Jakie różnice między wymową a pisownią występują w wyrazach zapisanych w drugiej kolumnie? Wyjaśnij, czym zostały spowodowane te różnice.

Jakie różnice między wymową a pisownią występują w wyrazach zapisanych w drugiej kolumnie? Wyjaśnij, czym zostały spowodowane te różnice.

środek – środkowy
ciężar – ciężki
liczyć – liczba
poprosić – prośba

W wyrazach z drugiej kolumny zaszło upodobnienie spółgłosek pod względem dźwięczności. Dochodzi do niego wtedy, gdy sąsiadują ze sobą dwie spółgłoski – dźwięczna i bezdźwięczna. Upodobnienie to zmiana jednej z nich, dostosowanie się do drugiej w ten sposób, że w wymowie spółgłoski stają się do siebie podobne: albo obie są bezdźwięczne, albo obie dźwięczne. Ich pisownia się nie zmienia – zmienia się tylko wymowa.

  • środkowy (czyt. śrotkowy) – dźwięczne „d” pod wpływem bezdźwięcznego „k” zmieniło się na bezdźwięczne „t”
  • ciężki (czyt. cięszki) dźwięczne „ż” pod wpływem bezdźwięcznego „k” zmieniło się na bezdźwięczne „sz”
  • liczba (czyt. lidżba) bezdźwięczne „cz” pod wpływem dźwięcznego „b” zmieniło się na dźwięczne „dż”
  • prośba (czyt. proźba) bezdźwięczne „ś” pod wpływem dźwięcznego „b” zmieniło się na dźwięczne „ź”

";?>
PODYSKUTUJ: