Podkreśl w tekście imiesłowy i odpowiednio je zaklasyfikuj. Jak odróżniłeś je od przymiotników?

Strudzona była drużyna Lecha. Ile to już oni dni wędrówki mieli za sobą? Ile wykarczowanych drzew? Ile przebytych brodów rzecznych? Ile zwierzyny padło pod strzałami z łuków i ostrzami oszczepów? Ile ognisk rozpalono po drodze? Któż to zliczy? Szli tak, by znaleźć miejsce na założenie grodu, by znaleźć ziemię, na którą sprowadzą żony i dzieci, aby osiąść tu na zawsze. Odpoczywali właśnie po kolejnym dniu wędrówki. Część wojów legła w cieniu dębów, część poiła strudzone konie, część przygotowywała jadło na wieczerzę. Od rozpalonych ognisk szedł zapach dymu i pieczonego mięsa.
O Lechu i białym orle, Marian Orłoń

Przypomnij sobie klasyfikację imiesłowów!

Imiesłowy przymiotnikowe (pamiętaj, odmieniają się tak jak przymiotniki)

  • bierne (zakończone na -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te)
  • czynne (zakończone na -ący, -ąca, -ące)

Imiesłowy przysłówkowe (są nieodmienne)

  • współczesne (zakończone na -ąc)
  • uprzednie (zakończone na -łszy, -wszy)

W tekście występują tylko imiesłowy przymiotnikowe bierne. Oto one: strudzona, wykarczowane, przebyte, rozpalone, pieczone.

A w jaki sposób odróżnić imiesłowy przymiotnikowe od przymiotników?

To prawda, że są bardzo podobne i często mają takie same końcówki (porównaj – imiesłów strudzony i przymiotnik zielony). Jest bardzo prosty sposób – imiesłowy pochodzą od czasowników (strudzony od trudzić się) – przymiotniki nigdy!