Średniowiecze – czyli wieki średnie to nazwa, którą wprowadzili twórcy renesansu, określając w ten sposób epokę poprzednią. W renesansie uznawano średniowiecze za okres przestoju, przejście między świetną epoką antyku a czasami nowożytnymi – czyli wieki średnie. Nazwa ta miała odcień lekceważący, ludzie odrodzenia zarzucali poprzednikom odejście od wartości starożytnych, ciemnotę i zacofanie. Później pogląd ten zmienił się, szczególnie gdy badacze wgłębili się w analizę dorobku epoki.

Uwaga! Średniowiecze w Europie trwało ponad 10 stuleci!

Początek umieszcza się na przełomie IV i V wieku, a za koniec epoki przyjmuje się rok 1453 – (datę upadku Konstantynopola). Niektórzy przyjmują za koniec średniowiecza a początek epoki nowożytnej rok 1492 (odkrycie Ameryki przez Kolumba) lub 1450 (wynalezienie druku przez Gutenberga).

  • Początek
    • 476 – upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego.
  • Koniec
    • 1453 – upadek Konstantynopola,
    • 1450 – Gutenberg wynalazł druk,
    • 1492 – Kolumb odkrył Amerykę.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

ŚREDNIOWIECZE – TABELA

Jaki zakres dziejów obejmuje polskie średniowiecze?

Dlaczego średniowiecze możemy nazwać epoką krzyża i miecza?