10. Od jakich części mowy można tworzyć rzeczowniki? Odpowiedź oprzyj na analizie wyrazów: skrawacz, śmiałek, podręcznik, śrubokręt, czworokąt, przedszkole, dzwoneczek.

Odpowiedź otrzymamy dzięki analizie słowotwórczej:

 • skrawacz: skraw–acz (ktoś, kto skrawa) – rzeczownik odczasownikowy;
 • śmiałek: śmiał–ek (ktoś, kto jest śmiały) – rzeczownik odprzymiotnikowy;
 • podręcznik: pod ręcz–nik (książka, która powinna być pod ręką) – rzeczownik utworzony od wyrażenia przyimkowego.
  Uwaga na oboczność fonetyczną k:cz;
 • śrubokręt: śrub–o–kręt (narzędzie, którym wkręca się śruby) – złożenie: rzeczownik utworzony od dwóch wyrazów podstawowych: od rzeczownika śruba i czasownika wkręcać.
  Uwaga
  na dosyć nieregularną budowę tego złożenia – nie mówimy śrubowkręt, gdyż wkręt oznacza rodzaj śruby.
 • czworokąt: czwor–o–kąt (figura, która ma czwórkę kątów) – następne złożenie: tym razem utworzone od dwóch rzeczowników (czwórka to rzeczownik odliczebnikowy i kąt).
 • przedszkole: przed szkol(e)–ø (to, co jest przed szkołą) – ponownie rzeczownik utworzony od wyrażenia przyimkowego.
  Uwaga: w nawiasie podano końcówkę fleksyjną – ten element zmienia się w trakcie odmiany wyrazu: przedszkole, przedszkola, przedszkolu, przedszkolem, przedszkoli itd. Formant jest paradygmatyczny.
 • dzwoneczek: dzwonecz–ek (mały dzwonek) – rzeczownik odrzeczownikowy.
  Uwaga na oboczność fonetyczną k:cz w temacie słowotwórczym.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Rzeczownik

Rzeczownik TEST

5. Podaj wyrazy podstawowe dla rzeczowników: zaprawa, kierownictwo, zabawka, nadbrzeże.

";?>
PODYSKUTUJ: