Jednym z najpiękniejszych utworów o miłości jest wiersz Jak… – utwór „zbudowany z niedopowiedzeń”. Już tytuł sugeruje „urwane” porównanie: jak… co? I w tej formie biegną kolejne zwrotki, odwołując się do całej gamy zmysłów odbiorcy. Załóżmy sobie, że chodzi o miłość.

  • I oto pierwsza jej wizja, „pierwsze wejrzenie jak uderzenie fiołkami po oczach”. Może to zarazem opis fiołkowego spojrzenia?
  • Druga wizja – pogodny poranek, pęk kwiatów rzucony na białe klawisze fortepianu. To już jakaś fabuła; ogród, akacja, może spotkanie, wyznania…
  • Wizja trzecia to obraz postaci kobiecej w świetle księżyca, ze szczególną ekspozycją jej włosów. Opis postaci – ideału – odbywa się przez subtelne przywołanie szczegółów: oczy, włosy, cała postać, dotyk, woń, wzrok – takie zespolenie zmysłowości pozwala nazwać utwór erotykiem. Wreszcie „zbliżamy się” do tej romantycznej postaci. „Rozmowa z nią…”, lecz rozmowa to także półsłówka, niedopowiedzenia, zaledwie „trącanie” prawdziwego tematu. A zatem może nawet flirt, lecz na pewno nie szczere wyznania. Tych dwoje ludzi nie dogadało się, poczucie obcości, konwenans nie dopuściły do tego. Wiersz urywa się w chwili wyznania. Tak… „kocham” – powinien powiedzieć poeta, a kończy: „lecz nie rzeknę nic…”.

Okazuje się, że miłość jest zbyt silnym uczuciem, by znaleźć dla niej odpowiednie słowa. Okazuje się, że nie jest łatwa ani radosna, przynosi smutek i rozczarowanie. Lecz dar miłości, urzeczenia drugim człowiekiem mimo to jest darem tak bezcennym – że z niczym nie da się go porównać – i to wyjaśnia sens kompozycji wiersza złożonego z „pourywanych” porównań.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jaka polemika ma miejsce w wierszu Norwida pt. W Weronie?

Koncepcja artysty i sztuki według Norwida

W jakich utworach można odnaleźć refleksję Norwida o sobie samym i o własnym życiu?

Przedstaw cechy poezji Norwida

Cyprian Kamil Norwid jako filozof

Cyprian Kamil Norwid – jak pisać o…

Na czym polega nowatorstwo poezji Norwida?

Miłość – motyw