• Tematyka religijna
  • liryka maryjna
  • żywoty świętych (Legenda o św. Aleksym)
  • kazania
  • modlitwy
  • dramat liturgiczny
  • wiersze religijno-dydaktyczne (Skarga umierającego)
 • Miłość
 • Topos rycerza

  • Pieśń o Rolandzie
  • O królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu
  • historia Walcerza Udałego
  • Pieśń o Cydzie
  • Słowo o wyprawie Igora
 • Konflikty społeczne

  • Satyra na leniwych chłopów
  • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią
 • Filozofia

  • Wyznania św. Augustyna
  • Suma teologiczna św. Tomasza

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Zaprezentuj obrazek obyczajowy zawarty w literaturze polskiego średniowiecza

Podaj przykład literackiej realizacji tematu danse macabre w literaturze polskiego średniowiecza

Jaki obraz społeczeństwa średniowiecznego odnajdziemy w Rozmowie mistrza Polikarpa ze Śmiercią?

Zabytki języka polskiego