Epos był najważniejszym gatunkiem epiki do czasu, kiedy zdominowała ten rodzaj literacki powieść. Później jednak te powieści, które odgrywały szczególnie ważną rolę w życiu narodu, dotyczyły ważnych wydarzeń historycznych lub kompleksowo ujmowały życie danej klasy, nazywano epopejami.

  • W literaturze powszechnej taką powieścią – epopeją jest Wojna i pokój Lwa Tołstoja, Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell czy Buddenbrookowie Tomasza Manna.
  • W literaturze polskiej miano epopei uzyskały sobie takie powieści jak: Chłopi Władysława Reymonta, nazywane epopeją chłopską, Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, a także Noce i dnie Marii Dąbrowskiej.

W typowym kształcie, klasyczny, zgodny z regułami gatunku, epos znalazł także kontynuację.

  • W średniowieczu powstał epos rycerski, nawiązujący w budowie do eposu starożytnego.
  • Przykładem eposu włoskiego jest Boska komedia Dantego.
  • Do słynnych eposów zalicza się także Raj utracony siedemnastowiecznego pisarza Johna Miltona.
  • W Polsce natomiast uprawiał gatunek eposu w XVII w. Wacław Potocki – napisał Transakcję wojny chocimskiej.
  • Natomiast najsłynniejszym eposem literatury polskiej jest Pan Tadeusz Adama Mickiewicza (epoka romantyczna).

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Epos na przestrzeni wieków

Podaj przykłady późniejszych znanych Ci eposów. Jak odnoszą się do „Iliady”?

Podaj cechy eposu na podstawie Iliady

Przykłady barokowego eposu

Wymień znane Ci nawiązania do eposu homeryckiego w późniejszych epokach.

Jakie cechy wskazują, że Pan Tadeusz jest eposem?