Jak dzielić wyrazy?

Jak można dzielić wyrazy?

Przede wszystkim na sylaby.
I już pojawia się najważniejsza zasada: możesz przenosić części wyrazów do następnej linijki zgodnie z ich podziałem na sylaby.

Pamiętaj!
Sylaba (inaczej zgłoska) to część wyrazu, która składa się:

 • z samogłoski (w każdej sylabie musi się znaleźć):
  i–gła, o–biekt,
  e–cho, e–fekt,
  e–ko–lo–gia
 • lub samogłoski i jednej lub kilku spółgłosek:
  pan–na,
  my–śla–łem,
  ma–te–ma–ty–ka.

Skojarz przykłady!
ma–ma, książ–ka, pia–ni–no, kom–pu–ter,
za–baw–ka, łóż–ko, od–dy–cha–nie, mu–zy–ka, sto–łek, gi–ta–ra,
ma–ją–tek, pe–le–ry–na, ma–li–na, po–je–cha–li–by,

 

Jak dzielić wyrazy, w których obok siebie występuje grupa spółgłosek?

Najpierw skojarz jakiś przykład: iskra. W tym wyrazie obok siebie występują aż trzy spółgłoski: s, k, r. Wyraz iskra możesz podzielić tak:

 • i–skra,
 • is–kra, isk–ra,
  ale nigdy:
 • iskr–a.

Zapamiętaj zasadę!
Grupę spółgłosek możesz przenosić do następnej linijki. Ale musisz pamiętać o tym, by co najmniej jedna ze spółgłosek znalazła się w drugiej, przenoszonej części wyrazu.

Zapamiętaj na przykładzie wyrazu warstwa. Tutaj występują obok siebie aż 4 spółgłoski: r, s, t, w.
Tak możesz podzielić ten wyraz:

 • war–stwa,
 • wars–twa
  nawet:
 • warst-wa.

 

Jak dzielić wyrazy, w których obok siebie występują dwie jednakowe spółgłoski?

Przy przenoszeniu wyrazów typu panna, wanna, idylla zawsze oddziel dwie jednakowe spółgłoski. Podział będzie wyglądał tak:

 • wan–na,
 • pan–na,
 • idyl–la.

Zapamiętaj inne przykłady!

 • ar-ras, wil-la,
 • bez-bron-ny,
 • man-na.

 

Jak będzie wyglądał podział wyrazów, w których występują dwuznaki?

Jeśli w wyrazie występują dwuznaki, (cz, sz, dz, dź, dż, rz, ch) czyli połączenia dwóch liter oznaczających jedna głoskę, to nie możesz ich rozdzielić.

 • pasz–cza,
 • u–ro–dzi–ny,
 • jesz–cze.

 

Jakich wyrazów nie możesz podzielić?

Istnieją wyrazy, np. pies, mysz, płacz, których nie możesz podzielić.
Dlaczego?
Bo są to wyrazy jednosylabowe: krzyk, lęk, las, jęk, wąs, pląs, chleb, kot, nos, bąk, ząb, pas, gaz.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Pamiętaj o znakach interpunkcynych

Ortografia

Zakres nauki o języku

PODYSKUTUJ: