Wyrazy oparte na dwóch podstawach słowotwórczych (czyli: pochodzące od dwóch wyrazów podstawowych) nazywamy wyrazami złożonymi.
Wyróżniamy trzy typy wyrazów złożonych:

  • zrosty,
  • złożenia,
  • zestawienia.

Zauważmy, że wśród przykładów mamy

  • trzy złożenia (kork-o-ciąg-Ø, woz-i-woda, dw-u-lic-owy)
  • oraz jeden zrost (Białystok).

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

5. Wyrazy złożone