Funkcje mitów:

  • poznawcze – czyli dzięki mitom ludzie wyjaśniali pewne niezrozumiałe zjawiska przyrody, np. burzę z piorunami;
  • światopoglądowe – mity były podstawą wierzeń religijnych;
  • sakralne – mity przedstawiały wzorce rytualnych obrzędów, nakazywały, jak czcić bogów.

Mity dzielimy na:

  • mity teogoniczne (o powstawaniu bogów), np. mit o narodzeniu Ateny
  • mity kosmogoniczne (o powstawaniu świata)
  • mity antropogeniczne (o powstawaniu człowieka)
  • mity genealogiczne (o historii rodów), np. mit rodu Labdakidów

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

MIT

Co to jest mit i jakie ma znaczenie?

MITOLOGIA – TEST

MITOLOGIA

Uniwersalizm mitów

Wyjaśnij znaczenie wywodzących się z mitologii frazeologizmów:

Mitologia – praca domowa

http://aleklasa.pl/gimnazjum/c214-lekcje-z-epok-literackich/c215-antyk/mity-greckie-a-literatura