Dopełnienie

Jego funkcją jest uzupełnianie (dopełnianie) treści określanych wyrazów – najczęściej czasownika, rzadziej przymiotnika lub przysłówka.
Kiedy ktoś mówi:
Ola i Rafał rozmawiali wczoraj. – to właściwie nie wiesz, o czym rozmawiali.

Potrzebne jest dopełnienie – ono uzupełni treść.
Ola i Rafał rozmawiali wczoraj o wycieczce. (o kim? o czym? – o wycieczce).

Uwaga! W zdaniu może być ich kilka.
Ola i Rafał rozmawiali wczoraj o klasowej wycieczce.
(o kim? o czym? – o klasowej wycieczce).

Odpowiada na pytania:

 • kogo? czego? 
  – Spotkałem koleżankę.  

  – Uczę się angielskiego.
 • komu? czemu? 
  – Dałem Magdzie prezent.  

  – Nie podołał trudom podróży.
 • kogo? co? 
  – Widzę go!

  – Odrabiam lekcję.
 • z kim? z czym? 
  – Poszliśmy z mamą na zakupy.

  – Dzieci bawią się zapałkami.
 • o kim? o czym? 
  – Rozmawialiśmy o filmie.

  – Pomyślałem o konsekwencjach mojego zachowania.

Pamiętaj!
Dopełnienie odpowiada na wszystkie pytania przypadków za wyjątkiem mianownika i wołacza.

 dopełnienie + orzeczenie = związek rządu

 

Dopełnieniem może być:

 • Rzeczownik w różnych przypadkach (oprócz mianownika i wołacza).
  Dyskutowaliśmy o przedstawieniu.
  Piotr zapomniał książek.
 • Czasownik w formie bezokolicznika.
  Krzysiek pomógł nieść zakupy.
  Chciał dokuczyć Marcie.
 • Zaimek
  On liczył na ciebie.
  Poszedł tamtędy.

Rodzaje dopełnień:

bliższe 

 • Jest to takie dopełnienie, które w zdaniu przekształconym ze strony czynnej na bierną z dopełnienia staje się podmiotem.

  Zdanie w stronie czynnej  – Uczniowie piszą sprawdzian.

                                             podmiot  orzeczenie  dopełnienie

  Zdanie w stronie biernej  – Sprawdzian jest pisany przez uczniów. 
                                                               podmiot    orzeczenie    dopełnienieUwaga! Dopełnienie bliższe najczęściej występuje:

  •  w bierniku
   – robią bałagan  
   – bałagan jest robiony
   – rysuję kota      – kot jest rysowany
  • w narzędniku
   dowodził batalionem  
   – batalion był dowodzony
 • dalsze

  Zachowuje swoją formę i nie zmienia funkcji składniowej w przypadku przekształcenia zdania ze strony czynnej na bierną.

  Zdanie w stronie czynnej
  – Joasia i Anka            kolorują            obrazek            kredkami.
            podmiot                orzeczenie       dopełnienie bliższe   dopełnienie dalsze

  Zdanie w stronie biernej– Obrazek     jest kolorowany przez Joasię i Ankę       kredkami. 
       podmiot             orzeczenie             dopełnienie bliższe      dopełnienie dalsze

  Zauważ,
  że rzeczownik kredkami w obu zdaniach pełni funkcje dopełnienia.

 Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Części zdania

Części mowy a części zdania