Wszystkie części łączy:

  • osoba bohatera romantycznego: Widmo – Pustelnik – Gustaw – Konrad.
  • motyw etyczny – ciągłej walki dobra ze złem przyświeca wszystkim częściom utworu, w każdej pojawia się także spór klasyczno-romantyczny: uczucie przeciw wiedzy, serce przeciw rozumowi, młodość przeciw starości, miłość przeciw mądrości.

Poza tym części dramatu bardzo różnią się od siebie.

  • Część II – ogniskuje się wokół obrzędu Dziadów. Dominują w niej spirytualizm, mistycyzm, obejmuje jedną noc, rozgrywa się w jednym miejscu.
  • Część IV – dotyczy historii Gustawa, ma właściwie dwóch bohaterów, rozgrywa się w jednym miejscu, w ciągu nocy (dokładnie trzech godzin).
  • Część III – obejmuje kilka wątków, rozgrywa się na różnych scenach, w różnym czasie. Dwie główne postacie to Konrad i ksiądz Piotr, lecz obecnych jest wiele innych osób, także bohaterowie zbiorowi: młodzież polska, Rosjanie, dworacy itp.

Pisane w różnych miejscach i w różnym czasie poszczególne części Dziadów stanowią całość – i tak je dziś traktujemy. Są ciągłym wyzwaniem dla reżyserów, pragnących po swojemu zaprezentować ów niesceniczny dramat na scenie, są ciągłym wyzwaniem dla aktorów marzących o roli Gustawa-Konrada. Są też ciągłym wyzwaniem dla interpretatorów, bo każde kolejne pokolenie odczytuje w tym dramacie nowy sens – a to właśnie jest właściwością dzieł genialnych.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Adam Mickiewicz Dziady

„Dziady” Adama Mickiewicza – przegląd części

Dziady – praca domowa

Zaprezentuj treść całości utworu Adama Mickiewicza pt. Dziady

Dziady część II Adama Mickiewicza

Dziady część IV – Adam Mickiewicz

Dziady cz. III na maturze

Dziady Adama Mickiewicza

Udowodnij, że „Dziady” są dramatem romantycznym.

Dziady część III

Dziady – praca domowa