Tejrezjasz to wieszcz, ślepy starzec z długą, białą brodą, który niegdyś był kobietą. Oślepł, gdyż ujrzał nagą Atenę w kąpieli. Tejrezjasz, obdarzony życiem siedem razy dłuższym niż zwykły człowiek, miał dar czytania przyszłości i znał mowę ptaków. On to wyjaśnił Edypowi jego zbrodnie i przyczyny nieszczęść, jakie spadły na Teby.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Przedstaw historię Edypa

35. Czy można powiązać z dziejami Edypa pojęcia „Fatum” oraz „ironii tragicznej”?

36. Kim był Sfinks i jaką zagadkę zadał Edypowi?