Czym są wyrazy złożone? Na jakie grupy je dzielimy?

Wyrazy złożone to takie, które powstały przez połączenie dwóch wyrazów samodzielnych i zawierają dwie podstawy słowotwórcze.

Zależnie od sposobu połączenia ich członów dzielimy je na złożenia, zrosty i zestawienia.

  • Złożenia – to wyrazy, które powstały w wyniku połączenia co najmniej dwóch podstaw słowotwórczych za pomocą elementów -o- lub -i- , np.: pas-i-brzuch, towar-o-znawca.
  • Zrosty – powstały w wyniku połączenia dwóch wyrazów, np.: Wielkanoc, Białystok, karygodny. Ich odmiana obejmuje oba człony (Wielkiejnocy, Białegostoku).
  • Zestawienia – połączenie samodzielnych wyrazów, zaliczane do wyrazów złożonych dlatego, że są wspólną nazwą jednego przedmiotu, np.: czarna jagoda, Boże Ciało, Stare Miasto.

 

Zobacz:

Wyrazy złożone

Jak powstają słowa?

Analiza składniowa zdań złożonych (Zdania złożone podrzędnie)

Słowotwórstwo