Składnia

 • Czym jest składnia?
  Składnia to nauka o budowie wypowiedzeń, czyli o budowie zdań i równoważników zdań. Opisuje części składowe wypowiedzeń i sposoby, w jaki się łączą.
 • Co to jest wypowiedzenie?
  Wypowiedzenie – jest to grupa wyrazów (lub nawet pojedyncze słowo – Podejdź!), która
  zawiera zrozumiałą informację (logiczną treść) i jest połączona według reguł gramatyki.
 • Co to znaczy połączenie treściowe?
  Zespół wyrazów: Mariola, nigdy, sobota, sądzić, kiedyś, lubić, spędzać nie tworzy żadnej logicznej całości (nie zawiera zrozumiałej dla odbiorcy informacji).
  W zdaniu:
  Mariola nigdy nie sądziła, że kiedyś polubi Marka i będzie z nim spędzać każdą sobotę.

  słowa układają się w sposób logiczny i zrozumiały.
  Ma na to wpływ:

  • świadome użycie odpowiednich form gramatycznych (zastosowanie odpowiednich czasów),
  • oraz odpowiedniej kolejności wyrazów.

Pamiętaj!
Funkcją wypowiedzeń jest komunikacja z odbiorcą.
W rozmowie używasz całej serii wypowiedzeń.
Chcąc być zrozumiały, musisz:

  • zachować odpowiednią kolejność słów
  • oraz nadać im właściwą formę gramatyczną (użyć odpowiedniego przypadku, czasu, rodzaju czy liczby).

Takie właśnie logiczne, uporządkowane konstrukcje nazywane są wypowiedzeniami.

 • Co to znaczy połączenie gramatyczne? Oznacza to, że wyrazy w wypowiedzeniu użyte są w odpowiednich formach gramatycznych. Wypowiedzenie:Tata lubi prowadzić samochodem.– wyraz samochodem użyty został niepoprawnie gramatycznie.Zdanie poprawne:

  Tata lubi prowadzić samochód.

 • Co to jest funkcja składniowa wyrazu?
  Jest to rola jaką pełni wyraz w wypowiedzeniu.
  Może być:

  • podmiotem,
  • orzeczeniem,
  • przydawką,
  • dopełnieniem,
  • okolicznikiem.

Uwaga!
Ten sam wyraz może pełnić różne funkcje w zdaniu.

  • Marek czyta książkę – podmiot;
  • Magda pożyczyła mi książkę Marka – przydawka;
  • Wczoraj nie było Marka w szkole – dopełnienie;
  • Idę do Marka – okolicznik;
  • Biegać jest bardzo zdrowo – podmiot;
  • Rafał biega każdego ranka – orzeczenie;
  • Już czas wybiec na boisko – przydawka
  • Chodźmy pobiegać – okolicznik (celu);
  • Muszę dobiec do mety – dopełnienie.

 

 • Co to jest klasyfikacja składniowa wyrazów?
  Jest to podział wyrazów na części mowy oparty na analizie ich funkcji, jaką pełnią w wypowiedzeniu.

 • Czym jest zdanie?
  Zdanie to:

  • takie wypowiedzenie, które zawiera czasownik w formie osobowej

   – Marek lubi mleko.
   – Magda pisze list.

   albo zespół wyrazów zawierających formę osobową czasownika (który nazywamy orzeczeniem)

   – Arek jest uczniem gimnazjum.
   – Ona zostanie pisarką.
   – Atmosfera staje się coraz bardziej nerwowa.

   i tworzy sensowną i zgodną z regułami gramatycznymi całość.

Pamiętaj!
Bez orzeczenia nie ma zdania!

Zdanie może tworzyć nawet pojedynczy czasownik, użyty w formie osobowej.

– Wstańcie! (orzeczenie zostało wyrażone czasownikiem w trybie rozkazującym)
Co robicie?
Spacerujemy. (orzeczenie w trybie oznajmującym)

Poszlibyśmy. (orzeczenie w trybie przypuszczający)

Zdaniami są również wypowiedzenia zawierające nieosobowe formy czasu przeszłego wybito, zrobiono) oraz czasowniki typu: trzeba, można, należy, powinno się.

Rozlano wodę na podłodze.

Trzeba zadbać o porządek w klasie.
Można to zadanie rozwiązać prościej.
Przechodząc przez ulicę, należy zachować ostrożność.

 • Czym jest równoważnik zdania?
  To wypowiedzenie, które nie zawiera orzeczenia w formie osobowej.

  • Nareszcie ciepło.
  • Cisza!
  • Za chwilę odjazd pociągu.
  • Kto tam?
  • Palenie zabronione.
  • Za chwilę koniec przedstawienia.

Facebook aleklasa 2