Jan Kochanowski

Wielki poeta polski jest zarazem pierwszym, którego poznała Europa. Pisywał i po łacinie (zgodnie z ówczesnymi normami kulturowymi), i – oczywiście – po polsku. Jego twórczość obejmuje przeróżne rodzaje i … Czytaj dalej Jan Kochanowski