Jeśli chodzi o literaturę powszechną, do kanonu arcydzieł należą:

  • Pieśń o Rolandzie – epos rycerski, Francja XI w.
  • Dzieje Tristana i Izoldy – romans rycerski, Francja XII w.
  • Złota legenda Jakuba de Voragine – popularny zbiór żywotów świętych, Francja XIII w.
  • Romans o róży – zwany czasem francuską „Iliadą”! Poemat o miłości, część I napisał Guillaunie de Lorris (XII w.), po jego śmierci kontynuował Jean de Meung.
  • O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu – ballady bretońskie, należą do epiki rycerskiej, tzw. cykl arturiański.
  • Opowieści kanterberyjskie – G. Chaucera, Anglia XIV w.
  • Wielki testament – Franςois Villon, Francja XV w.
  • Boska komedia – Dante Alighieri, Włochy, XIV w. Pomost pomiędzy średniowieczem a renesansem.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jaka jest przynależność gatunkowa „Pieśni o Rolandzie”?

O czym jest najsłynniejszy romans średniowiecza „Dzieje Tristana i Izoldy”?

Dlaczego Boską Komedię Dantego uznaje się za pomost pomiędzy średniowieczem a renesansem?