Składnia

 • Czym jest składnia?
  Składnia to nauka o budowie wypowiedzeń, czyli o budowie zdań i równoważników zdań. Opisuje części składowe wypowiedzeń i sposoby, w jaki się łączą.
 • Co to jest wypowiedzenie?
  Wypowiedzenie – jest to grupa wyrazów (lub nawet pojedyncze słowo – Podejdź!), która zawiera zrozumiałą informację (logiczną treść) i jest połączona według reguł gramatyki.
 • Co to znaczy połączenie treściowe?
  Zespół wyrazów: Mariola, nigdy, sobota, sądzić, kiedyś, lubić, spędzać nie tworzy żadnej logicznej całości (nie zawiera zrozumiałej dla odbiorcy informacji).
  W zdaniu:
  Mariola nigdy nie sądziła, że kiedyś polubi Marka i będzie z nim spędzać każdą sobotę.
  słowa układają się w sposób logiczny i zrozumiały.
  Ma na to wpływ:

  • świadome użycie odpowiednich form gramatycznych (zastosowanie odpowiednich czasów),
  • oraz odpowiedniej kolejności wyrazów.

Pamiętaj!
Funkcją wypowiedzeń jest komunikacja z odbiorcą. W rozmowie używasz całej serii wypowiedzeń.
Chcąc być zrozumiały, musisz:

 • zachować odpowiednią kolejność słów,
 • nadać im właściwą formę gramatyczną (użyć odpowiedniego przypadku, czasu, rodzaju czy liczby).

Takie właśnie logiczne, uporządkowane konstrukcje nazywane są wypowiedzeniami.

 • Co to znaczy połączenie gramatyczne? 
  Oznacza to, że wyrazy w wypowiedzeniu użyte są w odpowiednich formach gramatycznych. Wypowiedzenie:Tata lubi prowadzić samochodem.– wyraz samochodem użyty został niepoprawnie gramatycznie. Zdanie poprawne:
  Tata lubi prowadzić samochód.
 • Co to jest funkcja składniowa wyrazu?
  Jest to rola jaką pełni wyraz w wypowiedzeniu.
  Może być:

  • podmiotem,
  • orzeczeniem,
  • przydawką,
  • dopełnieniem,
  • okolicznikiem.
 • Co to jest klasyfikacja składniowa wyrazów?
  Jest to podział wyrazów na części mowy oparty na analizie ich funkcji, jaką pełnią w wypowiedzeniu.

Uwaga!
Ten sam wyraz może pełnić różne funkcje w zdaniu.

 • Marek czyta książkę – podmiot;
 • Magda pożyczyła mi książkę Marka – przydawka;
 • Wczoraj nie było Marka w szkole – dopełnienie;
 • Idę do Marka – okolicznik;
 • Biegać jest bardzo zdrowo – podmiot;
 • Rafał biega każdego ranka – orzeczenie;
 • Już czas wybiec na boisko – przydawka
 • Chodźmy pobiegać – okolicznik (celu);
 • Muszę dobiec do mety – dopełnienie.
 • Czym jest zdanie?
  Zdanie to:

  • takie wypowiedzenie, które zawiera czasownik w formie osobowej
   – Marek lubi mleko.
   – Magda pisze list.
   albo zespół wyrazów zawierających formę osobową czasownika (który nazywamy orzeczeniem)
   – Arek jest uczniem gimnazjum.
   – Ona zostanie pisarką.
   – Atmosfera staje się coraz bardziej nerwowa.
   i tworzy sensowną i zgodną z regułami gramatycznymi całość.

Pamiętaj!
Bez orzeczenia nie ma zdania!
Zdanie może tworzyć nawet pojedynczy czasownik, użyty w formie osobowej.

– Wstańcie! (orzeczenie zostało wyrażone czasownikiem w trybie rozkazującym)
– Co robicie?
– Spacerujemy. (orzeczenie w trybie oznajmującym)
– Poszlibyśmy. (orzeczenie w trybie przypuszczający)

Zdaniami są również wypowiedzenia zawierające nieosobowe formy czasu przeszłego wybito, zrobiono) oraz czasowniki typu: trzeba, można, należy, powinno się.

Rozlano wodę na podłodze.
Trzeba zadbać o porządek w klasie.
Można to zadanie rozwiązać prościej.
Przechodząc przez ulicę, należy zachować ostrożność.

 • Czym jest równoważnik zdania?
  To wypowiedzenie, które nie zawiera orzeczenia w formie osobowej.

  • Nareszcie ciepło.
  • Cisza!
  • Za chwilę odjazd pociągu.
  • Kto tam?
  • Palenie zabronione.
  • Za chwilę koniec przedstawienia.

Facebook aleklasa 2