• Mnogość i różnorodność opisywanych zjawisk.
  • Piętrzenie konfliktów, podkreślanie dynamiki niepoznawalnego i groźnego świata.
  • Mieszanie gatunków, lubowanie się w dysonansach.
  • Zaburzenie chronologii, przetasowanie fabuły, ukazanie jej w wycinkach, pozorne zakończenie zapowiedzią nowego cyklu.
  • Ludowość – nie tylko naśladowanie piosenek ludowych, wzbogacanie ludowych środków, ale także dążenie do przekazania ludowej etyki, która z prostotą i szczerością uzasadniała realność duchów i upiorów.
  • Liryzacja stworzonej wizji świata i ludzi. Współgranie przyrody ze sposobem rozumienia i odczuwania świata przez jednostkę.
  • Rewolucja w poetyckim słownictwie i stylu. Malarskość i muzyczność słowa.

 

Zobacz:

Najwybitniejsi twórcy literatury romantycznej w Europie

Jakie gatunki literackie były typowe dla literatury romantycznej?

Poezja polskiego romantyzmu

Poezja europejskiego romantyzmu

Dlaczego poezja, a nie proza stała się najpopularniejszą formą wypowiedzi twórców epoki romantyzmu?

Wypracowania z romantyzmu