Czym jest fraszka? Omów fraszki Jana Kochanowskiego.

 • Fraszka jest gatunkiem o rodowodzie antycznym.
 • Nazwa pochodzi z języka włoskiego, gdzie „frasca” w znaczeniu przenośnym oznacza błahostkę, coś lekkiego, żartobliwego.
 • Powstała na bazie starożytnego epigramatu, którego twórcą był Simonides z Keos.
 • Tak jak epigramat odznacza się krótką, maksymalnie zwięzłą formą.
 • Kochanowski odszedł od konwencji gatunku, z utworu lekkiego, o niezobowiązującej tematyce uczynił typ wypowiedzi lirycznej, ujętej często w wyszukaną stylistycznie formę i podejmującej ważne kwestie.

 • Fraszka bywa pisana:
  • „na coś” (np. Na lipę),
  • „do czegoś” (Do gór i lasów),
  • lub „o czymś” (O doktorze Hiszpanie).
 • Biorąc pod uwagę temat, który poruszają fraszki, możemy wyróżnić fraszki:
  • obyczajowe,
  • miłosne,
  • filozoficzne,
  • patriotyczne. 
 • Ze względu na budowę dzielimy je na:
  • opisowo-ilustracyjne (relacjonują, ilustrują dany temat lub motyw);
  • wyznaniowo-liryczne (zwykle pisane w pierwszej  osobie, ujawniające uczucia podmiotu mówiącego);
  • dramatyzowane (dialogi, przypominające scenki teatralne).We fraszkach Kochanowskiego odnajdujemy:

 • satyrę na obyczaje panujące na dworach
  • Do Mikołaja Firleja,
  • O doktorze Hiszpanie,
  • O kapelanie;

 • kpinę z ludzkich wad
  • z dewocji (Na nabożną),
  • z chciwości (O kaznodziei);

 • refleksję filozoficzną.

  • Fraszka O żywocie ludzkim jest jakby chwilą zadumy nad ludzkim losem, nad niepewnością i ulotnością ziemskich wartości, takich jak: „zacność, moc, pieniądze, sława”. Wszystko, co myślimy i co czynimy – to „fraszki”. Ludzi poeta obrazowo porównuje do teatralnych kukiełek, laleczek, które po przedstawieniu wędrują do worka – choć wydaje się im, że są sprawcami wszystkich dzieł. Bóg w świetle fraszek jest Wielkim Budowniczym i Architektem, lecz także Reżyserem śmiejącym się z teatru świata, widzem, obojętnym na sprawy doczesne.

  • „Wielka Myśli” – zwraca się Kochanowski do Boga w drugiej fraszce pt. O żywocie ludzkim. W tym utworze ludzie to z kolei dzieci przypisujące wagę rzeczom i wydarzeniom zgoła nieważnym w Boskim systemie wartości.

  • We fraszce Do gór i lasów poeta pisze o sobie i o swoim życiu, w którym zdążył spróbować wszystkiego: oto życie człowieka uczonego, dworskiego, rycerskiego, we Francji, Niemczech, Włoszech. Spojrzenie wstecz kończy typowo epikurejską konkluzją:
   Dalej co będzie? Srebrne w głowie nici,
   A ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci.


Cały cykl

Aby zrozumieć znaczenie fraszek Kochanowskiego, warto potraktować je całościowo, nie jako zbiór odrębnych utworów – bo jako całość oddają pięknie wizję świata, światopogląd i humanistyczny sposób myślenia poety. Są także ilustracją Polski szesnastowiecznej – jej obyczajowości, humoru, refleksji humanistycznej.

Fraszki wydają się jednym z głównych osiągnięć Jana Kochanowskiego i między innymi one sprawiły, że spełniło się marzenie poety zapisane we fraszce Ku Muzom:

Proszę, niech ze mną za raz me rymy nie giną;
Ale kiedy ja umrę, ony niechaj słyną!


Przesłanie i tematy

We fraszkach Kochanowski zawarł:

  • satyrę na obyczaje panujące na dworach (Do Mikołaja Firleja, O doktorze Hiszpanie, O kapelanie);
  • kpinę z ludzkich wad np. z dewocji (Na nabożną), chciwości (O kaznodziei);
  • refleksję filozoficzną:
   • życie ludzkie jest ulotne  – wszystko to fraszki: moc, pieniądze, sława,
   • ludzie to laleczki, marionetki w rękach Boga,
   • Bóg to wielki stwórca, reżyser świata,
   • warto korzystać z życia w myśl epikurejskiego carpe diem,
   • Bóg to dobry ojciec, nie surowy sędzia,
   • świat nie jest doskonały – smutki przeplatają się z radościami.

W mniemaniu samego poety rola fraszek była niebagatelna.

 • Pisał w Do fraszek iż są zwierciadłem jego tajemnic, odczuć, losów, mimo że są to informacje ukryte i niełatwe do odczytania. Zaznacza także Kochanowski, że łaje przywary, a nie osoby.

  Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne fraszki moje
  w które ja wszytki kładę tajemnice moje
  bądź łaskawie Fortuna ze mną postępuje,
  bądź inaczej, czego snadź więcej się znajduje.

 • Fraszki wydają się jednym z głównych osiągnięć Jana Kochanowskiego i między innymi one sprawiły, że spełniło się marzenie poety zapisane we fraszce Ku Muzom:

  Proszę, niech ze mną za raz me rymy nie giną,
  Ale kiedy ja umrę, one niechaj słyną!

 • Nie można pominąć słynnej Na dom w Czarnolesie, która jest dziękczynieniem wzniesionym ku Bogu za dom, piękno natury, harmonię ludzkiego życia ale nie pomija te pierwiastka ludzkiego, wkładu człowieka w otaczający go świat.

  Panie! To moja praca, a zdarzenie Twoje;
  Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje!


 • Podobnym hołdem, utworem głęboko religijnym jest Modlitwa o deszcz kreująca Boga jako „wszego dobrego dawcę i szafarza wiecznego”.Portret humanisty na przykładzie Fraszek Jana Kochanowskiego

Kim jest człowiek, jakie jest jego miejsce w świecie?

Również takie trudne problemy znajdujemy w błahych gatunkowo fraszkach Jana Kochanowskiego. Są to problemy filozofa, humanisty poszukującego spokoju i prawdziwych wartości.

 • Fraszka O żywocie ludzkim nie jest utworem zbyt optymistycznym. Przypomina o tym, że wszystko przemija, nic więc człowiekowi po wartościach, takich jak: zacność, uroda, moc, pieniądze, sława. Człowiek ma do odegrania w teatrze życia swoją rolę. Wszystko musi przebiegać zgodnie z wolą Reżysera, czyli Boga – Budowniczego świata. Żadna kukiełka nie może zostać na scenie, gdy spektakl się skończy.

 • Na lipę – jak na humanistę przystało – Kochanowski chwali tu przyrodę, a właściwie jeden z jej elementów – lipę. Drzewo to jest przyjacielem ptaków (daje im schronienie), owadów (pszczoły mogą zbierać nektar z jej kwiatów), gości i domowników (zapewnia im chłód w upalny dzień) oraz poety (jest źródłem natchnienia).

 • Na zdrowie – bez zdrowia nic człowiekowi po bogactwach, ale wartość zdrowia człowiek docenia dopiero w chorobie.

 • Na dom w Czarnolesie – to hołd poety humanisty wobec Boga – Stwórcy świata i podziękowanie za wszystkie dary, które otrzymuje człowiek:
  Panie! To moja praca, a zdarzenie Twoje;
  Raczyż błogosławieństwo dać do końca swoje!

 • Do gór i lasów – ta fraszka mogłaby być świetnym podsumowaniem życia i twórczości Jana Kochanowskiego. Pisze w niej poeta o wartościach życiowych i o przemijaniu z perspektywy człowieka, który dobrze poznał uroki i smutki życia. Liczne podróże, życie dworskie i ziemiańskie nie zmieniły jego epikurejskiego podejścia do świata – trzeba wykorzystywać każdą cenną chwilę i cieszyć się z każdego doświadczenia:
  Dalej co będzie? Srebrne w głowie nici,
  A ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci.

 

Zobacz

Najważniejsze fraszki Jana Kochanowskiego

Portret humanisty na przykładzie fraszek Jana Kochanowskiego.

Jakie tematy i wartości znajdujesz we fraszkach Kochanowskiego

Jaką filozofię głosi w „Pieśniach" i „Fraszkach" Jan Kochanowski?