Z podanego fragmentu wypisz wyrazy, w których akcent nie jest typowy dla języka polskiego. Podkreśl w tych wyrazach akcentowaną sylabę.

Wczoraj mieliśmy klasówkę z matematyki – straszna! Może gdybym się lepiej przygotował, wtedy byłoby lepiej. A tak jak nic złapię dwóję! Całe szczęście, że nie ja jeden – wszyscy daliśmy się złapać nauczycielce. Chociaż nie ma się co usprawiedliwiać – nauczylibyśmy się, to klasówka nie byłaby trudna. Ale będzie w domu afera, jak rodzice się dowiedzą…

Przypomnij sobie!
W języku polskim akcent pada na drugą sylabę od końca. Są oczywiście wyjątki – zapamiętaj je!
Na trzecią sylabę od końca pada akcent:

  • w wyrazach obcego pochodzenia zakończonych na -ika, -yka
  • w 1. i 2. os. liczby mnogiej czasu przeszłego
  • w liczbie pojedynczej oraz 3. os. liczby mnogiej trybu przypuszczającego

Na czwartą sylabę od końca pada akcent:

  • w 1. i 2. os. liczby mnogiej trybu przypuszczającego

Odpowiedź
matematyki – 3. sylaba od końca (ponieważ wyraz jest obcego pochodzenia i jest zakończony na -yka)
mieliśmy – 3. sylaba od końca (1. os. lm. czasu przeszłego)
byłoby – 3. sylaba od końca (lp. trybu przypuszczającego)
daliśmy – 3. sylaba od końca (1. os. lm. czasu przeszłego)
nauczylibyśmy – 4. sylaba od końca (1. os. lm. trybu przypuszczającego)