Zdanie złożone


Zdaniem złożonym nazywamy zdanie, które ma więcej niż jedno orzeczenie.

Podział zdań złożonych

Zdania złożone współrzędnie

W zdaniu złożonym współrzędnie żadne ze zdań składowych nie określa drugiego (nie ma tu zdania określanego i określającego, o żadne z nich nie możemy zapytać), ale jedno uzupełnia drugie.

 • łączne
  Spójniki i, oraz, a, ani

  – Marek rysuje i śpiewa.
  – Podczas wycieczki zwiedziliśmy muzeum oraz obejrzeliśmy wystawę sztuki nowoczesnej.
  – Magda pisze list a Agata słucha radia.
  – Anka nie jest ani zdolna ani pracowita
 • Rozłączne
  Spójniki albo, lub, czy, bądź

  – Zjem to jabłko albo poczekam na gruszkę.
  – Kup arbuzy lub mandarynki.

 • Przeciwstawne
  Spójniki ale, lecz, zaś, jednak, natomiast, a.

  Potężne gmachy milczą, lecz niektóre głośno się nam skarżą.
  Nasz zawodnik był pierwszy na mecie, jednak nie zdołał pobić rekordu świata.

 • wynikowe
  Spójniki więc, zatem, toteż, dlatego.

  Chmurzy się, więc będzie deszcz.

 

Zdania złożone podrzędnie

 • podmiotowe 
  Odpowiada na pytanie:
  kto? co?

  Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada.
 • dopełnieniowe
  Odpowiada na pytania przypadków oprócz mianownika i wołacza.

  Bałem się, bym nie został wyśmiany.
 • Przydawkowe 
  Odpowiada na pytania przydawki:
  jaka? który? czyj? ile?

  Zły to ptak, który własne gniazdo kala.
 • Orzecznikowe 
  Pytamy:
  kim jest? czym jest? jakie jest? jaka jest?
  Efekt był taki, że wszyscy pospadali z krzeseł.
 • Okolicznikowe
  Odpowiada na pytania różnych okoliczników.

  • Poszedłem tam, bo chciałem coś kupić. (przyczyny).
  • Byliśmy tam, skąd teraz wracasz. (miejsca).
  • Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. (sposobu).    

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

14. Zdanie złożone podrzędnie

Zdania złożone i zdania wielokrotnie złożone

Zdania wielokrotnie złożone

13. Zdanie złożone współrzędnie

1. Składnia informacje – podstawowe