Nadawca
  Poeta, autor dzieła, który potrzebuje pomocy, natchnienia w pisaniu dzieła.
 • Adresat
  Bogini grecka, która ma pomóc poecie w odtworzeniu zdarzeń.
 • Funkcja apostrofy
  Prośba o natchnienie twórcze, inspirację, opiekę w trakcie pisania dzieła – odtwarzania w nim epizodów wojny trojańskiej.

 

 • Wysokie góry i odziane lasy!
  Jan Kochanowski Do gór i lasów
 • Nadawca
  Podmiot liryczny, podróżnik, doświadczony bywalec salonów i pałaców, niedoszły ksiądz (sam Jan Kochanowski).
 • Adresat
  Apostrofa do przyrody, do otoczenia poety, który jest już w dojrzałym wieku i wspomina dawne czasy.
 • Funkcja apostrofy
  Pochwała obecnego spokojnego, pełnego harmonii życia, symbolizowanego przez przyrodę (góry i lasy).

 

 • Szlachetne zdrowie,
  Nikt się nie dowie,
  Jako smakujesz,
  Aż się zepsujesz.
  Jan Kochanowski Na zdrowie
 • Nadawca
  Poeta, który tworzy utwór poświęcony zdrowiu.
 • Adresat
  Zdrowie – największa wartość w życiu człowieka.
 • Funkcja apostrofy
  Pochwała obecnego spokojnego, pełnego harmonii życia, symbolizowanego przez przyrodę (góry i lasy).

 

 • Jeśli nie grzeszysz, jako mi powiadasz,
  czego się, miła, tak często spowiadasz?
  Jan Kochanowski Na nabożną
 • Nadawca
  Poeta demaskator
 • Adresat
  „Nabożna” (pobożna) kobieta, udająca świętoszkę.
 • Funkcja apostrofy
  Demaskacja obłudy, fałszywego wizerunku kobiety.

 

 • Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
  Jan Kochanowski Pieśń XXV
 • Nadawca
  Poeta, humanista wdzięczny Bogu za stworzenie świata.
 • Adresat
  Bóg – stwórca świata, artysta, dobroczyńca, opiekun człowieka.
 • Funkcja apostrofy
  W ciągu apostrof – pytań retorycznych wyrażona jest wdzięczność Bogu za dzieło stworzenia oraz podziw nad światem.

 

 • Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,
  Moja droga Orszulo tym zniknieniem swoim.
  Jan Kochanowski Tren VIII
 • Nadawca
  Ojciec zmarłego dziecka, poeta opisujący cierpienie po stracie córki.
 • Adresat
  Urszula – nieżyjąca córka Jana Kochanowskiego.
 • Funkcja apostrofy
  Przywołanie zmarłej córki, zachowanie wspomnień o dziecku, wyrażenie rozpaczy po jego stracie.

 

 • Nadawca
  Patriota, człowiek kochający ojczyznę.
 • Adresat
  Miłość ojczyzny (wiemy też, że ojczyzna już częściowo zniewolona – po I rozbiorze Polski).
 • Funkcja apostrofy
  Wyraz uczuć patriotycznych (utwór ten jako swój hymn przyjęli uczniowie Szkoły Rycerskiej).

 

 • Nadawca
  Młody człowiek poszukujący ideałów, wskazówek dla swojego pokolenia.
 • Adresat
  Młodość i ideały z nią związane: siła, hart ducha, wierność, braterstwo.
 • Funkcja apostrofy
  Chęć zachowania młodzieńczych ideałów i zastąpienia nimi przestarzałych przekonań.

 

 • Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie.
  Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
  Kto cię stracił.
  Adam Mickiewicz Pan Tadeusz
 • Nadawca
  Poeta wspominający „kraj lat dziecinnych”, tęskniący za ojczyzną.
 • Adresat
  Litwa – ojczyzna poety-narratora.
 • Funkcja apostrofy
  W apostrofie-inwokacji zawarte są uczucia tęsknoty za ojczyzną. (Uwaga! Apostrofa ta jest parafrazą fraszki Jana Kochanowskiego Na zdrowie).

 

 • Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy
  I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
  Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
  Adam Mickiewicz Pan Tadeusz
 • Nadawca
  Poeta, przywiązany do ojczyzny i wiary.
 • Adresat
  Matka Boska z trzech cudownych obrazów: z Jasnej Góry w Częstochowie, z Wilna oraz z cerkwi na Górze Zamkowej w Nowogródku.
 • Funkcja apostrofy
  Prośba o pomoc w napisaniu dzieła, o natchnienie, o przeniesienie się duszą do ojczyzny.

 

 • Smutno mi, Boże! – Dla mnie na zachodzie
  Rozlałeś tęczę blasków promienistą;
  Przede mną gasisz w lazurowej wodzie
  Gwiazdę ognistą…
  Choć mi tak niebo ty złocisz i morze,
  Smutno mi, Boże!
  Juliusz Słowacki Hymn
 • Nadawca
  Emigrant, człowiek oddalony od ojczyzny, tęskniący za nią.
 • Adresat
  Bóg – najbliższy podmiotowi lirycznemu słuchacz, stwórca pięknego świata.
 • Funkcja apostrofy
  Wyraz tęsknoty za krajem rodzinnym, podziwu dla Boskiego dzieła stworzenia, dla pięknego pejzażu o zachodzie słońca.

 

 • Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta.
  Możesz go zabić – narodzi się nowy.
  Czesław Miłosz Który skrzywdziłeś
 • Nadawca
  Poeta – wyznawca prawdy, obrońca sprawiedliwości, strażnik wolności słowa.
 • Adresat
  Krzywdziciel, despotyczny władca.
 • Funkcja apostrofy
  Ostrzeżenie despoty, groźba, potępienie sprawowania władzy opartego na zastraszaniu społeczeństwa.

 

Uwaga! Gatunki lubiane przez apostrofy!

 • Hymny – najczęściej kierowane do Boga, bóstwa lub ojczyzny.
 • Ody – do spersonifikowanych idei, np. do młodości, miłości, wolności.
 • Treny – kierowane do zmarłych osób, do śmierci lub do Boga.
 • Eposy – zaczynają się od rozbudowanych apostrof, tzw. inwokacji, w których narrator prosi o natchnienie Boga lub bóstwo.
 • Fraszki – pisane przez Kochanowskiego, najczęściej kierowane były do znajomych poety, dworzan, do dziewczyn, w których kochał się autor.

Apostrofa w nietypowym wołaczu!
Zwróć uwagę… na apostrofy w Bogurodzicy – jednej z najstarszych polskich pieśni. Zamiast współczesnej formy wołacza (np. Bogurodzico! Dziewico! Maryjo!) mamy formy archaiczne, takie same jak w mianowniku: Bogurodzica! Dziewica! Maryja!

Zobacz:

Fraszki Kochanowskiego

";?>
PODYSKUTUJ: