Czy motyw wsi obecny jest w literaturze romantycznej?

Zainteresowanie romantyków wsią zapowiadał już jeden z oświeceniowych nurtów: sentymentalizm.

  • Sentymentalni twórcy na bohaterów swych utworów wybierali postacie z ludu i usiłowali zwrócić uwagę na ich przeżycia. I bohaterowie, i ich problemy wydawały się jednak zbyt sielankowe, nieprawdziwe.
  • Inaczej u romantyków. Fascynuje ich:
    • sposób postrzegania świata przez lud – magiczny, tajemniczy, niewytłumaczalny,
    • ludowa moralność opierająca się na prostej zasadzie: zło musi być ukarane, a dobro nagrodzone.
  • Wiele utworów romantycznych swoje źródła ma w ludowym folklorze, ale celem romantyków nie było dosłowne odtworzenie ludowych pieśni, obrzędów czy legend, lecz stworzenie klimatu ludowości.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

W jaki sposób romantycy postrzegali naturę?

Jakie motywy tematyczne najczęściej podejmowali twórcy polskiego romantyzmu?

Różne spojrzenia na naturę w literaturze XIX wieku

Jakie romantyczne utwory podejmują temat piękna ziemi ojczystej i tęsknoty emigrantów?

PODYSKUTUJ: