Jakie cechy techniki poetyckiej Tadeusza Różewicza możesz wymienić?

Poezja Różewicza budzi takie uczucie jakby poeta chciał zacząć wszystko od nowa, ustalić nowe techniki tworzenia poezji, inaczej szukać znaczeń, inaczej ustalać sens słów.

Najważniejsze cechy twórczości poetyckiej Różewicza to:

  • upodobnienie poezji do prozy (ważna rola języka potocznego),
  • oszczędność pisarska – jak najmniej słów, jak najwięcej znaczeń, co w efekcie daje lapidarność poetyckiej wypowiedzi,
  • wiersz – to zwięzły sąd, refleksja lub informacja o odczuciu poety.

Zobacz:

Tadeusz Różewicz to twórca, który zapoczątkował nowy typ poezji. Jakie są jej cechy? Sporządź krótką notatkę.

Poezja Tadeusza Różewicza

Tadeusz Różewicz matura

";?>
PODYSKUTUJ: