W poniższych zdaniach wskaż czasowniki. Ustal, które z nich są przechodnie, a które nie.

Tata zawiózł moją siostrę na dworzec.
Wczoraj kupiłem wreszcie wymarzoną deskorolkę.
Goniec zaniósł kopertę ze zdjęciami do redakcji.
Słońce tak pięknie świeciło, że nie mogłam się oprzećposzłam na długi spacer.
Nową książkę modnego ostatnio pisarza przyjęto z wielkim entuzjazmem.

Przypomnij sobie!

Czasownik przechodni to taki, który może mieć stronę biernączynną.
Nie wszystkie z podkreślonych czasowników można zastosować w stronie biernej. Będą to czasowniki: świecić, móc, pójść.

Zobacz, jak czasowniki w stronie czynnej zostały zamienione na stronę bierną:

Moja siostra została zawieziona przez tatę na dworzec.
Wymarzona deskorolka została wczoraj wreszcie przeze mnie kupiona.
Koperta ze zdjęciami została zaniesiona przez gońca do redakcji.
Nowa książka modnego ostatnio pisarza została przyjęta z wielkim entuzjazmem.