W podanych wyrazach złożonych wskaż podstawy słowotwórcze oraz formant (lub formanty).

rurociąg, małolitrażowy, słodkowodny, beczkowóz, domokrążca, językoznawca, pierwszoklasista, półroczny, deskorolka, listonosz, krwiodawca

rurociąg – rura, ciągnąć (formanty -o- ; Ο)
małolitrażowy – mały, litraż (formanty -o- ; -owy)
słodkowodny – słodka, woda (formanty -o- ; -ny)
beczkowóz – beczka, wóz (formant -o-)
domokrążca – dom, krążyć (formanty -o- ; -ca)
językoznawca – język, znawca (formant -o-)
pierwszoklasista – pierwszy, klasa (formanty -o- ; -ista)
półroczny – pół, rok (formant -ny)
deskorolka – deska, rolka (formant -o-)
listonosz – list, nosić (formant -o- ; O)
krwiodawca – krew, dawać (formanty -o- ; -ca)