Sprawdź swoją wiedzę z Giaura George’a Byrona

1. Czy istnieje jakaś sugestia co do narodowości Giaura?

2. Kto prowadził pochód Hassana? W jakim kolorze miał kołpak?

3. A jakim stroju napadł Giaur karawanę Hassana?

4. Do czego autor porównuje walkę wrogów?

5. W jaki sposób zginął Hassan?

6. W jaki sposób matka Hassana dowiedziała się o jego śmierci?

7. Jaki nagrobek postawiono Hassanowi?

8. Jakiej narodowości był Leila?

9. Jakie włosy miała Leila?

10. Kiedy zaginęła Leila?

11. Czy powszechnie wiedziano o zabiciu Leili?

12. W jaki sposób dostał się Giaur do zakonu?

13. Ile lat przebywał Giaur w klasztorze?

14. Jaki widok dotyczący śmierci Hassana prześladował Giaura w klasztorze?

15. Dlaczego uważał swoją sytuację za straszniejszą od Hassana?

16. Czy Giaur uważa zabójstwo Hassana za grzech?

17. Co i komu przekazał Giaur na łożu śmierci?

18. Jakie dyspozycje co do swojego pogrzebu wydał Giaur?

Odpowiedzi

1. Tak, narrator nazywa go Wenecjaninem.

2. Był to Tatar rozpoznawalny po żółtym kołpaku.

3. W albańskim, ale miał w ręku chrześcijański miecz.

4. Do uścisku kochanków.

5. Giaur rozpłatał mu mieczem głowę. Przebił mu też pierś i odrąbał rękę.

6. Posłaniec Tatar, który przeżył, przyniósł jej zakrwawiony zawój.

7. Typowy dla tureckich obyczajów – prosty pomnik z wyrzeźbionym w kamieniu turbanem.

8. Była Gruzinką. Autor opisze o niej „piękna Gruzyjanka”.

9. Kruczoczarne, porównane do hiacyntów, splecione w warkocze do ziemi.

10. W noc bajramu.

11. Nie, plotka głosiła, że uciekła z niewiernym przebrana za pazia.

12. Podarował wielki skarb, który, być może, złupił.

13. Sześć.

14. Zakrwawiona ręka, odcięta od ciała, z pałaszem, wołająca go do morskiej toni.

15. Bo Hassan zginął szybko w równej walce – nie zdążył cierpieć. A Giaur pozostał żywy i nie mógł pozbyć się swojego cierpienia, nie umiał już dalej żyć.

16. Nie, bo był on innej wiary.

17. Pierścień przyjacielowi z lat dziecinnych – w imię danej sobie przysięgi.

18. Zażyczył sobie tylko postawienia prostego krzyża bez żadnych napisów, bez imienia i nazwiska.