Norwid, prócz wielu rysów indywidualnych, tym jeszcze różnił się od innych romantyków, że podejmował tematy ponadczasowe, uniwersalne, a nawet historię Polski i problem walki o niepodległość ujmował w kategoriach ogólnoludzkich.

W poezji Norwida bardzo ważne są następujące motywy:

  • Kult ludzi wielkich, wybitnych jednostek i ich miejsca w społeczeństwie.
  • Rozważania o człowieku, jego sytuacji w świecie, zależności od historii, cywilizacji i natury, konflikcie jednostka-świat.
  • Historia – czym są dzieje ludzkości, jak je rozumieć?
  • Sztuka i rola artysty – specyficzna, norwidowska koncepcja artysty, sztuki i poezji.
  • Miłość jako uczucie ponadczasowe.
  • Antyk – jego bogaty dorobek kulturo wy a świat współczesny.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Koncepcja artysty i sztuki według Norwida

Na czym polega nowatorstwo poezji Norwida?

Cyprian Kamil Norwid – Moja piosnka II

Przedstaw cechy poezji Norwida

Cyprian Kamil Norwid – jak pisać o…