Zdanie złożone podrzędnie

 • Zdanie złożone zawiera co najmniej dwa orzeczenia.
 • W zdaniu złożonym podrzędnie jedno ze zdań składowych określa drugie, czyli jest wobec niego podrzędne.
 • Zdanie nadrzędne (określane) jest ważniejsze.
 • Zdanie podrzędne określa zdanie nadrzędne.


W zdaniu złożonym podrzędnie wyróżniamy

 • zdanie nadrzędne (to, do którego stawiamy pytanie)
 • zdanie podrzędne (to, które jest odpowiedzią na pytanie)(1) Podoba mi się sukienka, (jaka?)
     .                                                              (2) którą masz na sobie.
  zdanie nadrzędne                     zdanie podrzędne(1) Zrezygnowaliśmy ze spaceru, (dlaczego?)
  .                                                                                   (2) ponieważ zerwał się wiatr.
  zdanie nadrzędne                                           zdanie podrzędne

Funkcje zdania podrzędnego

Zdanie podrzędne pełni w zdaniu złożonym taką funkcję, jak poszczególne części zdania pojedynczego, a więc może zastępować:

 • podmiot (zdanie złożone podrzędnie podmiotowe)
 • orzecznik orzeczenia imiennego (zdanie złożone podrzędnie orzecznikowe),
 • przydawkę (zdanie złożone podrzędnie przydawkowe)
 • dopełnienie, (zdanie złożone podrzędnie dopełnieniowe)
 • okolicznik (zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe)

Typy zdań złożonych podrzędnie

 • podmiotowe
 • orzecznikowe
 • dopełnieniowe
 • przydawkowe
 • okolicznikowe
  • miejsca,
  • czasu,
  • przyczyny,
  • stopnia,
  • sposobu,
  • celu,
  • przyzwolenia,
  • warunku

Zdanie złożone podrzędnie podmiotowe

 • Zastępuje podmiot zdania nadrzędnego.
  Odpowiada na pytania:
  kto?, co?

zdanie nadrzędne
.    Ten dostanie nagrodę,
(kto?)            zdanie podrzędne
  kto okaże się najlepszy. 

.    zdanie nadrzędne
.    Martwi mnie,
                     (co?)        zdanie podrzędne
  że Joanna wyjeżdża.

Zdania złożone podrzędnie z podrzędnym podmiotowym

Dobra rada!
Aby właściwie rozpoznać zdanie złożone z podrzędnym podmiotowym, należy ustalić

 • czy zdanie nadrzędne jest bezpodmiotowe,
  Śniło mi się (co?), że zdobyłem puchar burmistrza.
 • czy w zdaniu nadrzędnym mamy do czynienia z podmiotem wyrażonym zaimkiem ten, ta, to.

Zapamiętaj!
Zdanie podrzędne podmiotowe zastępuje podmiot zdania nadrzędnego.

 

Zdanie złożone podrzędnie orzecznikowe

Zastępuje orzecznik zdania nadrzędnego;

 • Odpowiada na pytania:
  kim jest?, czym jest?, jaki jest?,
  jaki był?, kim stał się?
  , kim został?

zdanie nadrzędne
Maciek był tym, 
(kim był?)           zdanie podrzędne
 na kim mi bardzo zależało.

zdanie nadrzędne
Andrzej jest taki,
(jaki jest?)          zdanie podrzędne
że wszyscy koledzy go lubią.

zdanie nadrzędne
Śnieg był taki, 
(jaki był?)          zdanie podrzędne
 że po chwili przemokliśmy.

zdanie nadrzędne
Kraków jest tym dla Polski,
(czym jest?)        zdanie podrzędne
czym Rzym dla Europy.

zdanie nadrzędne
Hałas był taki,
(jaki był?)                 zdanie podrzędne
  że nic nie można było zrozumieć.

Zdania złożone podrzędnie z podrzędnym orzecznikowym

Dobra rada!
Aby właściwie rozpoznać zdanie złożone z podrzędnym orzecznikowym, należy ustalić, czy w zdaniu nadrzędnym mamy

 • po pierwsze – do czynienia z orzeczeniem imiennym,
 • po drugie – czy orzecznik orzeczenia imiennego jest wyrażony zaimkiem, np,
  • był taki,
  • stała się tym,
  • jest tym,
  • został tym, itp.

Pamiętaj! Orzecznik to druga część orzeczenia imiennego, np.
Ranek był chłodny.

 • był chłodny to orzeczenie imienne,
 • wyraz chłodny to orzecznik.

 

Zdanie złożone podrzędnie przydawkowe

Zastępuje przydawkę zdania nadrzędnego.

 • Jest rozwiniętym w formę zdania określeniem rzeczownika.
 • Odpowiada na pytania: 
  jaki? jaka? jakie?

  który? która? które?
  czyj? czyja? czyje? ile? z czego?

zdanie nadrzędne
Wykorzystałam pomysł,
(jaki?)            zdanie podrzędne
 który podsunęła mi Magda.

zdanie nadrzędne
Otrzymałam wiadomość,
(jaką?)         zdanie podrzędne
że mój brat zdał maturę.

zdanie nadrzędne
Oglądałem film,
                           (jaki?)              zdanie podrzędne
który był naprawdę interesujący.

Zdanie złożone podrzędnie z podrzędnym przydawkowym.

Pamiętaj!

 • Przydawka jest określeniem rzeczownika.
 • Oznacza właściwości przedmiotów, np. barwę, wielkość, kształt albo przynależność do kogoś.

 

Zdanie złożone podrzędnie dopełnieniowe

 • Zastępuje dopełnienie zdania nadrzędnego.
 • Odpowiada na pytania przypadków zależnych:
  kogo?, czego?, komu?, czemu? 
  kogo?, co?
  z kim?, z czym?
  o kim?, o czym?

zdanie nadrzędne
Kasia powiedziała koleżankom,
(o czym?)   zdanie podrzędne
że wyjeżdża do Peru.

zdanie nadrzędne
Lubię oglądać, 
(co?)     zdanie podrzędne
    jak wschodzi słońce.

zdanie nadrzędne
Zastanawiałem się,
(nad czym?)              zdanie podrzędne
    jaki będzie temat wypracowania.

zdanie nadrzędne
Zaufam temu,
(komu?)       zdanie podrzędne
     kto mnie nie zawiedzie.

zdanie nadrzędne
Nie spodziewałam się,
(czego?)                     zdanie podrzędne
  że spóźnisz się na nasze spotkanie.

zdanie nadrzędne
Dzieci nie chcą pamiętać, 
(o czym?)                  zdanie podrzędne
o tamtych pechowych wydarzeniach.

Dobra rada!

 • W zdaniach złożonych podrzędnie dopełnieniowych zdanie podrzędne rozwija dopełnienie zdania nadrzędnego, stąd jego nazwa.
 • Pamiętaj o pytaniach przypadków. One wprowadzają zdania podrzędne dopełnieniowe.

 

Zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe

 • miejsca,
 • czasu,
 • przyczyny,
 • stopnia,
 • sposobu,
 • celu,
 • przyzwolenia,
 • warunku
 • Zastępuje okolicznik zdania nadrzędnego.
 • Zdań złożonych podrzędnie okolicznikowych jest tyle, ile rodzajów okoliczników.
 • Zdania okolicznikowe odpowiadają na pytania poszczególnych okoliczników.

Odpowiada na pytania:

miejsca

 • gdzie?
 • skąd?
 • dokąd?
 • którędy?

zdanie nadrzędne
Jedź tam,
(gdzie?)                 zdanie podrzędne
      gdzie rozciągają się najładniejsze widoki.

zdanie nadrzędne
tam dziś są ogromne grzyby.
zdanie podrzędne                    (gdzie?)
Gdzie padało dużo deszczu,

zdanie nadrzędne
Na wakacje pojadę tam,
                                        (gdzie?)               zdanie podrzędne
gdzie urodziła się moja mama.

Zdanie złożone podrzędnie z podrzędnym okolicznikowym miejsca.

 

czasu

 • kiedy?
 • jak długo?, jak dawno?
 • odkąd?, dokąd?

zdanie nadrzędne
Odwiedzę cię, 
(kiedy?)    zdanie podrzędne
 kiedy tylko się rozpogodzi.

zdanie nadrzędne
Lubię patrzeć na niebo,
                                      (kiedy?)     zdanie podrzędne
kiedy zapadnie zmrok.

Zdania złożone podrzędnie z podrzędnym okolicznikowym czasu.

 

przyczyny

 • dlaczego?
 • z jakiego powodu?
 • z jakiej przyczyny?

zdanie nadrzędne
Dzwonię do ciebie, 
                                (dlaczego?)         zdanie podrzędne
 bo nie byłaś dzisiaj w szkole.
zdanie nadrzędne
Spóźniłem się do szkoły, 
                                       (dlaczego?)                 zdanie podrzędne
     ponieważ nie zdążyłem na autobus.

Zdania złożone podrzędnie z podrzędnym okolicznikowym przyczyny.

 

celu

 • po co?
 • w jakim celu?

zdanie nadrzędne
Wyszła do sklepu,
                               (po co?)   wypowiedzenie podrzędne
   żeby kupić świeże pieczywo.

zdanie nadrzędne
Iga pożyczyła mi rower,
(po co?)       wypowiedzenie podrzędne
 żebym mogła dojechać do domu.

Wypowiedzenie złożone podrzędnie z podrzędnym okolicznikowym celu.

 

sposobu

 • jak?
 • w jaki sposób?

zdanie nadrzędne
Marcin pracował tak, 
(jak, w jaki sposób?)         zdanie podrzędne
  że zasłużył na pochwałę.

zdanie nadrzędne
Zaśpiewam tak,
(jak?)             zdanie podrzędne
  żeby rodzice byli ze mnie dumni.

Zdanie złożone podrzędnie z podrzędnym okolicznikowym sposobu.

 

warunku

 • pod jakim warunkiem?
 • w jakim wypadku?
 • jeśli co?

zdanie nadrzędne
Umówię się z tobą, 
                                (pod jakim warunkiem?)           zdanie podrzędne
   jeśli zaprosisz mnie do kina.

zdanie nadrzędne
Miałbyś kłopoty,
                            (pod jakim warunkiem?)        zdanie podrzędne
 gdybyś nie zdał egzaminu
Zdania złożone podrzędnie z podrzędnym okolicznikowym warunku.

 

przyzwolenia 

 • mimo co?
 • mimo czego?

zdanie nadrzędne
Chociaż było wietrznie,
                               (mimo czego?)              zdanie podrzędne
        wiele osób wybrało się na spacer.

zdanie nadrzędne
Mimo że padał śnieg,
(mimo czego?)                 zdanie podrzędne
   wszystkie drogi były przejezdne.

Chociaż byłem chory,
(pomimo czego?)      zdanie podrzędne
        poszedłem do szkoły.

Zdanie złożone podrzędnie z podrzędnym okolicznikowym przyzwolenia.

 

stopnia

 • w jakim stopniu?
 • jak bardzo?

zdanie nadrzędne
Krzysiek opowiadał tak śmieszne dowcipy,
                                                                       (jak bardzo śmieszne?)                 zdanie podrzędne
    że mógłby występować w kabarecie.
zdanie nadrzędne
Muzyka była tak głośna,
                                         (jak głośna?)      zdanie podrzędne
że trzęsły się ściany.
Pamiętaj!

 • Okolicznik jest to określenie czasownika.
 • Wskazuje na okoliczności wykonania jakiejś czynności, np. czas, miejsce, cel, skutek, przyczynę.

 

Szyk zdań składowych w zdaniu złożonym podrzędnie

Zdanie podrzędne może być umieszczone:

 • po zdaniu nadrzędnym, np.
  (1) Dziecko rozpłakało się (dlaczego?),
   .                                                                     (2) ponieważ się przewróciło.
 • przed zdaniem nadrzędnym, np.
  .                                                       (kiedy?)  (2) wyjadę w góry.
  (1) Kiedy zaczną się wakacje,
 • w środku zdania nadrzędnego, np.
  (1a) Kasia (która?),                                                          (1b) bardzo mi się podoba.
                                      (2) która jest twoją koleżanką,

Dobra rada!

 • Rysowanie i opis wykresu zdania wielokrotnie złożonego rozpoczynamy od wyszukania zdania głównego
 • Opis wykresu rozpoczynamy od zdania głównego, a następnie wypisujemy wszystkie zależności między parami zdań.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Zdanie złożone

13. Zdanie złożone współrzędnie

Zdanie złożone