Realizm dziewiętnastowieczny

Zdefiniuj pojęcie literatury realistycznej – jako dążącej do odwzorowania świata rzeczywistego. Przywołaj Balzakowską Komedię ludzką – jako próbę totalnej realizacji tego zamierzenia.

Rozwiń:

Omów podstawowe cechy prozatorskiej poetyki realizmu:

  • Narracja auktorialna – pierwszoosobowy narrator „wszechwiedzący”.
  • Metoda millieu – opis osoby, zjawiska poprzez otoczenie, akcesoria, rekwizyty.
  • Dbałość o zgodność realiów, scenerii, topografii i zachowań w świecie przedstawionym z rzeczywistością.

Zakończ:

Zaznacz, że metody realistycznej poetyki pozostają w literackim „użyciu” do dziś, choć mogą być wykorzystywane w utworach o charakterze nierealistycznym (np. literatura fantasy).

Najważniejsze pojęcia:

  • Mimetyzm – cecha dzieł artystycznych, które w różnych ujęciach realizują arystotelesowską zasadę mimesis (naśladownictwa natury).
  • Prawdopodobieństwo realistyczne –  w odniesieniu do wydarzeń świata przedstawionego w literaturze – są realistycznie prawdopodobne, jeśli mogłyby wydarzyć się w świecie rzeczywistym.

 

Zobacz:

Realizm – wiadomości wstępne

Realizm

Realizm – granice czasowe epoki

Realizm – życiorys kultury

Pojęciownik epok: realizm i pozytywizm

Realizm/romantyzm – porównaj epoki