Pytanie:

Wyjaśnij, czym jest platonizm?

Zauważ…
Nie jesteś pytany o życiorys Platona, ale o pogląd filozoficzny, którego był on autorem. Wszelkie ciekawostki o ateńskim myślicielu zachowaj na później. Być może, pomogą Ci w walce o lepszą ocenę.

Twoja odpowiedź: Platonizm to pogląd filozoficzny, którego autorem był starożytny myśliciel Platon. Platonizm to przekonanie, że świat jest podzielony na dwie warstwy: realną i idealną. Wszystkie rzeczy, które znamy, mają swe odpowiedniki w świecie idei. Świat idealny jest doskonały, my – ludzie
– żyjemy w świecie rzeczy, marnych cieni idei. Platonizm nazywamy też idealizmem platońskim.

Jeśli jednak nauczyciel będzie chciał Cię podręczyć, przygotuj się na takie pytanie:

Pytanie dodatkowe: Kim był Platon?
Twoja odpowiedź: Filozofem greckim. Żył na przełomie V i IV w. p.n.e. Utrwalił myśli Sokratesa, założył w Atenach szkołę filozoficzną zwaną Akademią Platońską.

Pytanie dodatkowe: Jaki pogląd filozoficzny przeciwstawia się platonizmowi?
Twoja odpowiedź: Materializm, czyli przekonanie o wyższości materii nad ideą. Materialiści uważają, że przedmioty materialne są ważniejsze dla zdobycia wiedzy o istnieniu. Natomiast myśli, ideały, uczucia są wytworem materialnego mózgu. Przedstawicielem materialistów był Demokryt z Abdery.

Pytanie dodatkowe: Kogo współcześnie nazywamy idealistą?
Człowieka, dla którego w życiu najważniejsze się ideały, np. miłość, przyjaźń, pomaganie innym.

Błyśnij…
Powiedz o jaskini platońskiej.
Różnice między światem idei a światem rzeczy Platon przedstawił na przykładzie jaskini, w której siedzą skuci kajdanami ludzie. Nie mogą się ruszyć, nie mogą się za siebie obejrzeć. I dlatego nie wiedzą, co dzieje się za ich plecami. A tam toczy się prawdziwe życie. Więźniowie oglądają tylko cienie padające na ścianę naprzeciwko. Nasze życie, zdaniem Platona, przypomina sytuację tych więźniów – nie widzimy prawdziwych rzeczy, jedynie ich cienie. Nie poznajemy idei, tylko ich odbicia.