Biblia powstawała przez co najmniej 1400 lat. Jest z pewnością dziełem znacznie większej liczby autorów, niż wynikałoby z ilości ksiąg, na które się dzieli. To i jej wielorakie funkcje w kulturze starożytnego Izraela znalazło odbicie w różnorodności form, jakie się na nią składają.

 • Obok zapisu pierwotnych mitów znajdujemy w niej wyrafinowane traktaty filozoficzne.
 • Obok proroctw spisy inwentarza.
 • Delikatna poezja sąsiaduje w niej ze zbiorami surowych praw.
 • Znajdujemy w Biblii szczegółowe opracowania historyczne i zapisy tajemniczych i wieloznacznych wizji.
 • Trzeba pamiętać, że oprócz funkcji sakralnych i kulturowych Biblia spełniała i inne – była kroniką i kodeksem prawnym, zarówno karnym, jak i cywilnym.

Oto wykaz niektórych gatunków biblijnych:

 • Psalmy: błagalne, dziękczynne, pochwalne, królewskie, patriotyczne, religijne, mądrościowe. Najpopularniejsze przypisuje się królowi Da­widowi
 • Przypowieść (parabola) – proste obrazki, historyjki, które za pomocą krótkich fabułek ilustrują życiowe prawdy (np. Przypowieść o synu marnotrawnym, Przypowieść o siewcy).
 • Apokalipsa – proroctwo, szczególne proroctwo, bo obrazujące losy świata i ludzkości, koniec istnienia i Sąd Ostateczny. Nigdy nie jest wyłożona wprost, przeciwnie – naszpikowana symbolami, tajemniczymi znakami i szyframi. Najsłynniejsza: Apokalipsa św. Jana.
 • Saga rodu – epicka opowieść o dziejach rodziny (np. historia rodu Abrahama – Izaak – Jakub – Józef).
 • Kazanie – kaznodziejskie pouczenie skierowane do wiernych, oparte na słowach Boga (np. kazania Chrystusa).
 • Modlitwa – osobista, dziękczynna lub błagalna apostrofa do bóstwa (modlitwy Mojżesza, Dawida, Salomona).

Inne: podanie, legenda, historia, pieśń, dialog, aforyzmy, nowela, poemat, dramat, listy, kroniki, hymny, treny itp.

 

Zapamiętaj według rodzajów literackich:

 • epika
  • biografia – np. Ewangelie,
  • saga rodu – dzieje patriarchów,
  • powieść obyczajowa – Księga Ruth,
  • poemat opisowy – Księga Rodzaju,
  • kroniki, epistolografie (listy),
  • zbiór praw.
 • liryka
  • hymny (Hymn o miłości),
  • psalmy (Księga psalmów),
  • pieśń miłosna (Pieśń nad Pieśniami),
  • tren (Lamentacje Jeremiasza).

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Biblia – dzieło wielogatunkowe

Biblia jako źródło związków frazeologicznych

Biblia na maturze

Biblia – TABELA